torsdag den 6. oktober 2011

Kompetenceudvikling på skolerne i Vejle Kommune

Vejle Kommunes skoleledere og skolernes it-vejledere var torsdag d. 6. oktober samlet til en drøftelse af kompetenceudvikling i Den digitale Skole. Godt 80 mennesker var samlet til en dag om nye kompetenceudviklingsformer, hvor vægten ligger på videndeling og praksisnære forløb. Og hvor elever spiller en aktiv rolle i læreres og kammeraters udvikling af it-kompetencer.


Dagen bød på spændende oplæg  fra Microsoft Uddannelse og Højby Skole.

David Garde-Tschertok
 fra Microsoft indledte dagen med udsagnet Det traditionelle it-kursus er dødt og giver ikke megen værdi mere og spørgsmålet Hvilke nye kompetenceløftsformer skal man ty til? Se Davids PowerPoint her

Nikolaj Kløve Schnurre og Karoline Kreiberg fra Højby Skole i Odense Kommune fortalte om erfaringer med omfattende pædagogiske digitaliseringer, herunder kompetenceudviklingsløft blandt lærere og elever. Se Nikolaj og Karolines PowerPoint her

Ingen kommentarer:

Tilføj en kommentar