mandag den 9. maj 2011

Den papirløse klasse på Rødkilde Gymnasium

Trine Østergaard, der underviser i samfundsfag og engelsk på Rødkilde Gymnasium, har været med til at starte en papirløs gymnasieklasse.I dette skoleår og de efterfølgende to år (2010-2013) vil man på Rødkilde Gymnasium lave et forsøg, hvor eleverne i 1.c ikke modtager papirer, bøger eller andet der knitrer i tasken. En stor del af det materiale, eleverne i denne klasse kommer til at arbejde med, er i-bøger, interaktive bøger på computeren, som man kan skrive i, strege i, lave opgaver i osv. Her svarer Trine Østergaard på spørgsmål om Den papirløse klasse:

Hvad er en papirløs klasse?

En papirløs klasse er en klasse hvor der som grundprincip ingen papir er. Det betyder, at alle elever har en computer. Deres bøger er enten ebøger eller ibøger, og alle noter tages elektronisk samtidig med at alle afleveringer og kommunikation er elektronisk. Hvis vi oplever at læring vanskeliggøres pga det papirløse koncept, bruges der selvfølgelig papir, men indtil videre har det kun været nødvendigt at bruge papir som mellemregning i matematik. Dvs det endelige produkt ligger elektronisk


Hvorfor har I valgt at etablere (satse på) papirløse klasser?

Vi tror, at eleverne kan drage nytte af, at vi integrerer computeren mere i undervisningen og derved udnytter kombinationen af forskellige indlæringsmetoder, der understøtter både det visuelle og det auditive via brug af ebøger/ibøger, smart board, pod/vod cast, google docs og andre elektroniske læremidler. På den måde får eleverne mulighed for at bruge forskellige kompetencer i undervisningen og i indlæringsfasen, samtidig med at kombinationen af indlæringsmetoder giver læreren flere muligheder i sin undervisning bl.a. med henblik på undervisningsdifferenciering og mulighed for at møde eleverne i den elektroniske verden de nu engang færdes i.

Hvilke udfordringer har I mødt i etableringen papirløse klasser?

Først og fremmest det tekniske. Når ens bøger er internetbaserede er nedbrud et ret stort problem, som vi heldigvis har fået løst. En anden udfordring er at få eleverne gjort ansvarlige i forbindelse med at computeren hele tiden er tændt og de fristelser, det medfører. Vores kommende udfordringer er pædagogiske. Hvordan bruger vi de elektroniske medier vi har til rådighed på den mest hensigtsmæssige måde rent undervisningsmæssigt, hvilket selvfølgelig kan være meget forskelligt fra fag til fag. Det er en proces vi så småt er gået i gang med, og den er meget spændende.

Læs mere om den papirløse klasse på Rødkilde Gymnasium:

Forsøg med papirløs undervisning
Papirløs undervisning i gymnasiet

Ingen kommentarer:

Tilføj en kommentar