torsdag den 26. april 2012

Ny side fra Læringscenterkontoret og IT-funktionen

Læringscenterkontoret og IT-funktionen har udgivet en ny side, som gennem links og kategorier udtrykker de aktiviteter og muligheder, der formidles fra læringscentrene på kommunens skoler i forbindelse med læremidler og IT. Besøg siden her.

På siden kan man finde inspiration til sin undervisning og blandt andet få et indblik i muligheder indenfor IT som en aktiv del af undervisningen. Samtidig kan siden bruges som indgang til alle de online tjenester, der er tilgængelige på skolerne, herunder Ordbogen.com, Skoletube og Google Apps.


Foruden links til de online tjenester, kan man også finde indscannede bøger, links til biblioteker, databaser og meget andet.

Siden bliver opdateret løbende og der kan abonneres på RSS så man får en mail så snart, der sker noget nyt på siden.

Mediepatruljen.dk

Flere og flere skoler i Vejle Kommune får Mediepatruljer. Nu er der mere hjælp at hente. Kasper Kofoed fra Maglegårdsskolen i Gentofte har lavet Mediepatruljen.dk

Mediepatruljer, it-rødder, elevsupport. Kært barn har mange navne, men fælles for dem alle er, at udvalgte elever hjælper lærere og it-vejledere med forskellige opgaver. Det kan være alt fra at sætte et kabel rigtigt i til større og mere krævende opgaver. Der er flere og flere skoler rundt omkring i landet, der benytter sig af mediepatruljer. En af dem er Maglegårdsskolen i Gentofte, der igennem 2 år har haft en mediepatrulje. Her er en lille introvideo til Maglegårsskolens mediepatrulje, præsenteret af mediepatruljen selv.


Som I kan se i videoen, har mediepatruljen på Maglegårdsskolen til opgave at afpøve og videreformidle viden omkring nye online tjenester til undervisningsbrug.

Her i Vejle Kommune har vi tidligere haft David Garde fra Microsoft ude og holde et oplæg om mediepatruljer til et skoleledermøde, hvor elever fra en mediepatrulje fortalte skolelederne om deres opgaver via Skype. Deres opgaver var praktisk orienteret og kunne bestå af alt fra simpel problemløsning i klassen, når læreren ikke kunne "få skidtet til at du'" til større opgaver, som krævede adgang til udstyr, der normalt var aflåst for elever. Mediepatruljen havde altså nøgle og dermed også et ansvar for it-udstyr. På skolen har det bl.a. resulteret i nærmest ingen hærværk og så har mediepatruljen en tendens til at forbedre deres karakter. Davids PowerPoint præsentation fra skoleledermødet kan hentes her som pdf-fil.

Derudover har David også været en tur forbi Learning Lab og fortælle om mediepatruljer, indlægget om denne dag kan se her, hvor du også kan hente Davids oplæg Digitale Patruljer. Du kan også besøge facebookgruppen Mediepatruljen - Den digitale patrulje.Der er således eksempler på to måder at benytte en mediepatrulje på, man kan selvfølgelig også kombinere disse to, så der både bliver afprøvet nye undervisningstjenester og it-vejlederen bliver hjulpet med de mindre supportopgaver. Mediepatruljer er også en af de ting, der bliver foreslået på bloggen Digital Kompetence. Klik her.

tirsdag den 24. april 2012

Skoletube og Skoleblogs i Learning Lab

Lærere og elever fra 7. og 8. kl. på Vinding Skole, samt nogle lærere fra CSV og Vejle Produktions- og Uddannelsescenter, har i dag været til workshop i Learning Lab omkring Skoletube og Skoleblogs. Uffe Sørensen, Medstifter af LærIT, viste lærere og elever rundt i Skoletubes forskellige programmer og funktioner, herunder JayCut, Lydstudie, GoAnimate og mange flere. Alle skoler i Vejle Kommune har adgang til Skoletube og Skoleblogs.Både elever og lærere var meget optaget af Uffes oplæg og kastede sig med stor iver ud i at oprette, redigere og dele deres egne film, både traditionelle og animeret.


Skoletube er et lukket økosystem, der fungerer med ens UniLogin for alle lærere og elever i Vejle Kommune. Der kan læses mere om Skoletube her.Efter en grundig gennemgang af Skoletubes mange muligheder forsatte Uffe Sørensen med Skoleblogs. På Skoleblogs kan eleverne oprette deres egen hjemmeside, som kan bruges både til afleveringer, men også som traditionel logbog, der skrives under udarbejdelse af opgaver eller projekter. På elevernes egen logbog er der også mulighed for integration af sociale medier, således de opnår en større grad af ejerskab og dermed en større lyst til at bruge den. Det er også muligt at oprette klassesider og både på elevernes egen og klassesiderne kan ting gøres private, deles med udvalgte eller være offentlige.Eleverne lavede deres egen logbog på Skoleblogs og blev guidet igennem at udgive deres første indlæg, med brug af de forskellige værktøjer der ligger til rådighed derinde. Logbogen, der er en del af Skoleblogs er stadig er under udvikling, men både lærere og elever var meget interesseret i de muligheder, der ligger i den. Det blev aftalt, at Vinding tester logbogen derhjemme og giver Uffe Sørensen og hans firma feedback på den.

Der kan læses mere om Skoleblogs og ideen bag på denne side og der kan ses flere billeder og videoer fra workshoppen her.

Det skal også nævnes at både CSV og VPU-Centers repræsentanter begge blev så begejstret for Skoletube og Skoleblogs, at de i samarbejde vil arbejde videre på en løsning, der passer deres behov.

søndag den 22. april 2012

Smartphones i Centerklasserne på Mølholm Skole

Mølholm Skole har anvendt smartphones i Centerklasserne. Peter Sjursen og Lene Lawets lavede et forløb for kolleger og Karen Pagh et forløb med centerklasseelever.

Se Karen Paghs præsentation af forløbet i denne PowerPoint 

Se Peter Sjursen og Lene Lawets YouTube video om smartphones på Mølholm skole, herunder elevudtalelser.Vil du vide mere, så kontakt Karen, Peter og Lene på  Mølholm Skole 

Se også indlægget Mobiler på Mølholm og Grejsdal skoler

Elever vejledes med alternativ metodeGennem det sidste år har Videnscenter for Integration og UU Vejle samarbejdet omkring Actvise-projektet, (et EU Leonardo da Vinci Transfer of Innovation projekt). I projektet kombineres deltagende teater og digitale medier for at give uddannelsesvejledere m.m. nye kompetencer til at arbejde med unge.

I efteråret 2011 blev der afholdt kurser for ca. 40 vejledere og andre fagfolk, der alle arbejde med unge, hvor de over to dage blev introduceret til at lave forumspil med unge, og derudover inddrage digitale medier i efterarbejdet.  

Læs mere her

Arne Sigtenbjerggaard, Vejles borgmester, tog imod, da projektgruppen
mødtes i Vejle i 2011


fredag den 20. april 2012

160 digitale børn og unge i Mary's

De yngste prøver selv

160 børn og unge havde to lærerige dage i Mary's, hvor der var masser af elev-til-elev og elev-til-borger læring.  Elever fra Grejsdal, Engum og Hældager Skoler mødtes med unge fra Campus Vejles' Handelsskole og HTX og lærte at bruge tablets (iPads) og smartphones. Der blevet vist og prøvet apps og programmer. Der  blev lavet og uploadet billeder og film.
Se fotos og film fra dagene her


Dan Skjerning, Formand for BFU, skød dagene igang


Om eftermiddagen blev borgere inviteret indenfor og lærte at bruge smartphones og tablets (bl.a. iPads).

Se programmet for dagene her.I programmet kan de se, hvem der var med til at arrangere de to dage, hvis initiativtager og primus motor var Charlotte Agerby Schultz fra CFU (Center for Undervisningsmidler) i Vejle.

Formanden for Børne- og Familieudvalget, Dan Skjerning, skød dagene igang. Bente Meyer, forsker i medier og læring ved Aalborg Universitet, fulgte de mange aktiviteter. Bente deltager også i  forskningsprojektet iPads i en skole i bevægelse i Vejle Kommune.

Dagene i Mary's var en del af den årligt tilbagevendende og landsdækkende begivenhed Forskningens Døgn.


Borgere kom ind fra gaden

torsdag den 19. april 2012

Facebook – en passende forstyrrelse

Elever og lærere fra Vinding Skole besøgte 16. april Learning Lab til en workshop om Facebook i undervisningen.  Workshopholder var  Kirsten Lund, Formidlingschef på Koldingbibliotekerne

Efter en kort introduktion af deltagerne, blev computerne uddelt og der blev logget på Facebook. Eleverne havde deres Facebook med i lommen vha. deres smartphones.


Kirsten fortalte, hvad Facebook kan bruges til i forhold til undervisning og læring. Eleverne kom  med forskellige ideer til, hvilke muligheder Facebook byder på.


Kirsten Lund skriver selv om forløbet:

" (...) vi [kom] omkring flere forskellige måder hvorpå man kunne bruge Facebook og formen med at deltagerne selv skal arbejde er god, og der blev efterhånden lavet nogle enkle produktioner - video med webcam og smartphones, billeder, artikel links m.m. - som blev lagt på Facebook til kommentering og diskussion i en Facebook gruppe. 
Dermed fik deltagerne prøvet lidt forskellige tilgange og der kom flere positive tilbagemeldinger på at de havde fået øjnene op for nogle muligheder. Nogle elever syntes ikke at de havde lært noget nyt, fordi de kendte funktionaliteten på Facebook i forvejen. Det var også forventeligt og fint - fokus lå på didaktik og anvendelsesmuligheder i undervisningen. Lærerne og nogle af eleverne kunne især godt tænke sig at bruge Facebook som et sted, hvor de kunne lægge lektier ud til eleverne og forsøge sig med online lektiehjælp også ved at oprette en gruppe for den enkelte klasser og annoncere online lektiehjælp via Facebook begivenheder i gruppen, og Facebook Docs kunne bruges til løbende at angive lektier. 
Ligeledes positiv overfor at bruge videoproduktioner i kombination med Facebook grupper. Det var her de største tekniske udfordringer viste sig, men nogle af eleverne trådte til som eksperter på området, og det gav anledning til en snak om, at det var helt ok, at elever kan have en større viden og ekspertise end lærerne, og at det skal tages ind som en ting man kan udnytte positivt i undervisningen. 
Der er en udfordring i at workshoppen egentlig har fokus på didaktik - altså lærernes arbejde med at planlægge forløb hvor Facebook indgår på fornuftig vis. Det er lidt udenfor elevernes område. Det kan overvejes om workshoppen en anden gang skal to-deles? Dvs. en del, hvor kun lærere deltager og planlægger et forløb, og en anden del hvor også elever deltager i at afprøve forløb, som er planlagt på første del. På den anden side har det også en positiv værdi at have elever med i planlægningsforløbet, men det er en overvejelse værd om det kan skæres lidt anderledes, hvis workshoppen skal gentages en anden gang. Det kan i alt fald drøftes."


Du kan være med til at drøfte ovenstående i Kirstens Facebookgruppe "Sociale medier, Pædagogik og Formidling"

Der kan ses flere billeder fra workshoppen her og der kan findes nogle videoer her.

tirsdag den 17. april 2012

Forskningens døgn

Mary's omdannes til it-læringscenter 19.-20. april.

Elever fra Engum, Grejsdal og Hældager skole deltager blandt mange andre i Forskningens døgn 19.-20. april i Mary's. Du er også velkommen - se 
hvornår og hvordan 


Workshop om Google Apps

Thomas Skovgaard, CPU-leder i Hedensted Kommune, kom d. 17. april 2012 til Vejle og holdte oplæg om Google apps i Learning Lab. Deltagerne bestod af lærere og elever fra centerklasserne på Mølholm Skole, samt medarbejdere fra PPR - Pædagogisk Psykologisk Rådgivning.
Efter en kort præsentation af oplægget, gik Thomas Skovgaard i gang med at vise Google Apps, hvordan man logger ind og kommer i gang, hvis det er første gang man logger på. Allerede her havde eleverne og lærerne fuld fokus.

Efter introduktionen fik eleverne udleveret en pc hver, hvorefter det var deres tur til at afprøve Google Apps. Eleverne var meget begejstret for Thomas Skovgaards oplæg og kastede sig hurtigt ud i at deltage aktivt i workshoppen. Der blev oprettet dokumenter, samlinger, regneark og spørgeskemaer, som blev delt på kryds og tværs.

Alle eleverne var hurtige til at opfange fidusen med de delte dokumenter og kastede sig over det med stor iver. Og flere elever kom hurtigt med ideer til, hvordan man kan bruge Google Apps i skolerne. Et af forslagene var at bruge det til lektier, så læreren kunne rette i det løbende. Et andet var skrive konfirmationssang i Google Apps og dele det med klassen, så man kunne inspirere andre samt blive inspireret af andre. Dette gælder også stile og andre afleveringsopgaver.

Thomas Skovgaard sluttede af med kort at vise en vifte af andre muligheder i Google Apps på http://hedskole/links

Der kan ses en kort video her og der kan ses flere billeder her.


søndag den 15. april 2012

It-eksperter og mediepatruljer på din skole

I Vejle Kommune er der flere skoler, der allerede har etableret mediepatruljer. Mange flere vil komme til.
David Garde-Tschertok, pædagogisk Uddannelseschef hos Microsoft, besøgte Learning Lab 11. april. Han mødtes med elever og lærere fra Smidstrup-Skærup Skole, Midtbyskolen, Bredsten Skole og Give-Givskud-Elkær skole. 
David har tidligere besøgt Vejle, hvor han holdt oplæg for alle skoleledere og it-vejledere. Det gav startskuddet til Uddannelse & Lærings fokus på praksisnær digital kompetenceudvikling. 

På workshoppen d. 11. april tog David udgangspunkt i spørgsmålet:


Hvordan kan man udnytte, at der sidder en masse it-superbrugere i klassen, som sagtens kan hjælpe læreren og andre elever med it i undervisningen? 


Det spørgsmål kom der rigtig mange gode bud på. Elever og lærere diskuterede, hvordan 
mediepatruljerne kan være så spændende at være med i, at alle andre skoler i Vejle Kommune også vil være med. 
Hent Davids oplæg
Digitale Patruljer

Se flere film og fotos fra dagen. 

Her er info fra David om, hvor elever og lærere kan finde mere information


Hvis elever og lærere går ind og "liker" 
http://www.facebook.com/Mediepatrulje  kan de få løbende info om digitale patrulje tips og tricks. Og naturligvis blande sig i debatten.

Mediepatrulje i indskoling/mellemtrin: kontakt
anders.fehrmann@skolekom.dk eller Kasper Koed1 Kasper.Koed1@skolekom.dk for at høre om erfaringer

 http://penalnet.dk/ underkategorien mediepatrulje er der udkast til en drjebog samt en masse kommentarer og input til ideer fra netværkets deltagere som måske er interessant

Drenge fik selv sat spil på skemaet

Berlingske Tidende, der har kørt en serie om den digitale skole,  kiggede forbi Grejsdal Skole

"Tre drenge har fået indført computerspil i undervisningen på deres folkeskole i Vejle, fordi de ville bruge deres computere til noget spændende"  Læs artiklen her

Læs evt. mere om initiativet og spillet her på bloggen. 

lørdag den 14. april 2012

iPads i en skole i bevægelse
Pressemeddelelse

Lærer elever noget med en Ipad?

Det forsøger Vejle Kommune og Aalborg Universitet nu i samarbejde at få besvaret. Det sker i et fælles forskningsprojekt, som ser dagens lys i foråret. Projektet indebærer, at alle elever i 7. klasse i Midtbyskolen i Vejle udstyres med en Ipad.

”Rundt i landet er der flere steder, hvor man begynder at bruge Ipads i undervisningen – men hvilken effekt har de egentlig? Kan man lære noget ved at bruge en Ipad?” Det ønsker Bente Meyer, der er lektor på Aalborg Universitet, og som skal lede forskningsprojektet, at få belyst. Hun vil følge børnene fra de får Ipaden og 100 dage frem. Observere dem, og analysere deres anvendelse af teknologien.

Anette Jensen, der er chef for Uddannelse & Læring i Vejle Kommune ser frem til projektet:
”Det er vigtigt for os som kommune at få afdækket effekten af fx Ipads på de nye lærings- og organisationsformer i skolen. Man kan nemt blive grebet af begejstring over ny teknologi, og indføre den i skolen, men vi vil gerne have mere viden om teknologiens effekt på eleverne, så vi kan bruge den optimalt. Derfor har vi indledt et samarbejde med Aalborg Universitet.” siger Anette Jensen.


Læs hele pressemeddelse her

mandag den 9. april 2012

Vejle laver apps

Kom og hør om Vejle Apps - og en teknologi, som bliver hverdag i fremtidens mobiltelefoner: Near Field Communication. Det er 11. april kl. 13-15 i Spinderihallerne. Se mere her