torsdag den 30. juni 2011

Vejle laver Education Store

Sammen med KMD og 5 andre kommuner laver Vejle Digitale Skoler en såkaldt Education Store. Ambitionen med projektet er at understøtte lærerne i at finde de bedste digitale læremidler ift. den enkelte


elevs behov, samt at øge kendskabet til relevante it-redskaber og facilitere brugen af disse i undervisningen. En positiv sideeffekt vil desuden være at optimere lærernes forberedelsestid ved at skabe lettere adgang til og et bedre overblik over de digitale læremidler, samt adgang til egentlige ”undervisningsstier”.

Tanken er, at der skal være en kommerciel og en videndelende dimension af slutproduktet. Forlag (både store og små) skal kunne bringe deres materialer til torvs. Det samme gælder underviseren, der gerne vil udgive sit materiale. Derudover vil der blive lagt vægt på, at lærere skal kunne dele materialer og idéer - noget, vi jo også kender andre steder fra.

Læs mere her

fredag den 24. juni 2011

Skolelederforeningen

Vejle Digitale Skoler er omtalt i Skolelederforeningens Kommunikationsmagasin "Plenum" nr. 4, side 59. Hent magasinet HER 
 
 
 
 

søndag den 12. juni 2011

lørdag den 4. juni 2011

Smart City Vejle - også fokus på læring

VIFIN og samarbejdspartnere (herunder skoleafdelingen) i Vejle sendte 1. juni en ansøgning til EU om midler til at gøre Vejle til "Smart City" på fem områder: Skole/uddannelse, borgerservice, sundhed, miljø og turisme. Vejle vil i projektet samarbejde med 2 andre europæiske byer/kommuner om at udvikle enkle, borgernære internet- og mobilbaserede teknologier på disse fem områder. Læs mere på Smart City Vejle

Stort format: Klik på billedet