søndag den 29. maj 2011

Microsofts pædagogiske netværk

Seks lærere fra skoler i Vejle kommune er med i Microsofts pædagogiske netværk. Det er:

Jane Lawetz  (Mølholm skole)

Henriette Hebsgård  (Thyregod Skole)
Niels Bjørnsteen (10. klasse Ungdomscenter)
Jimmi Leschly Rasmussen (Vinding Skole)
Heidi Madsen (Grejsdal Skole)
Lars Lahn (Skibets Skole)

Koordinator af netværket er Microsoft Danmarks pædagogiske uddannelseschef, David Garde-Tschertok. David fortæller, at der kommer spændende ting på programmet, bl.a. Det digitale penalhus. Hensigten med netværket er, at lærere inspirerer hinanden i forhold til it i pædagogisk praksis.
Kontakt de seks lærere, hvis I vil vide mere.

David har lige meddelt, at de næste netværksmøder (" netværksseminarer") nu er på plads. For Danmark Vest er det  - alle datoer er fra kl. 10 til 16: 


1 møde 7.9  i Hellerup, Tuborg Boulevard 12 (Microsofts lokaler)

2. møde 27.10 i Horsens (festsalen på Søndermarkskolen)
3. møde d. 19.1 i Billund (i Legos lokaler)
4. Møde d. 27.3 i Vejle (lokalitet kommer senere)

torsdag den 26. maj 2011

IT som redskab til at fastholde unge

Konferencen "It som redskab til at fastholde unge i uddannelse" afholdes tirsdag d. 23. august 2011Højskolen Snoghøj, Højskolevej 9 i Fredericia.

Hold Fast inviterer hermed undervisere og uddannelsesledere på ungdomsuddannelserne samt andre interesserede til en spændende konference, hvor du bl.a. får lejlighed til at planlægge dit eget undervisningsforløb med anvendelse af gratis programmer og applikationer, der kan medvirke til at fastholde de unge i deres ungdomsuddannelse. Se program og tilmelding her.

søndag den 22. maj 2011

Matematik,YouTube og MobiSticks

Kirsten Lund har henvist til Fagforeningen Ingeniørens Matematikkanal på YouTube. Matematikkanalen samler 9. klasses matematikpensum i 37 videoer.

Videoerne kan ses på mobilen. Lav fx en MobiStick (2D-kode) til hver af de 37 videoer og giv dem til 9. klasses elever. Eleverne/kursisterne kan også selv lave MobiSticks med videoer, de gerne vil have lige ved hånden.  Læs mere om, hvordan her eller gå direkte til MobiSticks.dk
.

mandag den 16. maj 2011

Det Mobile Vejle lancerer MobiSticks.dk


Efter et års udvikling står MobiSticks.dk nu færdig. På MobiSticks.dk kan institutioner og borgere i Vejle Kommune fremstille deres egne 2D-koder. MobiSticks er 2D-koder, som skannes og læses med borgerens mobil. Når borgeren fører sin mobils kameralinse hen over en MobiStick, får han eller hun adgang til tekst, lyd, billede, video eller en hjemmeside på sin mobilskærm.  Det kræver blot, at man har downloadet et gratis skanningsprogram (ScanLife)


Gør det selv!
”2D-koder er kendt teknologi. Normalt kan man dog kun skanne andres 2D-koder. På MobiSticks.dk kan enhver lave sine egne koder. Det skal være med til at styrke it-kompetencer, tilgængelighed og borgernærhed i Vejle Kommune ” fortæller projektleder Mads Bo-Kristensen, Videnscenter for Integration.

Let at lave
Websiden er så enkel, at alle kan være med. På MobiSticks.dk kan kommunens institutioner og borgere på et øjeblik lave en 2D-kode, der kan gemmes eller printes. MobiSticks kan integreres i tekstmaterialer (fx brochurer og undervisningsmaterialer) eller de kan sættes op i et lokalmiljø, hvor der er behov for information, vejledning eller læring.

MobiSticks.dk er udviklet af Det Mobile Vejle, der er et netværk af over 40 institutioner og virksomheder. Netværkets formål er at bidrage til mobil-baseret information, vejledning og læring i kommunen.


Videndeling på tværs
”Det Mobile Vejles deltagere deler viden om og udvikler mobilteknologi. Websiden MobiSticks.dk er et eksempel på en sådan teknologi. MobiSticks er udviklet på tværs af traditionelle fagskel, og repræsenterer en fælles teknologi, der har forskellige lokale anvendelsesmuligheder. Alle institutioner har et ønske om at styrke borger- eller brugernærhed og -inddragelse, men det gøres forskelligt på et jobcenter, et stadsarkiv og en uddannelsesinstitution,” fortæller Mads Bo-Kristensen. 

På MobiSticks.dk er en lang række casevideoer og eksempler på MobiSticks, så nye brugere kan se, hvordan 2D-koderne virker og kan anvendes på forskellige fagområder.    


MobiSticks er udviklet med input fra deltagerne i Det Mobile Vejle. Selve udviklingen er foregået i et tæt samarbejde mellem Videnscenter for Integration, Nørremarksskolen, Lærdansk, Vejle Museum, Økolariet, Vejle Stadsarkiv, Center for Specialundervisning for Voksne, Scanbuy og Webbureauet Re:


Kontakt:

søndag den 15. maj 2011

MobiSticks - Vejle Stadsarkiv og Rødkilde Gymnasium

Vejle Stadsarkivs udstilling om mennesket bag politikeren ”Vejle Byråd – hvem er vi?” har været på besøg på Rødkilde Gymnasium. Udstillingen fortæller ved hjælp af billeder, tekst og 2D-koder om, hvem Vejles byrådspolitikere er udenfor byrådssalen - om mennesket bag politikeren. 


Mens udstillingen var på gymnasiet, blev den set og scannet af mange elever, og den blev bl.a. brugt i samfundsfagsundervisningen om lokalpolitik og nærdemokrati. Eleverne eksperimenterede også selv med, hvordan de kan bruge 2D-koder i deres undervisning og oplæg. 

Vejle Stadsarkiv har brugt 2D-koder som et ekstra formidlingslag på udstillingen, fordi det giver en unik og sjov mulighed for at arbejde med smartphones, unge, uddannelse, dokumentation, politik, demokrati og aktivt medborgerskab.  

mandag den 9. maj 2011

Den papirløse klasse på Rødkilde Gymnasium

Trine Østergaard, der underviser i samfundsfag og engelsk på Rødkilde Gymnasium, har været med til at starte en papirløs gymnasieklasse.I dette skoleår og de efterfølgende to år (2010-2013) vil man på Rødkilde Gymnasium lave et forsøg, hvor eleverne i 1.c ikke modtager papirer, bøger eller andet der knitrer i tasken. En stor del af det materiale, eleverne i denne klasse kommer til at arbejde med, er i-bøger, interaktive bøger på computeren, som man kan skrive i, strege i, lave opgaver i osv. Her svarer Trine Østergaard på spørgsmål om Den papirløse klasse:

Hvad er en papirløs klasse?

En papirløs klasse er en klasse hvor der som grundprincip ingen papir er. Det betyder, at alle elever har en computer. Deres bøger er enten ebøger eller ibøger, og alle noter tages elektronisk samtidig med at alle afleveringer og kommunikation er elektronisk. Hvis vi oplever at læring vanskeliggøres pga det papirløse koncept, bruges der selvfølgelig papir, men indtil videre har det kun været nødvendigt at bruge papir som mellemregning i matematik. Dvs det endelige produkt ligger elektronisk


Hvorfor har I valgt at etablere (satse på) papirløse klasser?

Vi tror, at eleverne kan drage nytte af, at vi integrerer computeren mere i undervisningen og derved udnytter kombinationen af forskellige indlæringsmetoder, der understøtter både det visuelle og det auditive via brug af ebøger/ibøger, smart board, pod/vod cast, google docs og andre elektroniske læremidler. På den måde får eleverne mulighed for at bruge forskellige kompetencer i undervisningen og i indlæringsfasen, samtidig med at kombinationen af indlæringsmetoder giver læreren flere muligheder i sin undervisning bl.a. med henblik på undervisningsdifferenciering og mulighed for at møde eleverne i den elektroniske verden de nu engang færdes i.

Hvilke udfordringer har I mødt i etableringen papirløse klasser?

Først og fremmest det tekniske. Når ens bøger er internetbaserede er nedbrud et ret stort problem, som vi heldigvis har fået løst. En anden udfordring er at få eleverne gjort ansvarlige i forbindelse med at computeren hele tiden er tændt og de fristelser, det medfører. Vores kommende udfordringer er pædagogiske. Hvordan bruger vi de elektroniske medier vi har til rådighed på den mest hensigtsmæssige måde rent undervisningsmæssigt, hvilket selvfølgelig kan være meget forskelligt fra fag til fag. Det er en proces vi så småt er gået i gang med, og den er meget spændende.

Læs mere om den papirløse klasse på Rødkilde Gymnasium:

Forsøg med papirløs undervisning
Papirløs undervisning i gymnasiet

onsdag den 4. maj 2011

Kursus i m-læring efterår 2011

Kursus i mobillæring (m-læring) for lærere i Vejle Kommune. Se den fulde kursusbeskrivelse her

Du lærer:
  • at bruge en smartphone
  • at reflektere over smarphonens konkrete didaktiske muligheder
  • at tilrettelægge m-læringsforløb (mobil-læringsforløb) i din undervisning
  • at evaluere undervisning og læring, hvor der indgår smartphone
Du vil få et netværk af kolleger, der har (eller vil få) erfaringer med m-læring.


Kursets tilrettelæggelse

Kurset er tilrettelagt, så du hele tiden medtænker din egen undervisning.Kursusforløbet strækker sig over 5 uger. Forløbet består af 3 moduler à 3 timer med praktiske oplæg, øvelser og refleksioner, dvs. 9 timers kursus fordelt over tre kursusdage. Imellem modulerne afprøver du det, du har lært. På kurset vil du kunne låne en smartphone. Der vil være smartphones, som kan tages med ud i undervisningen og blive afprøvet med elever. 

Kursets undervisere og materialer trækker på viden fra projekter, forløb og materialer, der allerede anvendes i Vejle Kommune, bl.a.: 
.
Projekt Mobil Efteruddannelse:
http://www.mobilearnblog.dk/Se den fulde kursusbeskrivelse her

Skoleledermøde d. 5. maj 2011

Skolelederne i Vejle Kommune har 5. maj skoleområdets digitaliseringsstrategi på dagsordenen. Der er gruppedrøftelser af seks af strategiens centrale temaer. Formålet med drøftelserne er at levere input til strategien, herunder et inspirationskatalog i tillæg til strategien. Temaerne, der drøftes er:
  • Digitale læremidler
  • Digitale læreformer
  • Digital kommunikation og videndeling
  • Kompetenceudvikling
  • Ledelse og styring
  • Kultur

Klik her og se spørgsmålene, grupperne drøfter (eksempel: Digitale læremidler)