mandag den 12. september 2011

Samarbejde med Universtiy College Lillebælt

Digitaliseringsgruppen havde d. 9/9 et rigtig godt møde med  UCL . På mødet drøftede man bl.a. dette spændende oplæg fra UCL. Samtidig orienterede vi om de mange initiativer, vi har gang i på skoleområdet i Vejle kommune. Der var stor enighed om at videreudvikle det allerede gode samarbejde der er på andre områder, således at det også gælder det digitale område. Der bliver nu nedsat en arbejdsgruppe med repræsentanter fra UCL og fra skoleafdelingfen, der skal se på initiativer/ansøgninger bl.a. i forhold til regeringens aftale med KL på dette område

Ingen kommentarer:

Tilføj en kommentar