lørdag den 29. januar 2011

Sprogsimulator

Vejle Digitale Skoler er blevet prækvalificeret til en ansøgning i ABT-Fonden. Den endelige ansøgning er nu sendt afsted.

Det er en ansøgning om midler til at udvikle en Sprogsimulator, hvor elever kan lære fremmedsprog i et spændende og motiverende 3D univers. Eleverne bevæger sig rundt i universet og løser opgaver ved at interagere med universets personer (avatarer). Sprogsimulatorens avatarer er forsynet med en talegenkender, som udfordrer eleverne i at tale sproget, de er igang med at lære. Eleverne lærer at bruge sproget funktionelt, dvs. bruge det, som det fungerer i konkrete sproglige situationer.
.

Sprogsimulatoren er paralleludvikling af den såkaldte DanskSimulator, som Vejle har fået kr. 7,5 mio kroner til at udvikle. DanskSimulatoren henvender sig til borgere med dansk som andetsprog.  De lærer at begå sig sprogligt og kulturelt i det danske samfund.

Læring med IT - Ledelse af IT

Oplæg på møde møde for Vejle Kommunes skoleledere 20.1.2011

Download PPT-præsentationen Læring med IT - Ledelse af IT. Klik her
  • Hvordan lærer børn og unge med IT?
  • Kognitivt – Kollaborativt  – Eksistentielt
  • ”IT-didaktisk faglighed”
    .                   
  • Hvordan ledes IT på skolen?
  • IT-anvendelse – IT-kultur  – IT-kompleksitet
  • ”IT-lederfaglighed”
Læs evt. også indlægget "Perspektiver på Fremtidens skoleledelse"

Multimodal læsetilegnelse med tabletcomputer

Grejsdal Skole v. skoleleder Uffe Carlsen og Nørremarksskolen v. viceskoleleder Frank Kjær har taget udfordringen op. De har købt nogle tabletcomputere, som de vil afprøve på deres skoler.

Tabletcomputere kombinerer mobil(itet), bærbar computer og e-bog i ét medie. Nogen har foreslået at kalde dette medie for en "hyperbærbar computer". Tablets eller hyperbærbare - det er de pædagogiske potentialer, der er det virkelig spændende.
.
Tabletcomputeren kan bruges som et multimedialt og interaktivt læringsmedie - og så kan den håndtere intelligente værktøjer. Det Digitale Råd skriver i sin vision om Den Digitale Skole (side 6): "Intelligente værktøjer og multimediale interaktive undervisningsforløb vil blive en integreret del af langt de fleste fag i folkeskolen." Den udfordring har Det Mobile Vejle taget op i forhold til
.

bl.a. tosprogede børn og unges læsetilegnelse. Det er i samarbejde med bl.a. Videnscenter for Sprog, Læsning og Læring v/ centerleder Line Møller Daugaard. Centret er med i projektet Tegn på Sprog, som også Vejle Kommune deltager i.

Hvordan kan tabletcomputeren (fx iPad eller Galaxy Tab) støtte tosprogede børn og unges læsetilegnelse i formelle og uformelle læringssammenhænge? Kan tabletcomputeren f.eks. bidrage til et skole-hjem-samarbejde om børnenes læsetilegnelse? Forældrene taler måske ikke godt nok dansk til at støtte deres børn med rene danske tekster (dvs. kun tekst). Kan forældrene inddrage tabletcomputerens mange medier (tekst, internet, Google Translate, Wikipedia, film, fotos, osv.) som ressourcer i deres læsehjælp til børnene? Kan forældrene via tabletcomputerens medier og
.
deres eget modersmål støtte deres børn i før-læsekompetencer, herunder begrebsudvikling og læsestrategier?

Hvad betyder det for børnenes læsetilegnelse, at tabletcomputeren ansporer til relationsskabende rum, hvor forælder og barn kan være tæt sammen (fx i en sofa) om læsetilegnelsen?

Hvilke ”bedste praksisser” udvikler der sig her?
.
Læs mere om tabletcomputere og multimodal læsetilegnelse . Du er velkommen til at besøge VIFIN og prøve en iPad eller en Galaxy Tab - og give dit besyv med i forhold til anvendelsesmuligheder. Det kan du også gøre på Det Mobile Vejles netværksmøde 1. februar 2011. Det forlyder, at skoler i Vejle Kommune er ved (eller påtænker) at anskaffe sig tabletcomputere for at undersøge deres pædagogiske potentialer.

Ordforklaring:
Multimodal: "mange måder" (multimodal læsetilegnelse)
Multimedial: "mange medier" (multimedial læsetilegnelse)

MobiSticks, skole og kulturtilbud

I Spinderihallerne udstiller Vejle Museum over 80 funklende og stadig toptunede veteranmotorcykler.

Museet anvender MobiSticks til at fortælle om motorcyklerne i billeder, lyd og video. Museet er med i netværket Det Mobile Vejle, der står bag MobiSticks-konceptet.


 Vejles borgmester, Arne Sigtenbjerggaard, har naturligvis et scanningsprogram på sin mobil, så han kan scanne udstillingens MobiSticks. Programmet Scanlife kan downloades gratis ved at sende en SMS til 1220 med teksten SCAN. Man får en SMS retur med et link, så man kan hente Scanlife ned på sin mobil.


 
Det tager kun et øjeblik at scanne MobiSticks'ene og så får man adgang til udstillingens billeder, lyd og videofilm fra verteranmotorcyklernes historie.


Udstillingen Hjulspind er sat sammen af Jacob Knudsen, Lene Bøgh Sørensen og Gitte Jacobsen fra Vejle Museum.

Denne spændende udstilling er helt klart et besøg værd. Den varer fra d. 20. november 2010 til d. 25. april. Motorcyklerne er venligst udlånt af Vagn Aage Nielsen.

MobiSticks, kultur og læring
.
Vejle Museum er med i Det Mobile Vejle. Museets anvendelse af MobiSticks vil sandsynligvis inspirere andre kulturinstitutioner i Vejle Kommune. Man kunne eksempelvis sagtens forestille sig et samarbejde mellem kommunens kulturinstitutioner og folkeskoler om at skabe nye læringsmuligheder via MobiSticks.

Vejle Kommune har sat skoleudvikling på dagsordenen med projektet Skolen I Bevægelse. Kulturinstitutioner og folkeskoler kunne i fællesskab fremstille MobiSticks, der bandt kultur og læring sammen på nye, perspektivrige måder. Mobsticks'ene kan kulturinstittuioner og skoler allerede nu lave via sitet http://www.mobisticks.dk/.

En klasse på Nørremarksskolen har taget udfordringen op og laver deres egne MobiSticks - måske lægger de vejen forbi udstillingen med deres klassesæt af smartphones.

Mobiletelefonen giver børn og unge muligheder for at "efterspørge læring" - ikke bare i, men også udenfor skolen.