mandag den 27. februar 2012

Skoleteknologisk Netværk i Vejle

Uddannelse & Læring deltager i Skoleteknologisk netværk. I den forbindelse besøgte netværkets koordinator og projektudvikler Steen Harder Ulrichsen Vejle 27. februar. Ulrich havde taget sin kollega, Lykke Brogaard Bertel, med. Lykke vil den kommende tid sætte fokus på udviklingsprojekter, seminarer og workshops på skoleområdet.
Ulrich og Lykke mødte bl.a. Henning Lauridsen (skoleleder på Højen Skole) og Uffe Carlsen (skoleleder på Grejsdal Skole) til en snak om samarbejdsmuligheder med skoler i Vejle Kommune. Noget af det, de talte om, var et øget fokus på ledelse af Den Digitale Skole samt den stigende interesse for mobile teknologier og hyperbærbare computere (fx iPads) på skolerne.

Skoleteknologisk Netværk er ikke kun for skoler. Der er også deltagere fra eksempelvis daginstitutioner.

Er du skoleleder eller leder af en daginstitution og vil vide mere: Kontakt Henning Lauridsen og Uffe Carlsen. Er du lærer eller ansat i en daginstitution og vil vide mere, så kontakt Mads Bo-Kristensen. 

torsdag den 23. februar 2012

KMD Education testes af lærere og elever


Nu går pilottest af KMD Education  igang i Vejle Kommune. Torsdag d. 23. februar er der et såkaldt påklædningsmøde med ”piloterne”. Det sker i Learning Lab i Skolegade. 


Samtidig begynder acceptest og pilottest af udviklingsdel 2. Udviklingsdel 1, der nu pilottestes på et par udvalgte skoler, har fokus på læreruniverset. Udviklingsdel 2, der i foråret acceptestes og pilottestet i sprintmøder, har fokus på elevuniverset.
  1. Efter påklædningsmødet skal lærerne tilbage på egen skole og anvende løsningen, dvs. fremsøge og anskaffe materiale via løsningen, distrubuere materiale til eleverne, planlægge, afvikle og evaluere undervisning og/eller undervisningsmateriale (1 – 2 timers varighed i op til 4 uger)
  2. Ugentlig rapportering af erfaringer (mundtlig pr. telefon), fejl og uhensigtsmæssigheder (skriftlig skema, der udfyldes) (omfang ca. ½ - 1 time pr. uge)
  3. Skolebesøg – hvordan understøtter Education lærernes hverdag (KMD følger en af ”piloterne” én dag)
  4. Afsluttende evalueringsmøde, hvor fejl og mangler drøftes (2 timers varighed)
Til udviklingsdel 1 deltager 2 lærere fra Bredagerskole, 1 lærer fra Søndermarksskolen, 2 lærere fra Egtved Skole og 1 lærer fra UngdomsCenterVejle.

Til udviklingsdel 2 deltager 1 lærer fra Søndermarksskolen, 1 lærer fra UndomsCenterVejle, 1 lærer fra Vinding og 2 lærere fra Give Skole, altså en kontinuitet fra udviklingsdel 1 hen over udviklingsdel 2. I udviklingsdel 2 skal der også deltage 1 – 3 elever fra udskolingen. Disse elever har jeg endnu ikke fundet endnu.

Kontakt: Bente L. Jessen

onsdag den 22. februar 2012

Mobil læring på Mølholm og Grejsdal Skole


Thomas Majholt, VIFIN, har sendt dette indlæg om Mølholm og Grejsdal skolers deltagelse i et EU-projekt: 

Mobil læring eller m-læring er endnu et skridt på vej mod den digitale skole. Mobile enheder som tablets og smartphones bliver mere og mere udbredt – også blandt folkeskoleelever. Denne ressource bør vi udnytte i undervisningen for dermed at gøre denne mobil, flytte den ud af de kedelige klasselokaler med dårlig luft og ud i den fri natur.I den forbindelse har Grejsdal Skole og Mølholm skole, med hjælp fra VIFIN, ansøgt om midler til et EU-projekt omkring m-læring i skolen, ”M-Learning in schools”, hvor de, sammen med en britisk og en cypriotisk skole, vil indsamle erfaringer omkring m-læring samt udvikle/forbedre lærernes kompetencer på området. Dette vil blandt andet foregå ved hjælp af idéer fra bloggen Digital Kompetence, hvor der kan findes inspiration til at udvikle lærernes kompetence på det digitale, og herunder mobile, område. 

Projektet forventes at starte til august 2012 og vil løbe frem til august 2014. Der vil i forbindelse med projektet blive oprettet en blog, hvor erfaringer løbende vil blive beskrevet samt et inspirationskatalog, som vil indeholde forslag til hvilke enheder, der egner sig bedst til hvilke situationer.

tirsdag den 21. februar 2012

En kommune med mobile visioner


Gitte Karring beretter fra temamøde for webkoordinatorer i Vejle Kommune: 

Don´t think app, think service! An app is not a strategy - an app is just an app. Det var budskabet, da webkoordinatorene var samlet til et temamøde om mobile løsninger til kommunikation og borgerservice.I stedet skal vi granske vores serviceområder, og se på hvordan vi kan udnytte de mobile muligheder til at yde borgere og virksomheder en billigere, effektiv og attraktiv service. Mobilen er da også i spil, når vi  inden længe går i gang med at formulere konkrete initiativer til en kanal- og servicestrategi.

Læs mere på Det Mobile Vejle: Don't think app, think service! 

søndag den 12. februar 2012

Digitale medier, leg og læring

Den 9. februar afholdt projekt Kids n’ Tweens et stort symposium i Spinderihallerne. Det var en koncentreret dag med ny viden om børn og unges mediekultur - herunder konkret inspiration til, hvordan man kan inddrage børn i udviklingsprocessen. Læs mere om dagen på Spinderihallernes hjemmeside. Vil du se programmet for dagen, så kig herDer var oplæg og workshops. En af worshops'ene stod Klaus Thestrup. VIA UC og Carsten Jessen, Playware, DTU, for. Klaus og Carsten, der begge er forskere, er optaget af, hvordan børn leger og eksperimenterer med digitale medier. Oplægget til deres worshop lød sådan her:

"Sådan kommer du i gang med at lege og eksperimentere med digitale medier sammen med børn! Workshoppen tager udgangspunkt i forskningsprojekter gennemført sammen med børn og pædagoger, hvor leg var det afgørende omdrejningspunkt."Klaus og Carsten havde inviteret elever fra Grejsdal skole for sammen med dem og workshopdeltagerne at lege og eksperimentere med mobiler og iPads. Der var en masse legetøj (biler, dukker og andet) til rådighed. Deltagerne havde selv taget mobiler og iPads med. Klaus og Carsten udleverede noget snor og tape. Opgaven lød: Brug tape, snor og legetøj sammen med jeres mobiler og iPads. Husk at tænde for videooptageren på  jeres mobiler og iPads.

Det kom der nogle sjove og anderledes videoer ud af. De voksne fik lejlighed til at være med og samtidig iagttage børnenes kreativitet og engagement. Videofilmene viste Spindenrihallerne i et helt nyt perspektiv - et børneperspektiv.Se flere fotos her