mandag den 14. marts 2011

Samarbejde med PlayAlive

Vejle Digitale Skoler har indledt et samarbejde med PlayAlive. PlayAlive er et Vejlebaseret firma, der i flere år, har lavet interaktive legepladser.

PlayAlive er kendt for en række innovative projekter. Klik på nedenstående links og se de Vejle projekter, PlayAlive har deltaget i:


PlayAlives "Edderkppen" - bl.a. på Petersmindeskolen
 
Hans Grue, Arno Vesterholm, Hans Sørensen og Mads Bo-Kristensen mødtes fredag d. 11. marts med PlayAlive, der har nogle spændende idéer til læring baseret på deres seneste teknologi. Det diskuteredes, hvordan PlayAlives interaktive "satellitter" kan benyttes i fag som idræt, dansk, engelsk og matematik. Satelitterne kan placeres både inde og ude - og kan kobles i udfordrende og engagerende kombinationer i børn og unges læring.
.

PlayAlives "Interaktive satellitter "

Det vil nu blive undersøgt, om der findes nationale og/eller private fondsmidler, som kan finansiere et pilotprojekt. Deltagerne i Vejle Digitale Skoler og interesserede faglærere vil blive inddraget i de konkrete ansøgninger til et pilotprojekt. Lærerne vil ligeledes blive inddrage i en "tænketank" om, hvordan de interaktive satellitter kan udvikles og benyttes i folkeskolens fag. Disse tanker skal så afprøves og evalueres i undervisningen.
.
Pilotprojektet vil bl.a. undersøge om "it i skolen" kan være mere end blot noget, der foregår på en skærm. Kan it, der er integreret i ting og geografiske steder, også anspore til læring? 

PlayAlive deltager i Skolerigsdag 2. april 2011, hvor man kan se - og prøve - nogle deres teknologier.


Lau Kierstein, PlayAlive, viser, hvordan satellitterne fungerer


Ingen kommentarer:

Tilføj en kommentar