lørdag den 29. januar 2011

Multimodal læsetilegnelse med tabletcomputer

Grejsdal Skole v. skoleleder Uffe Carlsen og Nørremarksskolen v. viceskoleleder Frank Kjær har taget udfordringen op. De har købt nogle tabletcomputere, som de vil afprøve på deres skoler.

Tabletcomputere kombinerer mobil(itet), bærbar computer og e-bog i ét medie. Nogen har foreslået at kalde dette medie for en "hyperbærbar computer". Tablets eller hyperbærbare - det er de pædagogiske potentialer, der er det virkelig spændende.
.
Tabletcomputeren kan bruges som et multimedialt og interaktivt læringsmedie - og så kan den håndtere intelligente værktøjer. Det Digitale Råd skriver i sin vision om Den Digitale Skole (side 6): "Intelligente værktøjer og multimediale interaktive undervisningsforløb vil blive en integreret del af langt de fleste fag i folkeskolen." Den udfordring har Det Mobile Vejle taget op i forhold til
.

bl.a. tosprogede børn og unges læsetilegnelse. Det er i samarbejde med bl.a. Videnscenter for Sprog, Læsning og Læring v/ centerleder Line Møller Daugaard. Centret er med i projektet Tegn på Sprog, som også Vejle Kommune deltager i.

Hvordan kan tabletcomputeren (fx iPad eller Galaxy Tab) støtte tosprogede børn og unges læsetilegnelse i formelle og uformelle læringssammenhænge? Kan tabletcomputeren f.eks. bidrage til et skole-hjem-samarbejde om børnenes læsetilegnelse? Forældrene taler måske ikke godt nok dansk til at støtte deres børn med rene danske tekster (dvs. kun tekst). Kan forældrene inddrage tabletcomputerens mange medier (tekst, internet, Google Translate, Wikipedia, film, fotos, osv.) som ressourcer i deres læsehjælp til børnene? Kan forældrene via tabletcomputerens medier og
.
deres eget modersmål støtte deres børn i før-læsekompetencer, herunder begrebsudvikling og læsestrategier?

Hvad betyder det for børnenes læsetilegnelse, at tabletcomputeren ansporer til relationsskabende rum, hvor forælder og barn kan være tæt sammen (fx i en sofa) om læsetilegnelsen?

Hvilke ”bedste praksisser” udvikler der sig her?
.
Læs mere om tabletcomputere og multimodal læsetilegnelse . Du er velkommen til at besøge VIFIN og prøve en iPad eller en Galaxy Tab - og give dit besyv med i forhold til anvendelsesmuligheder. Det kan du også gøre på Det Mobile Vejles netværksmøde 1. februar 2011. Det forlyder, at skoler i Vejle Kommune er ved (eller påtænker) at anskaffe sig tabletcomputere for at undersøge deres pædagogiske potentialer.

Ordforklaring:
Multimodal: "mange måder" (multimodal læsetilegnelse)
Multimedial: "mange medier" (multimedial læsetilegnelse)

Ingen kommentarer:

Tilføj en kommentar