lørdag den 12. februar 2011

It- og mediekompetencer

Folkeskolens faghæfte nr. 48 har fokus på elevernes it- og mediekompetencer.

Vejle Digitale Skoler er i dialog med to af eksperterne bag Faghæfte 48 om undersøgelse og udvikling af læring med it (herunder mobillæring). Det er Professor Birgitte Holm Sørensen og Lektor Karin Levinsen, Danmarks Pædagogiske Universitetsskole, Århus Universitet. Deres kollega, Lektor Bente Meyer, deltager i undersøgelse og udvikling af it-didaktisk faglighed i Den Digitale Skole.
.


Danmmarks IT-Vejlederforening fremhæver tre begreber som særligt væsentlige i relation til elevernes it- og mediekompetencer. Det gør de i en let tilgængelig folder om faghæfte 48:

"Web 2.0 er en beskrivelse af de muligheder, som internettet i dag rummer for at indhold kan skabes af alle nettets brugere og ikke kun af traditionelle informationsudbydere. Der er udviklet nye værktøjer, hvor brugerne af internettet i fællesskab skaber indholdet gennem eksempelvis brugergenererede opslagsværker som Wikipedia. En blog er et andet eksempel på et værktøj, hvor brugerne skaber indholdet, og blog er bare et andet ord for web-log.

Multimodale medier er sammensat af flere forskellige udtryksformer som tekst, billede, lyd, grafik og video med mere. Mange lærings- og nyhedsressourcer præsenteres i dag som information i et multimodalt medie, og informationen kan kun afkodes gennem en sammensat afkodning af de enkelte medieudtryks indhold og den dynamiske sammenhæng, der er mellem disse. Særskilt afkodning af de enkelte medieudtryk skaber ingen mening.

Digital dannelse er de kompetencer og færdigheder, eleverne skal besidde for at klare sig i en digitaliseret verden. Globalisering og omskiftelig samfundsudvikling med meget synlig digitalisering sætter spor i de kompetencer, eleverne skal besidde, hvis de skal udvikle sig til aktive samfundsborgere i et videnssamfund. Fremtidens løsninger kan ikke findes med gårsdagens viden og teknologi."

Fra: Danmarks IT-Vejlederforenings lettilgængelige folder om faghæfte 48.

Følg med i IT-Vejlederforeningens blog om temaer knyttet til de digitale dannelsesaspekter i  Faghæfte 48. Se: http://www.temahæfte48.dk/

Skan denne MobiStick og hent folderen om Faghæfte 48 til din mobil.

Hent skanningsprogrammet Scanlife ved at sende en sms med teksten SCAN til 1220. Du kan lave dine egne MobiSticks på Mobisticks.dk - der er udviklet i netværket Det Mobile Vejle.

Ingen kommentarer:

Tilføj en kommentar