torsdag den 27. oktober 2011

It, krop og bevægelse

Kære skoleledere!

Det sker 23. og 24. november 2011 i idrætstimer i 4. klasser!

Computeren er kommet ind i skolen – men hvordan bruger vi krop, bevægelse og nye medier?

PlayAlive, Knowledge Lab (SDU) og Skoleafdelingen er ved at udvikle en digital læringsplatform, som giver mulighed for at lære med både krop og hoved. Det vil vi gerne involvere skolerne i.

Læs hele brevet  -  læs om baggrund, formål og hvordan jeres skole kan bidrage / være med.


Se projektskitsen, som anvendes i ansøgning om fondsmidler. 

mandag den 24. oktober 2011

Forsøgsklasser og kompetenceudvikling


Ib Jepsersgaard, VIFIN centerleder, fortæller: 

Brugen af IT-værktøj til tilegnelse af viden og til kommunikation bliver en stadig vigtigere del af hverdagen for alle – også for kursisterne/eleverne på CSV (Center for Specialundervisning af Voksne) og på Ungdomsskolen. Det er derfor vigtigt at integrere brugen af IT-værktøjerne i den faglige undervisning og det er vigtigt at bygge på den interesse og motivation, der ligger hos kursisterne med anvendelsen af interaktive tavler, tablets, mobiltelefoner m.v.. En del af en nødvendig faglighed er også i stigende grad blevet at kunne mestre brugen af IT-værktøjer – det gælder både i privatlivet og i arbejdslivet.


Skoleafdelingen i Vejle Kommune støtter VIFIN, CSV og Ungdomsskolen i denne udvikling ved at opkvalificere lærere i særlige forsøgsklasser, til bl.a. afprøvningen af forskellige mobile enheders samspil med interaktive tavler, til erfaringsopsamling og erfaringsudbredelse.


Ønsker du mere information, kontakt: Ib Jespersgaard, VIFIN, Ulla Laursen, CSV, eller Per Dall-Hansen, Ungdomsskolen. 

onsdag den 19. oktober 2011

Din verden i et læringsperspektiv


Jacob Knudsen fra VIFIN og Pernille Schou fra Vejle Stadsarkiv sætter i de kommende måneder fokus på Augmented Reality (AR) via mobil og tabletcomputere. Nogen kalder AR for Forstærket Virkelighed. Jacob har brugt begrebet Mixed Realities, dvs. Blandede Virkeligheder.

Se en tre minutters demo-video, som Jacob har lavet. Den viser, hvordan AR kan anvendes i historieundervisningen. I eksemplet indgår tekst, fotos, lyd og video.I korthed går Augmented Reality ud på, at man gennem sin smartphone eller tabletcomputers kameralinse og display kan se sine umiddelbare omgivelser med et ekstra lag af fænomener og informationer. Det er fænomener, man i fx programmet Layar, kan lægge ind som points of interest. Disse interessefelter dukker op, når man fører sin kamaralinse hen over steder, bygninger eller ting. Når man klikker på interessefelter, kan man få mere information, billeder, et lyd- eller filmklip eller opgaver. Alt sammen noget, der kan give dine omgivelser et læringsperspektiv.

Hvad kan eleverne i Vejle Kommune anvende AR til? 

Det er et spørgsmål, som Jacob og Pernille vil søge at finde svar på. De vil samarbejde med lærere og elever om spørgsmålet (muligvis) indenfor flere af skolens fag.

Pernille Schou, Stadsarkivet
Pernille og Jacob er optaget af, hvordan elever alene og i grupper kan opsøge ny viden og opdage nye samfundsmæssige og historiske dimensioner af deres omgivelser. Viden som alt for ofte er gemt væk.

Jacob har arbejdet med AR i længere tid. Han har demonstreret AR i forbindelse med efterårets m-læringskursus for folkeskolelærere og i Det Mobile Vejle. Tidligere har han holdt oplæg om AR på Begivenhedskultur & Oplevelsesøkonomi, Århus Universitet. Se den allerførste demo her

Jacob Knudsen, VIFIN
6. oktober holdt kommunens skoleledere og it-vejledere en temadag, hvor de drøftede digital kompetenceudvikling på skolerne i forbindelse den nye Digitaliseringsstrategi 2011-2015. Pernille og Jacobs AR-projekt er stadig i en pilotfase, men vil helt sikkert kunne inspirere nye måder at udvikle og arbejde med digitale kompetencer på.

Kontakt Pernille og Jacob, hvis du vil vide mere.

Se flere film, der viser, hvordan AR kan anvendes.

onsdag den 12. oktober 2011

"MinVejleder" App

Ungddommens Udannelsesvejledning (UU) i Vejle Kommune tilbyder nu de unge vejledning direkte fra mobilen med "MinVejleder" App, som er både nem og enkel at bruge.

Den unge skal blot indtaste CPR-nummer samt fornavn, så finder App'en hurtigt den unges vejleder. Der kan sendes mail eller sms direkte til vejlederen, hvilket gør det nemt at skabe kontakt. Læs mere her


Læs også om eVejledning, som børn og unge tilbydes i Vejle Kommune.

UU i Vejle deltager ligeledes i et spændende internationalt projekt om nye vejledningsmetoder. I projektet Actvise er der fokus på forumteater. Som en del af metoden, UU udvikler, betjener vejledere og de unge sig af sociale medier og smartphones. Se hvem der deltager her (indlæg her på bloggen, da projektet blev sat igang).

torsdag den 6. oktober 2011

Kompetenceudvikling på skolerne i Vejle Kommune

Vejle Kommunes skoleledere og skolernes it-vejledere var torsdag d. 6. oktober samlet til en drøftelse af kompetenceudvikling i Den digitale Skole. Godt 80 mennesker var samlet til en dag om nye kompetenceudviklingsformer, hvor vægten ligger på videndeling og praksisnære forløb. Og hvor elever spiller en aktiv rolle i læreres og kammeraters udvikling af it-kompetencer.


Dagen bød på spændende oplæg  fra Microsoft Uddannelse og Højby Skole.

David Garde-Tschertok
 fra Microsoft indledte dagen med udsagnet Det traditionelle it-kursus er dødt og giver ikke megen værdi mere og spørgsmålet Hvilke nye kompetenceløftsformer skal man ty til? Se Davids PowerPoint her

Nikolaj Kløve Schnurre og Karoline Kreiberg fra Højby Skole i Odense Kommune fortalte om erfaringer med omfattende pædagogiske digitaliseringer, herunder kompetenceudviklingsløft blandt lærere og elever. Se Nikolaj og Karolines PowerPoint her

onsdag den 5. oktober 2011

Det Mobile Vejle 3. oktober

Over 30 deltog i Det Mobile Vejles netværksmøde tirsdag i Skolegade. Der var spændende oplæg om og diskussioner af mobile læringsrum og initiativet Vejle App Shop - "democratic apps".

Hvordan kan vi forstå og udnytte at mobile læringsrum bevæger sig fra lukkede til åbne web 2.0 "steder"? Hvordan og med hvilket formål kan vi lave apps til mobil (og/eller webbaseret indhold til mobil) Se dagsorden på bloggen Det Mobile Vej.

mobitik byudvikling