lørdag den 14. april 2012

iPads i en skole i bevægelse
Pressemeddelelse

Lærer elever noget med en Ipad?

Det forsøger Vejle Kommune og Aalborg Universitet nu i samarbejde at få besvaret. Det sker i et fælles forskningsprojekt, som ser dagens lys i foråret. Projektet indebærer, at alle elever i 7. klasse i Midtbyskolen i Vejle udstyres med en Ipad.

”Rundt i landet er der flere steder, hvor man begynder at bruge Ipads i undervisningen – men hvilken effekt har de egentlig? Kan man lære noget ved at bruge en Ipad?” Det ønsker Bente Meyer, der er lektor på Aalborg Universitet, og som skal lede forskningsprojektet, at få belyst. Hun vil følge børnene fra de får Ipaden og 100 dage frem. Observere dem, og analysere deres anvendelse af teknologien.

Anette Jensen, der er chef for Uddannelse & Læring i Vejle Kommune ser frem til projektet:
”Det er vigtigt for os som kommune at få afdækket effekten af fx Ipads på de nye lærings- og organisationsformer i skolen. Man kan nemt blive grebet af begejstring over ny teknologi, og indføre den i skolen, men vi vil gerne have mere viden om teknologiens effekt på eleverne, så vi kan bruge den optimalt. Derfor har vi indledt et samarbejde med Aalborg Universitet.” siger Anette Jensen.


Læs hele pressemeddelse her

Ingen kommentarer:

Tilføj en kommentar