torsdag den 19. april 2012

Facebook – en passende forstyrrelse

Elever og lærere fra Vinding Skole besøgte 16. april Learning Lab til en workshop om Facebook i undervisningen.  Workshopholder var  Kirsten Lund, Formidlingschef på Koldingbibliotekerne

Efter en kort introduktion af deltagerne, blev computerne uddelt og der blev logget på Facebook. Eleverne havde deres Facebook med i lommen vha. deres smartphones.


Kirsten fortalte, hvad Facebook kan bruges til i forhold til undervisning og læring. Eleverne kom  med forskellige ideer til, hvilke muligheder Facebook byder på.


Kirsten Lund skriver selv om forløbet:

" (...) vi [kom] omkring flere forskellige måder hvorpå man kunne bruge Facebook og formen med at deltagerne selv skal arbejde er god, og der blev efterhånden lavet nogle enkle produktioner - video med webcam og smartphones, billeder, artikel links m.m. - som blev lagt på Facebook til kommentering og diskussion i en Facebook gruppe. 
Dermed fik deltagerne prøvet lidt forskellige tilgange og der kom flere positive tilbagemeldinger på at de havde fået øjnene op for nogle muligheder. Nogle elever syntes ikke at de havde lært noget nyt, fordi de kendte funktionaliteten på Facebook i forvejen. Det var også forventeligt og fint - fokus lå på didaktik og anvendelsesmuligheder i undervisningen. Lærerne og nogle af eleverne kunne især godt tænke sig at bruge Facebook som et sted, hvor de kunne lægge lektier ud til eleverne og forsøge sig med online lektiehjælp også ved at oprette en gruppe for den enkelte klasser og annoncere online lektiehjælp via Facebook begivenheder i gruppen, og Facebook Docs kunne bruges til løbende at angive lektier. 
Ligeledes positiv overfor at bruge videoproduktioner i kombination med Facebook grupper. Det var her de største tekniske udfordringer viste sig, men nogle af eleverne trådte til som eksperter på området, og det gav anledning til en snak om, at det var helt ok, at elever kan have en større viden og ekspertise end lærerne, og at det skal tages ind som en ting man kan udnytte positivt i undervisningen. 
Der er en udfordring i at workshoppen egentlig har fokus på didaktik - altså lærernes arbejde med at planlægge forløb hvor Facebook indgår på fornuftig vis. Det er lidt udenfor elevernes område. Det kan overvejes om workshoppen en anden gang skal to-deles? Dvs. en del, hvor kun lærere deltager og planlægger et forløb, og en anden del hvor også elever deltager i at afprøve forløb, som er planlagt på første del. På den anden side har det også en positiv værdi at have elever med i planlægningsforløbet, men det er en overvejelse værd om det kan skæres lidt anderledes, hvis workshoppen skal gentages en anden gang. Det kan i alt fald drøftes."


Du kan være med til at drøfte ovenstående i Kirstens Facebookgruppe "Sociale medier, Pædagogik og Formidling"

Der kan ses flere billeder fra workshoppen her og der kan findes nogle videoer her.

Ingen kommentarer:

Tilføj en kommentar