søndag den 27. februar 2011

Projekt om læse- og skrivelyst

Læreruddannelsen i Jelling, der er med i Vejle Digtale Skoler, inviterer udskolingslærere til at deltage i projekt ReadIT's første fase. Ungdomscenter Vejle - 10. klasse er med, men andre er også meget velkomne til at deltage.ReadIT er et nyt forskningsprojekt under Comenius (European Union Lifelong Learning Programme - http://goo.gl/CLNiJ), der har som mål at give europæiske udskolingslærere mulighed for at udvide egne it-færdigheder og lære selv at anvende it og den pædagogiske metode, der kaldes ”digital storytelling” i undervisningen; konkret med henblik på at lære at fremstille book trailere og anvende dette i undervisningen for at fremme elevernes lyst til at læse og skrive.Vil du vide mere om ReadIT, så klik her

Første fase i projektet består af en undersøgelse blandt undervisere og elever, der søger at give en status m.h.t. erfaringer med og forventninger til anvendelsen af IKT og storytelling i forbindelse med det daglige arbejde med skriftlig og mundtlig fremstilling. 

Er du udskolingslærer, og vil du deltage i ReadIT's første fase, så læs om, hvordan du gør her.

Ingen kommentarer:

Tilføj en kommentar