onsdag den 4. maj 2011

Skoleledermøde d. 5. maj 2011

Skolelederne i Vejle Kommune har 5. maj skoleområdets digitaliseringsstrategi på dagsordenen. Der er gruppedrøftelser af seks af strategiens centrale temaer. Formålet med drøftelserne er at levere input til strategien, herunder et inspirationskatalog i tillæg til strategien. Temaerne, der drøftes er:
  • Digitale læremidler
  • Digitale læreformer
  • Digital kommunikation og videndeling
  • Kompetenceudvikling
  • Ledelse og styring
  • Kultur

Klik her og se spørgsmålene, grupperne drøfter (eksempel: Digitale læremidler)

Ingen kommentarer:

Tilføj en kommentar