tirsdag den 8. marts 2011

It i folkeskolen - de kommende år

IT-konsulent Hans Grue, Skoleafdelingen, IT-funktionen, giver et spændende og tankevækkende bud på IT i folkeskolen de kommende år:

Kvaliteten af folkeskolen – og den undervisning den leverer – har en stor og meget langvarig betydning for det danske samfund som helhed. Vi snakker fremtidig velfærd.
Vi står på skoleområdet over for radikale ændringer, der i vid udstrækning er fremkaldt af den markante udbredelse, som nye digitale medier har fået i hele vores samfund.
Fremtidens folkeskole bliver i sin undervisningstilrettelæggelse nødt til at afspejle den igangværende udvikling ved at tilbyde en langt større bredde i undervisningsformer og brug af medier, end det er tilfældet i dag. Vi snakker om computere, mobiltelefoner, sociale netværk, billede, lyd.
Med Internettets hurtige og lette adgang til uanede mængder af viden og information om et vilkårligt emne, kan den enkelte lærer ikke længere opretholde det monopol på viden, der oprindeligt gav ham den centrerede plads foran tavlen.
Bredbåndsforbindelser og digital infrastruktur i en professionel ramme er på en skole lige så vigtige som vand, kloak og el.
Hvis den digitale skole, vi kan begynde at se omridset af, skal rodfæstes, kræver det på alle niveauer et paradigmeskifte i tankesæt, handle- og indkøbsmåder. Læring sker i fællesskaber, med hinanden og af hinanden.
Vi har ikke råd til at lade være.

Læs hele teksen HER

Ingen kommentarer:

Tilføj en kommentar