mandag den 24. oktober 2011

Forsøgsklasser og kompetenceudvikling


Ib Jepsersgaard, VIFIN centerleder, fortæller: 

Brugen af IT-værktøj til tilegnelse af viden og til kommunikation bliver en stadig vigtigere del af hverdagen for alle – også for kursisterne/eleverne på CSV (Center for Specialundervisning af Voksne) og på Ungdomsskolen. Det er derfor vigtigt at integrere brugen af IT-værktøjerne i den faglige undervisning og det er vigtigt at bygge på den interesse og motivation, der ligger hos kursisterne med anvendelsen af interaktive tavler, tablets, mobiltelefoner m.v.. En del af en nødvendig faglighed er også i stigende grad blevet at kunne mestre brugen af IT-værktøjer – det gælder både i privatlivet og i arbejdslivet.


Skoleafdelingen i Vejle Kommune støtter VIFIN, CSV og Ungdomsskolen i denne udvikling ved at opkvalificere lærere i særlige forsøgsklasser, til bl.a. afprøvningen af forskellige mobile enheders samspil med interaktive tavler, til erfaringsopsamling og erfaringsudbredelse.


Ønsker du mere information, kontakt: Ib Jespersgaard, VIFIN, Ulla Laursen, CSV, eller Per Dall-Hansen, Ungdomsskolen. 

Ingen kommentarer:

Tilføj en kommentar