søndag den 27. februar 2011

Projekt om læse- og skrivelyst

Læreruddannelsen i Jelling, der er med i Vejle Digtale Skoler, inviterer udskolingslærere til at deltage i projekt ReadIT's første fase. Ungdomscenter Vejle - 10. klasse er med, men andre er også meget velkomne til at deltage.ReadIT er et nyt forskningsprojekt under Comenius (European Union Lifelong Learning Programme - http://goo.gl/CLNiJ), der har som mål at give europæiske udskolingslærere mulighed for at udvide egne it-færdigheder og lære selv at anvende it og den pædagogiske metode, der kaldes ”digital storytelling” i undervisningen; konkret med henblik på at lære at fremstille book trailere og anvende dette i undervisningen for at fremme elevernes lyst til at læse og skrive.Vil du vide mere om ReadIT, så klik her

Første fase i projektet består af en undersøgelse blandt undervisere og elever, der søger at give en status m.h.t. erfaringer med og forventninger til anvendelsen af IKT og storytelling i forbindelse med det daglige arbejde med skriftlig og mundtlig fremstilling. 

Er du udskolingslærer, og vil du deltage i ReadIT's første fase, så læs om, hvordan du gør her.

søndag den 20. februar 2011

Smart City Vejle - Smart living & learning

Netværket Det Mobile Vejle, der består af over 40 institutioner i Vejle Kommune, ønsker at bidrage til visionen om Vejle som Smart City. Netværksdeltagere fra forskellige fagområder i Vejle kommune er gået sammen om at søge EU om støtte til at realisere (dele af) visionen. Få mere at vide om Smart City Vejle
.
Smart City Vejle
Vejle Digitale Skoler deltager i ansøgningen om støtte til projektet Smart City Vejle. Det gøres med en ansøgning om midler til en kombination af internet- og mobilbaseret læring. Mads Bo-Kristensen er koordinator for denne del af projektet. Kontakt Mads, hvis du vil deltage eller vil høre mere.

Jacob Knudsen  er koordinator for den samlede ansøgning til EU's ICT Policy Support Programme 2011. I samarbejde med europæiske partnere.

Elizabeth Gregersen, der har mange års erfaring som EU-fundraiser, deltager i ansøgningsprocessen.


Smart living & learning
 

mandag den 14. februar 2011

SprogSim - Sprogsimulator for folkeskolen

Vejle Digitale Skoler har sendt ansøgningen om støtte til udvikling af en sprogsimulator afsted til ABT-fonden. Se ansøgningen om SprogSim her.

lørdag den 12. februar 2011

It- og mediekompetencer

Folkeskolens faghæfte nr. 48 har fokus på elevernes it- og mediekompetencer.

Vejle Digitale Skoler er i dialog med to af eksperterne bag Faghæfte 48 om undersøgelse og udvikling af læring med it (herunder mobillæring). Det er Professor Birgitte Holm Sørensen og Lektor Karin Levinsen, Danmarks Pædagogiske Universitetsskole, Århus Universitet. Deres kollega, Lektor Bente Meyer, deltager i undersøgelse og udvikling af it-didaktisk faglighed i Den Digitale Skole.
.


Danmmarks IT-Vejlederforening fremhæver tre begreber som særligt væsentlige i relation til elevernes it- og mediekompetencer. Det gør de i en let tilgængelig folder om faghæfte 48:

"Web 2.0 er en beskrivelse af de muligheder, som internettet i dag rummer for at indhold kan skabes af alle nettets brugere og ikke kun af traditionelle informationsudbydere. Der er udviklet nye værktøjer, hvor brugerne af internettet i fællesskab skaber indholdet gennem eksempelvis brugergenererede opslagsværker som Wikipedia. En blog er et andet eksempel på et værktøj, hvor brugerne skaber indholdet, og blog er bare et andet ord for web-log.

Multimodale medier er sammensat af flere forskellige udtryksformer som tekst, billede, lyd, grafik og video med mere. Mange lærings- og nyhedsressourcer præsenteres i dag som information i et multimodalt medie, og informationen kan kun afkodes gennem en sammensat afkodning af de enkelte medieudtryks indhold og den dynamiske sammenhæng, der er mellem disse. Særskilt afkodning af de enkelte medieudtryk skaber ingen mening.

Digital dannelse er de kompetencer og færdigheder, eleverne skal besidde for at klare sig i en digitaliseret verden. Globalisering og omskiftelig samfundsudvikling med meget synlig digitalisering sætter spor i de kompetencer, eleverne skal besidde, hvis de skal udvikle sig til aktive samfundsborgere i et videnssamfund. Fremtidens løsninger kan ikke findes med gårsdagens viden og teknologi."

Fra: Danmarks IT-Vejlederforenings lettilgængelige folder om faghæfte 48.

Følg med i IT-Vejlederforeningens blog om temaer knyttet til de digitale dannelsesaspekter i  Faghæfte 48. Se: http://www.temahæfte48.dk/

Skan denne MobiStick og hent folderen om Faghæfte 48 til din mobil.

Hent skanningsprogrammet Scanlife ved at sende en sms med teksten SCAN til 1220. Du kan lave dine egne MobiSticks på Mobisticks.dk - der er udviklet i netværket Det Mobile Vejle.

lørdag den 5. februar 2011

Det Mobile Vejle

Uffe Carlsen (skoleleder, Grejsdal Skole), Frank Kjær (viceskoleleder, Nørremarksskolen) og Elin Haargaard (SFO-leder, Hældagerskolen) deltog  1. februar i netvækrsmøde i Det Mobile Vejle.

Besøg Det Mobile Vejle - Klik på billedet

Det Mobile Vejle er et bidrag til visionen om Den Mobile Kommune, hvor alle har adgang til information, vejledning og læring via mobiltelefon. Netværket har ca. 40  deltagende institutioner på tværs af fagområder. Der er efterhånden en del deltagere fra uddannelsesområdet i Vejle Kommune.

Uffe Carlsen præsenterede Grejsdal Skoles første overvejelser over afprøvning af tabletcomputere.

Der er mange muligheder med tabletcomputere, fx multimodal læsetilegnelse

iPad og Galaxy Tab