onsdag den 30. marts 2011

Skolesundhed - med digital kommunikation

Der er skabt enkle og ens arbejdsgange på tværs af 35 skoler og 35 sundhedsplejersker. Det var afsættet for et LEAN projekt for sundhedsplejerskernes opgaver på skolerne.

Nyhed fra Vejle Personaleintra 29.3.:"De seneste år har skole og SFO stødt og roligt flyttet kommunikationen med elever og forældre fra papir over til skolernes eget intranet kaldet SkoleIntra. Nu følger sundhedsplejerskerne med, og det letter arbejdet hos både sundhedsplejerske, skolesekretær og forældre.

Fem gange i løbet af et barns skoletid tilbydes en undersøgelse og samtale om sundhed og trivsel. Fra næste skoleår bliver der kun indkaldt digitalt. Det har Sundhedsplejen netop aftalt med skolerne. Forældrene kan via et booking system let byde ind med, hvornår de kan komme med til undersøgelsen. Sundhedsplejersken eller skolesekretæren slipper for den manuelle arbejdsgang med at udfylde og udsende indkaldelserne på papir.

Ledende sundhedsplejerske Ulla Dupont: For langt hovedparten er digitaliseringen en lettelse. Nogle forældre – og for den sags skyld også sundhedsplejersker – skal have ekstra støtte til at anvende SkoleIntra. Det er skolerne og Sundhedsplejens Sekretariat allerede klar til ud fra devisen hjælp til selvhjælp.

Samarbejdsaftalen strømliner også indhentelse af journaler. Når en elev skifter skole vil Sundhedsplejen gerne have journalen med fra den tidligere skole, siger LEAN projektleder Kasper Wamberg og fortsætter: Vi kortlagde arbejdsgangen, og det er ikke for sarte sjæle! Der er bare rigtigt mange parter involveret i at flytte journalen fra én skole til en anden. Og så foregår det på mindst lige så mange måder, som der er skoler. Det har vi selvfølgelig stærkt forenklet.

Som følge af LEAN projektet er Sundhedsplejen også i gang med at digitalisere en række foldere og blanketter samt rydde op i papirarkivet.

Samarbejdsaftalen træder officielt i kraft 1. august ved indgangen til det nye skoleår. Implementeringen er dog i fuld gang, så gevinsterne kan høstes så snart som muligt. Implementeringen følges tæt og der laves en evaluering i foråret 2012"

Ingen kommentarer:

Tilføj en kommentar