torsdag den 18. december 2014

Vi er flyttet sammen med Skolereformvejle.dk

I 2015 lægger Vejle Digitale Skoler indlæg og nyheder på Skolereformvejle.dk. Det er en fælles side for alle områder i Uddannelse & Læring. Bloggen "Vejle Digitale Skoler" bevares, fordi den indeholder en masse ressourcer, og dokumenterer, hvordan skolerne i Vejle Kommune er blevet digitale. Siden opdateres altså ikke med nyheder mv.

Udviklingen af it i folkeskolen går stærkt, og der er sket meget 
siden Vejle Digitale Skoler blev lanceret i 2011. Med udgangen af 2015 er vi i mål med strategien "Den Digitale Skole". I januar 2015 går vi igang med at formulere strategien for it på skoleområdet 2016-20. 

It er blevet en integreret del af skolens hverdag. Jf. Skolereform og nye Fælles Mål.  Det giver ikke længere mening at  tale om it som en særskilt disciplin i skolen. Vi skal stadig have et stærkt fokus på it, og det er rigtig vigtigt, at it optræder sammen med alle andre områder i skolen. Derfor er det også naturligt at Vejle Digitale Skoler nu flytter til Uddannelse & Lærings fælles hjemmeside.

Indholdet af artiklerne på Vejle Digitale Skoler vil ikke ændre sig som følge af skiftet, men det vil blive lettere for læseren at følge med i hvad Uddannelse og Læring ellers har af spændende projekter.

mandag den 15. december 2014

KL holder Børn & Unge Topmøde


Den 29. til 30. januar afholder KL, Børn og Unge topmøde i Aalborg.

Børn og Unge topmødet slår det tidligere Skolerigsdag og Børnetopmøde sammen og omhandler således hele børn- og ungeområdet.
"Årets Børn & Unge Topmøde sætter fokus på læring og trivsel for alle børn og unge i dagtilbud, folkeskole og ungdomsuddannelse."

Torsdag den 29. vil Vejle kommune bl.a. være til stede, sammen med Aarhus og Silkeborg, i form af FabLab@School.dk samarbejdet. Fra hver kommune vil der være fire elever, en pioner, en lableder og en projektleder, der demonstrere hvordan FabLab kan bruges i undervisningen.


Du kan læse mere om konferencen på KL's hjemmeside.
Programmet for kan hentes her.

fredag den 12. december 2014

Netværket "Potentialer mødes"

Yves Hensen og Rasmus Ullerup har taget initiativ til  "Potentialer mødes" - et netværk om skoleudvikling for  lærere og pædagoger i Vejle Kommune. Yves og Rasmus er lærere på henholdsvis Skovagerskolen og Ungdomscenter Vejle.  Uddannelse & Læring støtter dem i det ved at give skolerne midler til vikardækning, sørge for lokaler og forplejning til fysiske netværksmøder osv.

Læs mere om netværket på bloggen http://netvaerket.skoleblogs.dk. Hent plakaten som pdf her.onsdag den 10. december 2014

ProjektApp.dk

ProjektApp.dk er en ny og spændende applikation til at strukturere arbejdet med den obligatoriske projektopgave i 9 klasse. 
Appen kan benyttes af eleverne som en hjælp til arbejdet med projekter, ligesom læreren har mulighed for at følge elevernes arbejde og give respons.
App'en giver mulighed for at samle opgaven, logbøger, video, billeder og lyd, et sted. App'en er således et stærkt værktøj for eleverne når de skal samarbejde og strukturere deres opgave. Ligeledes har både lærere og forældre mulighed for at følge projektets udvikling.
For læreren er der hjælp, vejledning og bedømmelse.
Du kan logge ind med dit Uni-login og afprøve aplikationen på http://projektapp.dk/ 

mandag den 8. december 2014

Danske skoleelevers it-kompetencer

En ny undersøgelse viser, at danske skoleelevers it-kompetencers generelt ligger i top, kun overgået af tjekkiske skoleelever.
De danske skole elever klarer sig generelt godt, men rapporten påpeger dog, at tesen om de danske unge som digitalt indfødte kan udfordres.

Undersøgelsen, der er foretaget blandt elever i 8. klasse viser, at knap halvdelen af de danske elever i 8. klasse kan udføre basale og eksplicit opstillede informationsindsamlings- og håndteringsopgaver. Cirka en tredjedel kan sortere hensigtsmæssigt informationer til besvarelse af konkrete opgaver, vurdere motiver og forstå en mulig hensigt fra forfatteren.
Det er dog de færreste elever, der har evner til konkret at vurdere informationens anvendelighed baseret på kritisk vurdering af kildens pålidelighed på baggrund af indhold og ophav.  
Undersøgelsen viser altså, at de danske elevers kompetencer er gode men ikke særligt avancerede.

Undersøgelsen afdækker også hvordan kommuner, skoler og lærere anskuer og anvender it. Generelt er der et stort ønske om forbedringer af hardware, på trods af at Danmark er et af de lande med højst udbredelse af it.

De danske lærere er blandt de mest positivt indstillede over for integration af it i undervisningen, og er blandt dem der oftest anvender it i den daglige undervisning. 
Fra lærere og it-vejledere er der dog et generelt ønske om støtte til udvikling af it-kompetencer.

Det interessante ved undersøgelsen er, at den netop peger på nogle svagheder blandt eleverne, som der de forenklede fælles mål satser på at forbedre.

Hent rapporten her

fredag den 5. december 2014

FabLab arrangementer i december

FabLab i spinderihallerne afholder i december måned to arrangementer.
Du kan få en introduktion til FabLab eller prøve i praksis at 3D-printe din egen julekageform.

FabLabTalk i FabLab Spinderihallerne
Har du endnu ikke besøgt det åbne digitale værksted i Spinderihallerne, så benyt chancen på tirsdag 9. december, hvor du har mulighed for at høre en ”FabLabTalk”. Her kan du møde møbeldesigner Freja Breddam Overgaard og "elektroniknørd" Stefan Nahnsen, der fortæller om, hvordan de samarbejder på tværs af fagligheder; hvordan Freja udvikler og arbejder med digitale teknologier, og hvordan Stefan har bygget sin egen CNC fræser.
Arrangementet er kl. 18.30.
Sted: FabLab Spinderihallerne, Spinderigade 11, 7100 vejle
Pris: Gratis
Tilmæld dig arrangementet her


3D-print din julekageform
Lab Leder Ana Catarina Cabral viser, hvordan du kan lave kageforme i 3D-print.
Tid: 16. december kl. 14.00-20.00
Sted: FabLab Spinderihallerne, Spinderigade 11, 7100 Vejle.
Pris: Gratis, du betaler kun for eventuelle materialer
Deltagere: Der er ingen tilmelding, kig bare forbi.

Læs mere på linket her, eller kontakt Ana Catarina Cabral, ancde@vejle.dk

mandag den 1. december 2014

Folkeskolens nye fælles brugerportal

Børne- og Ungedirektør i Vejle Kommue, Claus Svold, holdt onsdag den 26/11 oplæg ved KL's konference: 'En ny folkeskole - understøttet af IT'. Folkeskolen skal i 2016 have en ny fælles brugerportal. Se tidligere omtale af konferencen initiavet her på bloggen. 

Claus Svold beskrev digitalisering som skolens første og eneste teknolgiske kvantespring i 200 år. Han fortalte om digitalisering på skoleområdet i Vejle Kommune og om, hvordan han ser brugerportalsintiativet i relation til de skridt, kommunen har taget - og er i færd med at tage. Endelig gav Claus Svold sit bud på, hvordan brugerportalsinitiativet bør forstås i forhold til de digitale behov, en kommune har på skoleområdet.

Via dette link kan du se slides'ene fra oplægget.

fredag den 28. november 2014

Teknologi i Folkeskolen

De seneste år er der sket en meget interessant udvikling i den type af it der anvendes i skolen.
Det er ikke mange år siden, at skolerne havde dedikerede computerlokaler. I dag er de lokaler i høj grad nedlagt. I stedet er computeren rykket ind i klasselokalet, og blevet integreret i undervisningen generelt.

Det at computeren er blevet integreret i alt undervisning, betyder dog ikke at den ligner sig selv. I Vejle Kommune er computeren i høj grad blevet erstattet af tablets hvilket i langt de fleste tilfælde vil være en iPad.
Sideløbende har Chromebooken også en del opmærksomhed fra skolerne i Vejle, hvor en del tester, mens andre allerede har udrullet dem til flere elever.

Fælles for både iPaden og Chromebooken er at de begge er meget afhængige af netforbindelse både for at fungere og for at eleverne får det fulde udbytte af at anvende disse i undervisningen. Det er i dette lys at man skal forstå den store satsning på det trådløse internet Vejle kommune har foretaget.
Tablets og trådløst internet er dog ikke nok for, at understøtte it som en central del af undervisningen. Selve undervisningen og skolen skal også digitaliseres, for at kunne opnå det fulde potentiale og sikre en tidssvarende undervisning.

I Uddannelse & Læring arbejder vi således hårdt på at understøtte udviklingen Vejle Kommunes skoler. Hardwaremæssigt er vi således godt med, og derfor ser man nu hvordan der satses på at skabe et godt udgangspunkt for undervisningen, hvor vi blandt andet arbejder med forløbsplanlægningsværktøjer og elevplansværktøjer. Disse værktøjer skal være medvirkende til, at skolen og undervisningen for alvor digitaliseres.

torsdag den 27. november 2014

En ny folkeskole - understøttet af it

26. november afholdt KL konference om de store ændringer der både er sket, og vil ske, i den danske folkeskole, som følge af den teknologiske udvikling.

KL præsenterede det fælleskommunale brugerportalsintiativ. Brugerportalen har til formål at skabe bedre kommunikation mellem lærere og elever samt skole og forældre om elevernes læring og trivsel. For eleverne skal portalen været et sted, hvor de samlet kan få adgang til læringsforløb, mål, opgaver, og dele materialer mellem hinanden.

Der arbejdes endvidere på at skabe fælles standarder for kommunikation mellem programmerne der anvendes i skolen, således at det bliver lettere at skifte leverandør og at programmerne kan tale sammen.

Konferencen bød på mange oplæg både tekniske, teoretiske og praktiske. UC syddanmark og Nationalt Videncenter for Læring bidrog med en teoretiske vinkel, mens Århus, Odder og Vejle Kommune gav eksempler op håndtering af digitalisering i praksis.

Fra Vejle Kommune holdt direktør i Børn & Unge, Claus Svold, oplæg om hvor langt kommunen er med forberedelserne til brugerportalen og hvordan vi både i administrationen, skolerne og lærerne har arbejdet med nogle af de bagvedliggende systemer.
Claus Svold  beskrev blandt andet digitaliseringen, som det største teknologiske kvantespring i folkeskolens historie.

mandag den 24. november 2014

Vejle Kommune - Årets Iværksætterkommune

Den 19. november fik Vejle Kommune prisen som årets iværksætterkommune.

Borgmester Arne Sigtenbjerggaard får overrakt prisen.
Prisen er blandt andet givet på baggrund af Green Tech Center og Spinderihallernes indsats.
Vejle Kommune får ros for det store arbejde der gøres for at skabe samarbejdsaftaler med andre aktører, både offentlige og private. Kommunen forsøger på denne måde, at facilitere kommunes iværksættere ved at skabe viden og netværk.
I bedømmelsen bliver der lagt vægt på det store arbejde der laves i forbindelse med skolerne og uddannelserne i kommunen.
"Vejle Kommune har gjort en stor indsats for at udvikle og støtte iværksætterkulturen lokalt. De har et bredt fokus med mange tilbud til etablerede iværksættere, og samtidig har de godt fat i uddannelsessektoren. Iværksætterkulturen bliver en naturlighed allerede fra skolealderen, og det skaber en rød tråd i iværksættermiljøet, som kommunen kan være stolt af.”(Uddrag fra Dansk Erhvervsfremmes pressemeddelelse)
Læsere af denne blog er allerede bekendt med mange af de initiativer, så som det netop afholdte Edison og FabLab@School, der er med til at styrke iværksætteri og kreativitet i skolerne.

fredag den 21. november 2014

Vifin: Digitale børn

12. november havde VIFIN premiere på deres første videoworkshop i Digitale børn projektet. Det blev en rigtig skæg formiddag og her er en lille smagsprøve på hvad vi legede med.


Se evt. VIFINs kursuskatalog

Eller kontakt VIFIN, Jacob Knudsen og Niels Ole Ankerstjerne(Noa) direkte her

onsdag den 19. november 2014

Projekt Edison 2014

Siden i mandags har elever fra hele Vejle Kommune indtaget lokalerne i Spinderihallerne i forbindelse med Projekt Edison. Projektet er en lærerig opfinderkonkurrence for elever i 6. og 7. klasse, hvor eleverne gennemgår en innovation læringsproces.  Igennem processen får eleverne både lov til, at lære om koncept- og produktudvikling i både teori og praksis. 


Det overordnede tema alle elever har arbejdet under i år er "Energi", resten var op til eleverne at fortolke. Fra mandag til onsdag findes der hver dag de fire bedste ideer og alle 12 innovative ideer går videre til landsfinalen der finder sted i Fredericia.

Entreprenørskab/Young Enterprise står bag Projekt Edison, der er et nationalt undervisningsprogram og er dem, der har fastsat årets tema.

Læs mere om projektet her. 

mandag den 17. november 2014

Elevplansværktøjer - stort fremmøde


Den 17. november havde Karsten Boll indbudt  til temadag om elevplansværktøjer.

75 lærere, pædagoger og ledere var mødt frem. Temadagen bød på en præsentation af tre forskellige elevplansværktøjer.

Alle elever i folkeskolen skal have en elevplan, som understøtter en systematisk løbende evaluering, opfølgning og forbedring af den enkelte elevs udbytte af undervisningen. Elevplanen skal være digital og indeholde fremadrettede læringsmål, status og opfølgning. Elevplanen skal have fokus på at udfordre og afklare elevens uddannelsesvalg.

På temadagen viste It's Learning deres elevplansværktøj integreret med Skoleintra.
UV-data præsenterede deres nye udgave "MinUddannelse" og KMD viste Vokal, som integreres med Education.

De fremmødte deltagere havde fokus på hvordan elevplansværktøjer også kunne være med til at motivere eleverne med synliggørelse af eleven faglige og sociale progression. Der blev også lagt væt på,  hvordan hvordan de tre elevplansværktøjerne indgår i - og kan styrke - dialogen med forældrene. 

I diskussionen af produkterne, blev der særligt lagt vægt på at systemet skal være brugervenligt for lærere, administration, elever og forældre. Endvidere blev vigtigheden af integration og forenkling af de eksisterende systemer fremhævet

fredag den 14. november 2014

Husk info om 3D printere 25. november

Der er infomøde om 3D printere 25. november kl. 14 - 17 i Spinderihallerne

Se mere her


onsdag den 12. november 2014

It-vejledermøde på Øster Starup skole

Tirsdag 11. november var der it-vejledermøde på Øster Starup Skole.
På mødet, der havde overraskende stort fremmøde, blev der diskuteret flere forskellige
problemstillinger for it på skolerne.

Der har været nogle udfordringer i forbindelse med ændringer i den måde, hvorpå Apple iPads administreres. Dette betyder at der ligger et større arbejde foran både Uddannelse & Læring og it-vejlederne. Ændringerne betyder at skolerne får nye administrationsmuligheder i forhold til iPads, men det betyder også at App-indkøb forenkles. Der arbejdes i øjeblikket intensivt på at komme gennem disse udfordringer for at sikre en så gnidningsfri overgang som muligt.

På mødet blev der diskuteret hvordan FabLab@School bedst bliver udnyttet, og hvordan dette får værdi for undervisningen. Her kom der mange meget interessante inputs til både den pædagogiske og praktiske vinkel.

Mødet blev endvidere brugt til at diskutere mere praktisk, hvordan skolernes it udvikles i den nærmeste fremtid. Centralt for udviklingen er en ny printstruktur, hvor der arbejdes på at simplificere udskrift, samtidig med at det gøres tilgængeligt på alle typer af enheder.

Praktisk blev det også til en diskussion af hvordan det trådløse netværk kan forbedres, sådan at det bedre kan overkomme spidsbelastningerne. De problemer der til tider opstår med netværket er selvfølgelig et område af høj prioritet, men er også en effekt af den store succes det har været med at digitalisere undervisningen.