torsdag den 23. februar 2012

KMD Education testes af lærere og elever


Nu går pilottest af KMD Education  igang i Vejle Kommune. Torsdag d. 23. februar er der et såkaldt påklædningsmøde med ”piloterne”. Det sker i Learning Lab i Skolegade. 


Samtidig begynder acceptest og pilottest af udviklingsdel 2. Udviklingsdel 1, der nu pilottestes på et par udvalgte skoler, har fokus på læreruniverset. Udviklingsdel 2, der i foråret acceptestes og pilottestet i sprintmøder, har fokus på elevuniverset.
  1. Efter påklædningsmødet skal lærerne tilbage på egen skole og anvende løsningen, dvs. fremsøge og anskaffe materiale via løsningen, distrubuere materiale til eleverne, planlægge, afvikle og evaluere undervisning og/eller undervisningsmateriale (1 – 2 timers varighed i op til 4 uger)
  2. Ugentlig rapportering af erfaringer (mundtlig pr. telefon), fejl og uhensigtsmæssigheder (skriftlig skema, der udfyldes) (omfang ca. ½ - 1 time pr. uge)
  3. Skolebesøg – hvordan understøtter Education lærernes hverdag (KMD følger en af ”piloterne” én dag)
  4. Afsluttende evalueringsmøde, hvor fejl og mangler drøftes (2 timers varighed)
Til udviklingsdel 1 deltager 2 lærere fra Bredagerskole, 1 lærer fra Søndermarksskolen, 2 lærere fra Egtved Skole og 1 lærer fra UngdomsCenterVejle.

Til udviklingsdel 2 deltager 1 lærer fra Søndermarksskolen, 1 lærer fra UndomsCenterVejle, 1 lærer fra Vinding og 2 lærere fra Give Skole, altså en kontinuitet fra udviklingsdel 1 hen over udviklingsdel 2. I udviklingsdel 2 skal der også deltage 1 – 3 elever fra udskolingen. Disse elever har jeg endnu ikke fundet endnu.

Kontakt: Bente L. Jessen

Ingen kommentarer:

Tilføj en kommentar