søndag den 27. marts 2011

UU, forumteater og digitale medier

17. - 18. marts var der partnermøde i det europæiske projekt, Forum Theatre, som har partnere fra Danmark, Finland and Storbritanien. Fra Danmark deltager UU Vejle  - med Anne Henriksen, Nadja Nielsen, Sine Bjerre Martinussen og Kjeld Petersen. Fra VIFIN deltager Elizabeth Gregersen og Anette Grunnet, Ib Jespersgaard og Mads Bo-Kristensen.
.
Vejles borgmester, Arne Sigtenbjerggaard, tog imod
Projektet Forum Theatre ønsker at forbedre kompetencerne hos lærere, ungdomsvejledere og mentorer i forhold til at motivere unge til at lære og færdiggøre en uddannelse. Den deltagende teaterform forumteater (FT) vil, kombineret med internet og mobiltelefoner, blive anvendt til at vejlede unge om de problemer, de står over for. Disse nye metoder skaber en højere grad af afklaring, motivation og selvforståelse hos unge, der har høj risiko for at droppe ud.
.
Forum Theatre er hovedsageligt for lærere, ungdomsvejledere, mentorer og andre fagfolk, som arbejder med at rådgive og vejlede unge om uddannelse, arbejdsmarked og fremtid.
.
Ved at bruge FT-metoden i ungdomsvejledning skabes situationer, hvor unge får mulighed for at afprøve deres dilemmaer i trygge omgivelser. De bliver udfordret til aktivt at finde løsninger, samtidig med at de italesætter deres begrundelser og motiver. Endvidere skal brugen af digital teknologi i FT styrke læringsprocessen og gøre FT mere attraktivt for de unge.
.
Hent en pjece om projektet her. Se evt. omtale på DK Nyt

Præsentation og diskussion af digitale medier i FT-metoden
Niels Ole Ankerstjerne (Noa) og Mads Bo-Kristensen  præsenterede på en session under partnermødet de pædagogiske muligheder i at anvende digitale medier (herunder mobil) som en del af FT-metoden. Se oplægget, de gav. Det blev drøftet, hvordan disse overvejelser kunne inddrages i kurser for vejledere, der benytter sig af FT i deres vejledning. Desuden diskuteredes det, hvordan Facebook, blogs, video og mobil kunne indgå. MobiSticks blev demonstreret som en af mulighederne for at fastholde, præsentere og udveklse problemstillinger og dilemmaer i billede, lyd og tekst (MobiSticks er udviklet af netværket Det Mobile Vejle).
.
Der var særligt fokus på blogging, herunder at "logge" aktiviteter før, under og efter forumteater-sessioner (via Blogger og Facebook). Som en måde at logge logge og formidle aktiviteter, diskuteredes det, hvordan videooptagelse og -broadcasting kunne indgå. Videoptagelser fra mobil eller et webkamera kan streames her-og-nu eller optages til senere brug via Ustream.

Ingen kommentarer:

Tilføj en kommentar