onsdag den 22. februar 2012

Mobil læring på Mølholm og Grejsdal Skole


Thomas Majholt, VIFIN, har sendt dette indlæg om Mølholm og Grejsdal skolers deltagelse i et EU-projekt: 

Mobil læring eller m-læring er endnu et skridt på vej mod den digitale skole. Mobile enheder som tablets og smartphones bliver mere og mere udbredt – også blandt folkeskoleelever. Denne ressource bør vi udnytte i undervisningen for dermed at gøre denne mobil, flytte den ud af de kedelige klasselokaler med dårlig luft og ud i den fri natur.I den forbindelse har Grejsdal Skole og Mølholm skole, med hjælp fra VIFIN, ansøgt om midler til et EU-projekt omkring m-læring i skolen, ”M-Learning in schools”, hvor de, sammen med en britisk og en cypriotisk skole, vil indsamle erfaringer omkring m-læring samt udvikle/forbedre lærernes kompetencer på området. Dette vil blandt andet foregå ved hjælp af idéer fra bloggen Digital Kompetence, hvor der kan findes inspiration til at udvikle lærernes kompetence på det digitale, og herunder mobile, område. 

Projektet forventes at starte til august 2012 og vil løbe frem til august 2014. Der vil i forbindelse med projektet blive oprettet en blog, hvor erfaringer løbende vil blive beskrevet samt et inspirationskatalog, som vil indeholde forslag til hvilke enheder, der egner sig bedst til hvilke situationer.

Ingen kommentarer:

Tilføj en kommentar