torsdag den 20. december 2012

Ideer til uddannelse med eVejledningeneVejledning er et tilbud til alle, der har brug for vejledning om uddannelse og job.
Her kan du få svar på spørgsmål om ungdomsuddannelse, videregående uddannelse og efter- og videreuddannelse.

eVejledning kan hjælpe dig med idéer til uddannelsesvalg og med at få overblik over muligheder.
Du bliver vejledt digitalt, og kan komme i kontakt med eVejledningen på både mail, chat, telefon, sms og facebook. eVejledning har åbent dag, aften og weekend.

Du kan læse mere om og kontakte eVejledningen på www.evejledning.dk

søndag den 16. december 2012

Skolen på forsiden

Michael Eriksen holder oplæg i Learning Lab

I løbet af efteråret har der været flere oplæg i Learning Lab – oplæg der har kunnet ruste skolens personale til det videre arbejde med Den Digitale Skole.

I den forbindelse har Michael Eriksen – kommunikationsmedarbejder i Vejle Kommune holdt to oplæg om kommunikationshåndtering på Vejle kommunes folkeskoler, for det er vigtigt, at skolen har en plan, hvis den for eksempel havner på forsiden – uanset om det er positivt eller negativt.

Med oplægget ”Skolen på forsiden” fik deltagerne redskaber til at skrive en god pressemeddelelse. På kurset introduceredes de forskellige nyhedskriterier, og der blev givet et indblik i journalistens hverdag og dagens mediebillede. Alt dette er vigtigt, hvis skolen eksempelvis ønsker at brande sig gennem medierne på bestemte kompetencer.

Michaels andet oplæg handlede om krisekommunikation – for hvad gør man, hvis ens skole pludselig ryger en tur gennem mediemøllen? Deltagerne til oplægget lærte hvordan man håndterer kriser ud fra en kommunikativ synsvinkel; at sætte en dagsorden og imødegå kriser.

I næste runde af oplæg i Learning Lab gentager Michael sit oplæg om skolen på forsiden, hvor man også vil kunne lære om blandt andet krisekommunikation.
Kataloget for oplæg i Learning Lab i foråret 2013 vil blive offentliggjort i januar, og du vil kunne se de mange oplæg på http://www.vejledigitaleskoler.net/p/learning-lab.html

onsdag den 12. december 2012

Learning Lab i Skolegade

Elever, lærere, pædagoger og ledere: 
 • Afprøver, undersøger, reflekterer over nye teknologier
 • Udvikler (måske) nye teknologiske praksisser
 • Er sammen om det 
 • Møder eksperter 
 • Deler viden – også når de kommer ”hjem” 
Se præsentation (for Toplederforum) af Learning Lab - klik på billedet


tirsdag den 11. december 2012

Invitation til ToolCamp for it-patruljer

Microsoft, Vejle, Billund og Silkeborg kommuner samarbejder om at udvikle og inspirere it-patruljer på skolerne i de tre kommuner.Parterne har etableret et tværkommunalt samarbejde med fokus på digitale patruljer – strukturering af videndelingen af elevernes it viden og kompetencer. Det er forløbig en 2-årig indsats, som starter med en stor elevevent– en såkaldt TOOLCAMP. I Vejle Kommune foregår TOOLCAMP'en på Smidstrup-Skærup Skole 20. marts 2013, kl. 9 – 14. 

Konferencier bliver Microsofts uddannelseschef, David Garde-Tschertok, der har gæstet Vejle Kommune flere gange, bl.a. på Hornstrup Centeret oktober 2011.

Program og tilmelding følger. Har I spørgsmål, så kontankt Mads Bo-Kristensen (Uddannelse & Læring) eller Lance Anthony Luscombe (Smidstrup-Skærup Skole). 

Hvad er en  TOOLCAMP ?  Få mere at vide - klik her


Formel og uformel kompetenceudvikling 2012

Uddannelse & Læring i Vejle Kommune har i 2012 iværksat en række tilbud om digital kompetenceudvikling for pædagogisk personale i kommunen (lærere, pædagoger, ledere). Det har  været  både  formelle tilbud (oplæg, kurser, workshops) og uformelle tilbud (læring gennem kommunikation og videndeling i fysiske og virtuelle netværk, herunder blogs og andre videndelingsplatforme).Tilbuddene i 2012 har omfattet: 
 • 31 workshops i Learning Lab (april - november)
 • En række korte lokale kurser og oplæg
 • Inspiration til “praksisnær digital kompetenceudvikling” på skolerne (bl.a. via bloggen Digital Kompetenceudvikling )
 • Den Digitale Skole (kursus for spydspidslærere på 6 skoler)
 • Kommunikation og Web
 • Web 2- Beviset (i samarbejde med CFU)
 • Uddannelse af spydspidslærere på Vejle Midtbyskole
 • Undervisningsteknologi i Bevægelse - kompetenceudvikling (VIFIN, CSV og Ungdomsskolen)
 • Temadag om Den Digitale Skole for skoleledere, it-vejledere og læringscentermedarbejdere
 • Temaeftermiddag i samarbejde med Skoleteknologisk netværk: “Vejle Digitale Skoler”
 • Teknologi med omtanke (huskunstner-forløb med elever og lærere på tre skoler i efteråret 2012)
 • It-patruljer på flere og flere skoler, hvor elever bl.a. underviser lærere i brug af it.
 • Det Mobile Vejle – et netværk om mobil information, vejledning og læring
 • Konference og workshops om mobilen i undervisningen
 • Skoleteknologisk netværk (møder og arrangementer med invitation til og deltagelse af skoler)
 • Skoler og læreres deltagelse i Microsofts pædagogiske netværk
 • Seminarer og konferencer udenfor Vejle Kommune - formidlet af Uddannelse & Læring
 • Information og opdatering på det digitale område via Læringscenterkontorets blog
 • Online information og interaktion via Fællesnet Vejle
 • Online information og mulighed for interaktion via Vejle Digitale Skoler + Vejle Digitale Skoler på Facebook.
En række af disse tilbud er blevet til i samarbejde med VIFIN

Herudover foregår der kompetenceudvikling, som skolerne selv eller sammen har taget initiativ til. Et eksempel herpå er it-ledernetværket, som skoleledere har etableret på tværs af kommunens skoler. Et andet er Ungdomscenter Vejles samarbejde med Aalborg Universitets om faglige moduler i Masteruddannelsen i IKT og Læring (MIL)

søndag den 9. december 2012

Kom og hør om FP7 - et EU-program om IKT

13. december inviterer EuroCenter / Styrelsen for Forskning og Innovation, Vejle Kommune og VIFIN til informationsmøde om EU-programmet FP7’s indkaldelse 11 IKT (informations- og kommunikationsteknologi). Det foregår i Spinderihallerne i Vejle, kl. 13-15.


Kom og bliv introduceret til rammeprogrammet med særlig fokus på temaet om informations- og kommunikationsteknologi. Det kan virke overvældende at give sig i kast med at skrive en ansøgning til FP7.

Igennem dette informationsmøde opnår du indsigt i, hvordan ansøgningsprocessen bliver så god som mulig, samt hvor du kan søge hjælp. Christian Holstein fra EuroCenter kommer og fortæller om forskningsprogrammet.

Se programmet 

Tilmeld dig på VIFIN's hjemmeside (under "Aktuelt").

torsdag den 6. december 2012

"Hvad bruger du din iPad til?"

"Hvad bruger du din iPad til?" Læs artiklen i LokalAvisen/Budstikken fra 27.11.12 og få svaret fra fire elever i 7. klasse på Vejle Midtbyskole. De er med i Vejle Kommune og Aalborg Universitets forskningsprojekt iPads i en skole i bevægelse: Mine første 100 dage med iPad

http://vejle.lokalavisen.dk/100-elever-har-faaet-deres-egen-ipad-/20121129/artikler/711279277/2087
Klik og læs artiklen i Lokalavisen Budstikken Vejle
Projektet afsluttes først i det nye år, hvor Lektor, ph.d. Bente Meyer, fremlægger sine resultater. Projektet har bl.a. fokus på, hvordan iPads kan støtte undervisningsdifferentiering og inklusion.

Se evt. også bloggen iPads i en skole i bevægelse

Vejle Digitale Skoler er opstået bl.a. i en erkendelse af, at IT er og bør forstås i sin mangfoldighed. iPads er et flere mulige læringsmedier, andre er andre typer af tablets, bærbare computere og smartphones. Vi kan og skal ikke "styre", om eleverne bruger tablets eller bærbare - og om de ser fordele i smartphones til bestemte læringsaktiviteter. Det skal give mening for den enkelte elev.

onsdag den 5. december 2012

IT for forældre

Hans Grue, It-konsulent i Uddannelse & Læring, har lavet en hjemmeside, en wiki, som fortæller lidt om brugen af IT på skolerne i Vejle kommune. 


Wikien er rettet mod forældre og er et første forsøg på at beskrive de ord og termer, der anvendes ved brugen af IT på Vejles skoler. Man kan læse om UNI-login, Google Apps, programmer i skyen m.m.

Der er på forsiden af wikien en beskedformular, hvor forældre kan fremsende ønsker om nye indlæg i wikien. Siden er med andre ord dynamisk og vil udvikle sig over tid. 

Adressen på wikien er http://skolehjemit.skoleblogs.dk 

Forældrene er en del af Den Digitale Skole. Udviklingen af en god digital skole er bl.a. afhængig af forældrenes viden, færdigheder og muligheder for dialog med skolen om digitale læremidler og læreformer. 

Information og viden
Forældrene skal have adgang til information om den digitale skole (wikien er et bidrag til det). Der bør løbende informeres, så forældrene kan udvikle den nødvendige viden om de digitale læremidler og læreformer, deres børn møder i skolen. Der bør muligvis satses på et minimum af ”førstegangs-information” til forældre. Vejle Midtbyskoles information til forældre i forbindelse med projektet ”Mine første 100 dage med iPad” er et eksempel på, hvordan forældre er blevet informeret om skolens nye teknologiske initiativer. Se skolens information til forældrene  her.

Færdigheder 
Forældre skal have mulighed for at udvikle "skolerelevante" digitale færdigheder. Det kunne de f.eks. få hjælp til  i begyndelsen af skoleåret. Det kunne foregå på følgende måder 

      Via skolens it-patrulje (der består af elever). Patruljen kunne tilbyde fire eftermiddage i begyndelsen af skoleåret, hvor forældre kan få grundlæggende hjælp/undervisning i centrale digitale emner (som de skal kunne for at hjælpe deres barn).
       Et eller flere forældremøder på skolen kunne indeholde 30 minutters hands-on ift læremiddel-portaler, specifikke læremidler m.m. Gerne med kobling til den pædagogik, der ligger bag disse portaler og læremidler - og de måder lærerne anvender dem på. 

Dialog
Dialog mellem skole og forældre om, hvad “der skal til” for at forældrene føler sig klædt på til at hjælpe deres børn i Den Digitale Skole.

Skolen kan også udnytte, at mange forældre arbejder med it i deres hverdag. Hvad med at inddrage forældre i elevernes anvendelse og forståelse af it i skolen? Se eksempel på "Digitale forældre" på bloggen Digital Kompetenceudvikling - fokus på praksisnær kompetenceudvikling i en skole i bevægelse


mandag den 3. december 2012

It-ledernetværket

Ledelsesrepræsentanter fra skolerne i Vejle Kommune dannede i foråret 2012 et netværk med fokus på ledelse af Den Digitale Skole. Se hvem der sidder i styregruppen og få en kort præsentation af netværket her


søndag den 2. december 2012

Faglige moduler i Masteruddannelsen i IKT og Læring (MIL)

UngdomsCenter Vejle samarbejder med Forskningslab i It og Læringsdesign ved Aalborg Universitet - København. Hensigten er at uddanne centerets lærere i fagdidaktisk anvendelse af it.


De masterstuderende lærere på UngdomsCenter Vejle.
Klik på billedet og se Frank Jensens præsentation af uddannelsen
Lærerne tager et særlig tilrettelagt modul "Web 2.0 og Læring i Grundskolen" i Masteruddannelsen i Ikt og Læring (MIL) Modulet foregår i Vejle - på centeret. Lærerne har fokus på henholdsvis dansk og matematik og er færdig med modulet 18.1.2012. De indledte deres uddannelsen 1.9.2012.

Se skoleleder Frank Jensens præsentation af forløbet for skoledelere, it-vejledere og læringscentermedarbejdere på temadagen Den Digitale Skole. Klik på billedet af lærerne på UngdomsCenter Vejle og se Franks prezi-præsentation.

torsdag den 29. november 2012

Det Mobile Vejle 4.12.

Brugerdreven (herunder elevdreven) udvikling af læringsApps og Classroom 2.0 ...Netværksmøde i Det Mobile Vejle 4. december kl. 13-15 i Spinderihallerne. Afsluttes med "Happy hour - ordet er frit". Alle er velkomne. Læs mereOnline kollaborativ læring

På temadagen om Den Digitale Skole var der mange forskellige oplæg, som man kunne vælge imellem at høre. Et af oplæggene blev hodlt af Noa fra VIFIN. Oplægget handlede om online kollaborativ undervisning.


Oplægget til dagen lød sådan:
"I workshoppen ser vi på forskellene mellem online- og tilstedeværelsesundervisning.  Derefter diskuterer vi, hvad der bør eller kan være bærende principper, når man arbejder online, og hvilke særlige muligheder online undervisning giver – enten som bærende undervisningsprincip eller som del af blendede forløb."

Nåede du ikke at høre oplægget til temadagen, var du der ikke, eller vil du bare gerne genopfriske din hukommelse, så kan du downloade powerpoint-præsentationen om online læring.

onsdag den 28. november 2012

Læselyst og bogblogs - et kulturformidlingsprojekt for og med drenge

Til temadagen om Den Digitale Skole d.19/11 stod Vivian Skibnby på 10. klassesskolen for et spændende oplæg om et projekt, der fokuserer på, at drengene også skal have lyst til at læse - også selvom det ikke foregår i en bog af papir."Videncenteret på Ungdomscenter Vejle har i flere år haft særligt fokus på læsning for drengene i 10. klasse. Vi møder hvert år en stor gruppe drenge, der i stor udstrækning har opgivet læsningen som kilde til oplevelser og gode historier. I forbindelse med dette har vi taget store skridt i den rigtige retning ved at fokusere på det litterære udvalg for drenge, læsekonkurrencer med mere. I år har vi fokus på, om det digitale univers kan gøre andet og mere for drengene i forhold til at (gen)finde læselysten."

Se mere på projektets hjemmeside.

tirsdag den 27. november 2012

Elektronisk portfolie og Prezi

Den 19. november deltog flere forskellige skoler fra Vejle Kommune med oplæg/workshops. En af de skoler, der deltog var Kirkebakkeskolen.

Temaet for skolens oplæg til temadagen var elektronisk portfolie og Prezi, og Anders Juul Thorup gav et indblik i, hvordan disse to ting kan spille sammen:
"Vi bruger programmet "Prezi" til at lave en spændende og motiverende ramme om elevernes fokusmål og portfolioarbejde."

Anders har lagt sin præsentation op, så du kan se den igen - eller se den for første gang, hvis du ikke nåede det på temadagen. Se Prezi-præsentationen.

It på begyndertrinnet

temadagen Den Digitale Skole fortalte  Birgitte Holm Sørensen om, hvordan vi kan arbejde med it på begyndertrinnet. Birgitte er professor ved Forskningslab i It og Læringsdesign, Ålborg Universitet - København.

Klik på billedet og se præsentationen

Hvordan vurderer vi digitale læremidler?

Det spørgsmål besvarede Karina Kiær på temadagen Den Digitale Skole. Karina er pædagogisk konsulent ved Center for Undervisningsmidler.

Klik på billedet og se præsentationen

torsdag den 22. november 2012

Fokus på Digital Uddannelse & Læring

Temadagen Den Digitale Skole 19.11 blev en spændende dag med  bidrag fra en lang række oplægs- og workshopholdere. 100 skoleledere, it-vejledere, læringscentermedarbejdere og enkelte andre hørte om (og prøvede at være i) Den digitale skole. Der var to fælles oplæg og 15 workshops. Se programmet.

It-ledernetværket og Uddannelse & Lærings digitaliseringsgruppe satser på at gentage dagen næste næste efterår. Til den tid vil der være gået to år, siden strategien Den Digitale Skole 2011-2015 blev vedtaget i Børne- og Familieudvalget . Det bliver spændende at se, hvordan skoler, lærere og pædagoger vælger at præsentere deres digitale initiativer og pædagogiske landevindinger.


Se flere fotos af fotograf Tine Hvolby -  Fottoco.dk

Husk, du altid kan se mere på Vejle Digitale Skolers Facebook.side

tirsdag den 20. november 2012

BOYD - Bring Your Own Device

Eleverne i overbygningen (7.-9. klasse) på Mølholm Skole har i dette skoleår medbragt deres egne computere.

temadagen Den Digitale Skole 19.11.12 fortalte skoleleder Kristian Pedersen om erfaringerne.  Klik på billedet og se præsentationen


Se også...

Mølholm Skoles Principper for lokal implementering af digitaliseringsstrategien
Brev til forældrene: Digitalisering af Mølholm Skole 7.  – 9. klasse.

"Skolebestyrelsen forventer, at en øget brug af it og digitale læremidler på én gang vil kunne hæve kvaliteten af undervisningen og lette det daglige arbejde. Vi forventer også at øget brug af digitale læremidler kan hæve kvaliteten af læringen for den enkelte elev. It og digitale læremidler vil gøre det lettere at gennemføre differentieret undervisning og gøre det lettere at inkludere elever med specielle behov i den almindelige undervisning." Fra Mølholm Skoles Principper for lokal implementering af digitaliseringsstrategien

Se Vejle Kommunes strategi Den Digitale Skole 2011-2015

onsdag den 14. november 2012

Program for temadag om Den Digitale Skole

Til alle, der deltager i temadagen på mandag (19.11.) i Spinderihallerne.

Der er meldt 100 personer til dagen (skoleledere, it-vejledere, læringscentermedarbejdere og andre).

I kan nu se hele programmet, indholdet af de forskellige oplæg/workshops samt en oversigt over, hvor de forskellige oplæg vil finde sted.
Hent programmet for dagen her.

Derudover kan I se, hvornår de enkelte oplæg/workshops vil finde sted.
(Vi tager forbehold for ændringer i programmet.)

Vi glæder os til at se jer i Spinderihallerne på mandag fra 08.30 - 15.00!

Temadagen har også tidligere været omtalt på bloggen.

Digital bevidsthed i daginstitutioner

Maja Schurmann fra kidsandmedia.dk holdt oplæg om Digital bevidsthed i daginstitutioner. Det foregik i Learning Lab i Skolegade.

Maja Schurmann
22 var mødt frem til oplæg og diskussion med udgangspunkt i Majas dagsorden:
 • Intro til børns digitale barndom
 • Digitale medier i daginstitutionerne
 • Indarbejdning i daginstitutionen
 • Gode forholdsregler
 • Dialog
 • Pause
 • Gode råd til sikre skridt
 • Digital færdsel
 • Bevidsthed og samtale
 • Opsamling

I skole via videokonference - og tablets

Bente Meyer, der samarbejder med Vejle Kommune om forskning i pædagogisk anvendelse af iPads på Vejle Midtbyskole, deltog i præsentationen af Varde Kommunes store satsning - nemlig telepresence og iPads til undervisning på tværs af skoler.


Tre mindre skoler i Varde Kommune har siden sommerferien eksperimenteret med telepresence og iPads til undervisning på tværs af skolerne. Tirsdag var der for første gang hul igennem til verden udenfor.

Læs mere her

fredag den 9. november 2012

Edison 2012 - Flere veje til digital dannelse

Edison-projektperioden i Vejle Kommune, afsluttes med en messe og finale, der afholdes d. 12. og 13. november i Spinderihallerne i Vejle! Edison-projektet er også et fantastisk udtryk for blandt andet digitale aktiviteter i Vejle Kommune.

Men hvad er Edison?

Edison er et nationalt projektorienteret undervisningsforløb om innovation for elever på 6. og 7. klassetrin. Eleverne arbejder med kreativitet, innovation og entrepreneurship. De udvikler koncepter og produkter, der kan løse problemer eller øge livskvaliteten for en større samfundsgruppe. 

Undervisningsprogrammet er ledet af Fonden for Entreprenørskab/Young Enterprise og kører synkront i flere kommuner over hele landet. Der arbejdes i hele landet i små projektgrupper, som alle tager udgangspunkt i samme tema eller problemstilling udstukket af Fonden for Entreprenørskab.

Edison og Vejle Digitale Skoler

Edison-messen 2011
Edison ligger i god tråd med Vejle Digitale Skoler og i øvrigt digitale aktiviteter i Vejle Kommune. Rent teknologisk har projektet også stort potentiale, når 500 elever i 6. eller 7.klasse i Vejle Kommune i ca. halvanden måned arbejder med at opfinde. 

Projekt-Edison er innovations- og entreprenørskabsundervisning, hvor eleverne lærer at udvikle nye innovative idéer, koncepter og produkter, som skaber værdi for mennesker og samfund indenfor projektrammen. Disse koncepter og produkter kunne i mange sammenhænge for eksempel være digitale løsninger! I år er Edison-temaet 'Bedre By'.

Nu har projektperioden så kørt i snart halvanden måned, og nu afsluttes den med en messe og finale, der afholdes d. 12. og 13. november i Spinderihallerne i Vejle. De fem bedst placerede elevgrupper fra begge finaler går videre til landsfinalen, som afholdes i forbindelse med Danish Entrepreneurship Award d. 14. november i Fredericia med deltagelse af skoleelever fra hele landet.

Edison-messen 2011

mandag den 5. november 2012

Inspirations- og udvekslingsdag 6. november

Lærere fra otte skoler mødes 6. november til endnu en inspirations- og udvekslingsdag i Learning Lab. Første dag var 4. september.

Se programmet for 6. november.

Der arbejdes bl.a. med Skoletube og Google Apps. De indeholder såkaldt funktionelle* læremidler, som elever og lærere kan producere digitalt indhold med.

Elever og lærere i Vejle Kommune har adgang læremidler i SkoleTube

Elever og lærere i Vejle Kommune har adgang til Google Apps
* Funtionelle læremidler er en af tre typer læremidler, skolerne benytter sig af. Besøg Laeremiddeltjek.dk og se en definition af de tre typer læremidler. (Se under overskriften "Hvad er læremidler?"). 

Digitale medier og klassiske genrer i Augmented Reality

Sammen med Koldingbibliotekerne har Jacob Knudsen fra VIFIN udviklet en helt ny Renæssancekrimi til SmartPhone app Layar Reality Browser. Krimien hedder Stol på ingen!

Formålet med projektet har været at eksperimentere at kombinere krimigenren med nye digitale muligheder. Samtidig har det været et ønske at inddrage brugerne på en mere aktive, legende og lærende måder i selve oplevelsen og at flytte aktiviteten udenfor i byen rum.Læs mere, hvis du tør...

torsdag den 1. november 2012

Elever besøger Den Digitale Kommune


Elever fra Hældagerskolen besøgte Learning Lab 1. november. Vejle Kommunes web-koordinator, Gitte Karring, viste rundt i Den Digitale Kommune. Det er Vejle kommune nemlig.

Eleverne prøvede selv at flytte adresse, blive gift, få EU-sygesikringsbevis, anmelde huller i vejen og mange andre ting. Det kan den "selvbetjente" borger allerede i dag. Eleverne var glade for, at det kun var et spil-univers, hvor de kunne prøve sig frem. 

Vejle Kommune bliver endnu mere digital i fremtiden.Til slut diskuterede Gitte fremtidens Digitale Kommune med eleverne. Hvordan skal fremtidens Digitale Kommue se ud, for at unge menneske kan bruge og få glæde af den? Gitte fik et par gode råd med hjem.

onsdag den 31. oktober 2012

Temadagen Den Digitale Skole 19. november


Kære Skoleledere i Vejle Kommune

Ang. temadagen Den Digitale Skole d. 19. november 2012

Vi har nu fået indholdet for dagen på plads, og her følger en oversigt over, hvad I kan forvente at se og høre om d.19/11 i Spinderihallerne.  Specifikke tider for de forskellige oplæg og workshops kommer inden dagen.  Det samme gør en kort uddybende tekst om hver.

Deltagere: Skoleledere, it-vejledere og en læringscentermedarbejder fra hver skole
Tid: 19. november kl. 8:30 - 15
Sted: Spinderihallerne

Se hele brevet med oversigt over oplæg og workshops

Fælles oplæg

Workshops
Temadagen Den Digitale Skole har tidligere været omtalt her på bloggen

mandag den 29. oktober 2012

Samarbejde om ”It i en læringskultur”


University College Lillebælt (UCL) og Vejle Kommune (VK) har udarbejdet en fælles programerklæring for It i en læringskultur (1. maj 2012). Erklæringen danner baggrund for et videre samarbejde, hvor der er et særligt fokus på:
 • At identificere, hvordan vi bedst muligt kan anvende UCL og VKs ressourcer i forhold til at understøtte og udvide repertoiret af muligheder for anvendelse af it i skolernes læringsmiljøer
 • At identificere og udvikle konkrete samarbejdsprojekter, hvor lærere og lærerstuderende samarbejder om og udvikler it didaktiske kompetencer.

7. januar mødes UCL og VK i Learning Lab i Skolegade. Se program og baggrund 

Deltagerne er:

UCL Uddannelsesdirektør Jørgen Thorslund
CFU-leder, Simon Hempel-Jørgensen 

Chef for området for læringsressourcer, Ambrosia Hansen
Uddannelseschef, læreruddannelsen i Jelling, Ulla Riisbjerg Thomsen
Videncenterleder, Læremiddel.dk, Thomas Illum Hansen
Projektleder, Ph.D., Læremiddel.dk, Marie Falkesgaard Slot
Studieleder Michael Schmidt, Læreruddannelsen i Jelling

Chef for Uddannelse & Læring, Anette Jensen
Vicechef for Uddannelse & Læring, Hans Aa. Sørensen
Ledende it-konsulent, Arno Vesterholm
Ledende skolebibliotekskonsulent, Karsten Boll
Skoleleder på Grejsdalens Skole, Uffe Carlsen
Skoleleder på Højen Skole, Henning Lauridsen (repræsentant for It-ledernetværket i VK)
Skoleleder på Smidstrup-Skærup Skole, Lance Anthony Luscombe (repræsentant for It-ledernetværket i VK)
It-konsulent Hans Grue

It-vejleder på Fælleshåbsskolen, Steen Juhl Møller
Pædagogisk konsulent i Uddannelse & Læring, Lars Jespersen
Chefkonsulent Mads Bo-Kristensen

Formand for Vejle Lærerkreds, Rikke Vagn-Hansen 
Medlem af Vejle Lærerkreds, Erik Refsgaard
En repræsentant for de lærerstuderende

torsdag den 25. oktober 2012

Formel og uformel kompetenceudvikling 2012

Uddannelse & Læring i Vejle Kommune har i 2012 iværksat en række tilbud om digital kompetenceudvikling for pædagogisk personale i kommunen (lærere, pædagoger, ledere). Det har  været  både  formelle tilbud (oplæg, kurser, workshops) og uformelle tilbud (læring gennem kommunikation og videndeling i fysiske og virtuelle netværk, herunder blogs og andre videndelingsplatforme).Tilbuddene i 2012 har omfattet: 
 • 31 workshops i Learning Lab (april - november)
 • En række korte lokale kurser og oplæg
 • Inspiration til “praksisnær digital kompetenceudvikling” på skolerne (bl.a. via bloggen Digital Kompetenceudvikling )
 • Den Digitale Skole (kursus for spydspidslærere på 6 skoler)
 • Kommunikation og Web
 • Web 2- Beviset (i samarbejde med CFU)
 • Teknologi med omtanke - Den mundtlige fortælling, mindfulness og mobil
 • Uddannelse af spydspidslærere på Vejle Midtbyskole
 • Undervisningsteknologi i Bevægelse - kompetenceudvikling (VIFIN, CSV og Ungdomsskolen)
 • Temadag om Den Digitale Skole for skoleledere, it-vejledere og læringscentermedarbejdere
 • Temaeftermiddag i samarbejde med Skoleteknologisk netværk: “Vejle Digitale Skoler”
 • Teknologi med omtanke (huskunstner-forløb med elever og lærere på tre skoler i efteråret 2012)
 • It-patruljer på flere og flere skoler, hvor elever bl.a. underviser lærere i brug af it.
 • Det Mobile Vejle – et netværk om mobil information, vejledning og læring
 • Konference og workshops om mobilen i undervisningen
 • Skoleteknologisk netværk (møder og arrangementer med invitation til og deltagelse af skoler)
 • Skoler og læreres deltagelse i Microsofts pædagogiske netværk
 • Seminarer og konferencer udenfor Vejle Kommune - formidlet af Uddannelse & Læring
 • Information og opdatering på det digitale område via Læringscenterkontorets blog
 • Online information og interaktion via Fællesnet Vejle
 • Online information og mulighed for interaktion via Vejle Digitale Skoler + Vejle Digitale Skoler på Facebook.
En række af disse tilbud er blevet til i samarbejde med VIFIN

Herudover foregår der en række kompetenceudviklingsaktiviteter, som skolerne selv eller sammen har taget initiativ til. Et eksempel herpå er it-ledernetværket, som skoleledere har etableret på tværs af kommunens skoler. 

Stadig flere lærere og pædagoger på skolerne klæder sig selv og hinanden på til at planlægge, gennemføre og evaluere undervisning og læring med it.
  Erfaringen viser, at skoler,  lærere og pædagoger gør brug af både formelle og uformelle tilbud om digital kompetenceudvikling. Paletten af tilbud har i 2012 været bred - der har været noget for enhver smag og tilgang til udvikling af egne og hinandens didaktiske kompetencer i Den Digitale Skole (se evt. Vejle Kommunes strategi Den Digitale Skole 2011-2015)

Vi lever i en tid, hvor teknologien konstant udvikler sig. It-mangfoldigheden eller it-kompleksiteten er stadig stigende. Skolerne har behov for, at deres lærere og pædagoger hele tiden udvikler deres it-didaktiske kompetencer. Men personalet kan ikke vide lige meget om det hele. Det synes dog at være i  en skoles interesse, at den samlet set har en betydelig fond af viden gennem de enkelte lærere og pædagogers it-didaktiske styrker, interesser og viden og samspillet mellem dem.

Digital kompetenceudvikling vil gavne både elever og det pædagogiske personale selv og så vil det kunne bidrage til en stærk og bæredygtig digital kultur (eller it-kultur) på skolen.

Udfordringen i 2013 (og skoleåret 2013-14) bliver at sikre, at så mange ledere, lærere og pædagoger som muligt oplever, at de hver især og sammen er godt på vej mod målsætningerne i Vejle Kommunes vision for Den Digitale Skole i 2015

tirsdag den 23. oktober 2012

Microsoft Skolenetværksmøde i Horsens


Microsofts pædagogiske Netværk holder møde d.29. oktober i Festsalen, Lindvigsvej 4, 8700 Horsens. En række skoler i Vejle Kommune deltager i netværket. Kom og hør om, hvad der sker i netværket rundt om i landet og tag inspiration med hjem! NB! Tilmelding senest d. 25/10 på tlf.: 76294000 eller til a-vimidd@microsoft.com

fredag den 12. oktober 2012

Smidstrup-Skærup Skole

Se artiklen i Vejle Amts Folkeblad om, hvordan Smidstrup-Skærup Skole anvender iPads til bedre inklusion  i undervisningen. Læs også om, hvordan skolen inddrager elever som it-eksperter, der kan hjælpe lærere og andre elever med it.

Læs de to artikler herVil du vide mere, så kontakt skoleleder Lance Anthony Luscombe


Læs evt. også om forsknings- og udviklingsprojektet iPads i en skole i bevægelse på Vejle Midtbyskole. Projektet har fokus på inklusion og undervisningsdifferentiering på 7. årgang.

Bemærk: Ønsker du at kommentere eller diskutere dette indlægs tema, så  kan du gøre det på Vejle Digitale Skolers Facebook-side

mandag den 8. oktober 2012

Børnekulturportalen i Vejle Kommune

Vejledigitaleskoler.net og detmobilevejle.dk er kommet med på børnekulturportalen. Bag portalen står Børnekulturnettet. De har skabt et netværk af professionelle, der arbejder med eller formidler børne kultur;

"Børnekulturportalen er en portal, hvor man som underviser, pædagog, kulturformidler, kunstner m.m. kan få inspiration og skabe overblik over tilbud, som du kan have glæde af i dit arbejde med børnekultur – for, med og af børn. 
Det er også her, at du kan dele dine gode oplevelser og erfaringer samt inspirere andre til, hvordan kunst og kultur kan blive en naturlig del af børns hverdag." 

Se VejleDigitaleSkoler og DetMobileVejle på portalen!

tirsdag den 2. oktober 2012

Spændende oplæg i oktober

I løbet af oktober vil der være flere spændende oplæg i Learning Lab. Der er stadig masser af ledige pladser, så tilmed dig et eller flere arrangementer allerede nu. Du kan også tilmelde dig oplægget d.10. oktober, selvom fristen er overskredet - for der er stadig masser af ledige pladser!

Tilmeld dig pr. mail til LISOK@vejle.dk. Mailen skal indeholde oplægsdato, navn, institution, email-adresse og evt. telefonnummer.

Du kan også se en oversigt over alle oplæg i Learning Lab i resten af 2012.

Oplæg i Learning Lab i oktober:

Onsdag d. 10. oktober 2012, kl. 14-16
Børns digitale bevidsthed – for lærere    
Målgruppe: Undervisere

Tirsdag d. 23. oktober 2012kl. 14-16
Facebook - Kom godt i gang
Målgruppe: Alle i institutioner i Kommunen som skal have en Facebook side        

Tirsdag d. 30. oktober 2012kl. 13-15.30
Dansk og IT 
Målgruppe: Undervisere i faget på skolerne


Se om oplæggene er fuldt booket på http://learninglab.skoleblogs.dk./

mandag den 1. oktober 2012

Skoleteknologisk Netværk og Vejle Digitale Skoler

Tirsdag d.30. oktober fra kl.12.00 til 15.30 inviterer Skoleteknologisk Netværk til et arrangement i digitaliseringens tegn. I samarbejde med Vejle Digitale Skoler kan du opleve en eftermiddag med oplæg om Vejle Kommunes ambitiøse digitale strategi på skoleområdet, og du får indblik i konkrete eksempler og refleksioner.
Arrangementet finder sted i Auditoriet i Havneparken, Havneparken 14, 7100 Vejle.

"Kom og hør, hvordan Vejle kommunes skoler har tænkt sig at nå i
mål med at være pædagogisk og organisatorisk digitale i 2015. Dagen
byder på 8 oplæg om digitale læreformer, læremidler, infrastruktur, udstyr,
kompetenceudvikling, ledelse og kultur."Se fotos fra dagen

onsdag den 26. september 2012

Dansksimulatoren i TV2 Nyhederne

Dansksimulatoren, der har Thomas Kryger Hansen som projektleder, har været i TV2 Nyhederne 26. septemberer kl. 19. Thomas er ansat i VIFIN, der er deltager i Vejle Digitale Skoler. Læs mere om Dansksimulatoren her - eller se TV 2 nyhedsindslaget

Undervisningsteknologi i Bevægelse


VIFIN har udarbejdet en evaluerende rapport, der tager udgangspunkt i den proces, det arbejde der har fundet sted og den projektansøgning, der er blevet lavet i forbindelse med projektet 'Undervisningsteknologi i Bevægelse'.

Fra Rapportens indledning:

Under navnet Undervisningsteknologi i Bevægelse har VIFIN fra 2011-1212 gennemført et projekt sammen med Center for Specialundervisning af Voksne i Vejle (CSV) og Vejle Kommunale Ungdomsskole (Ungdomsskolen).


Projektet har skabt et forum for de involverede deltagere i en vidensdeling om og en udforskning af lettilgængelige internet- og mobilbaserede værktøjer til undervisning af og støtte til følgende målgrupper:
 • unge flygtninge/indvandrere i sprogklasserne på Ungdomsskolen
 • elever i værkstedsklasserne på Ungdomsskolen
 • voksne kursister på CSV med sproglige eller orienteringsmæssige problemer, ofte på grund af hjerneskader 
 • elever på CSV, der er i gang med særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse
Med ansøgningen ”Undervisningsteknologi i bevægelse - det teknologiske og pædagogiske samspil mellem interaktive tavler og mobile enheder” blev der i august 2011 søgt midler til dette projekt, som sigtede mod at skabe kompetenceudvikling på skoleområdet...


tirsdag den 25. september 2012

Actvise Forum Theatre: Innovative metoder i arbejdet med unge

Torsdag og fredag d.4. og 5. oktober afholder Actvise Forum Theatre en afsluttende international konference i København. Konferencens fokus er innovative metoder i  arbejdet med unge.

Der vil være spændende oplægsholdere fra både Danmark, Finland, England og Østrig og masser af mulighed for at få ny inspiration til det daglige arbejde.

Der vil i løbet af de to dage være både workshops og præsentationer fra både partnere på projektet og fra andre projekter i Europa, der beskæftiger sig med unge. Konferencen vil foregå på engelsk.

Det er gratis at deltage, og du kan stadig nå at tilmelde dig.

Se mere om Actvise Forum Theatre, som UU Vejle og VIFIN er med i.

Teknologi med omtanke

Mette Juul er folkeskolelærer og billedkunstner. I dette skoleår er Mette huskunstner på Vejle Midtbyskole (uge 45-47), Vinding Skole (49-51) og Ødsted Skole (2-4). De tre skoler og Mette har fået støtte til projektet gennem Kunstrådet. I foråret 2012 lavede Mette og skolerne et kursus og pilotprojekt i Learning Lab, som havde fokus på, hvordan mindfullness, den mundtlige fortælling og mobilen kunne spille sammen.

Mette Juel, folkeskolelærer og billedkunstner
Vejle Digitale Skoler (VDS) har interviewet Mette om projektet "Teknologi med omtanke".

VDS: Hvad er Mindfulness?

Mette: Mindfulness er  at være opmærksom på det, man gør, mens man gør det. Mindfulness er også opmærksomhedsøvelser, som skaber rum og ro til at modtage undervisning.

VDS: Hvorfor tænker I mindfulness og den mundtlige fortælling sammen?

Mette: Når man laver en mundtlig fortælling, så er man faktisk "mindfull". Mindfulness kræver af børn, at de er modige og tør slippe sig selv fri, når de fortæller. Man skal overgive sig til fantasien. Når man sidder i klassen er der altid en vis form for konkurrence mellem børnene. De vil gerne præstere noget bestemt. Mindfulness og øvelser giver mulighed for, at børnene får bedre adgang til deres fantasi. Fantasien mestrer de  jo  i virkeligheden rigtig godt,  men nogle gange bliver de begrænset i at udfolde den, bl.a. til gavn for deres læring.

VDS: Hvilken rolle spiller mobiltelefonen i projektet?

Mette: Mobilen er en hverdagsteknologi, som børnene hele tiden har på sig og har helt styr på. De er vant til at blive "underholdt" på den, og de er delvis også vant til at være kreative med den. Børnene skal optage improviserede fortællinger i lyd og/eller billeder og film. Børnene skal bruge mobilens lyd, billeder og film til  at skabe fortællinger. Man kan sige, at mobilen giver børnene mulighed for at se verden omkring sig på nye måder.

VDS: Tak skal du have, Mette. Og held lykke med det spændende projekt.

Du kan få kontakt til Mette via hendes Facebookside.