torsdag den 28. juni 2012

meebook 1.0 er nu klar

Nu er det muligt at afprøve forløbsplanlæggeren, meebook.

I går tikkede en mail en, med følgende besked.

"Vi har testet meget i den seneste tid, men der er sikkert smuttet nogle små bugs igennem alligevel, så vi håber du vil bære over med de små kryb. I lærerværktøjet er der en feedback knap i højre side, hvor du meget gerne må komme med kommentarer og melde, hvis du støder på bugs.

Vi udvikler hele tiden meebook med nye funktioner, så det er ikke alt der er med i denne betatest. Men inden skolestart i august, vil de sidste funktioner også være på plads.

Gå ind på meebook.com og klik på 'Prøv meebook'."

Så hermed opfordres I til at afprøve meebook, der er guides og hjælp at hente på siden, hvis du missede workshoppen om meebook her i Learning Lab. Du læse om workshoppen her.

torsdag den 21. juni 2012

iPads i en Skole i Bevægelse


23. august uddeles iPads til 7. klasse på Midtbyskolen i Vejle. Det sker som led i forsknings- og udviklingsprojektet "iPads i en skole i bevægelse: Mine første 100 dage med iPad".

Midtbyskolen gør sig klar til 23. august

Projektet fokuserer  på, hvordan iPads kan medvirke til at støtte forskellige elevers læring med henblik på undervisningsdifferentiering og inklusion i skolen. Baggrunden for dette fokus er Midtbyskolens og Vejle Kommunes ønske om at støtte diversitet og inklusion, herunder at skabe ny viden om, hvordan forskellige elever lærer med iPads, og hvordan iPads kan bidrage til nye måder at organisere læring på.

Lektor, ph.d., Bente Meyer fra Aalborg Universitet leder forskningsprojektet.

Lektor Bente Meyer fra Aalborg Universitet
Lærerne er gået igang med at forberede sig til forløbet med 7. klasse. De mødtes 14. juni med Jakob Steensig, der bl.a. har hjulpet Odder Kommunes lærere med at komme igang med iPads.

Didaktisk iPad-ekspert, Jakob Steensig 
Her kan du hente en kort projektbeskrivelse. Vil du vide mere om projektet på Midtbyskolen, så kontakt afdelingsleder Henrik Havnsgaard Christensen. Se evt. også  Bente Meyers præsentation på Det Mobile Vejles netværksmøde 6. juni

Moduler i innovativ og faglig anvendelse af it


Masteruddannelsen i Ikt og Læring (MIL) udbyder i efteråret 2012 som noget nyt syv moduler særligt målrettet folkeskolen.

Seks moduler har et fagspecifikt fokus rettet mod innovativ og udviklingsorienteret anvendelse af ikt i undervisningen inden for henholdsvis engelsk, dansk, matematik, naturfag, billedkunst og religion.
Det syvende modul handler om Ikt og projektledelse i skoleudvikling.

Modulerne gennemføres fra september 2012 til januar 2013 med to seminarer (ét i Aalborg og ét i København) samt netstøttet undervisning.

Bag masteruddannelsen i Ikt og Læring står Aalborg Universitet, Aarhus Universitet, Copenhagen Business School og Roskilde Universitet.

Læs mere her

Ungdomscenter Vejles lærere tager et særlig tilrettelagt MIL-modul. Det gør de i efteråret 2012 i samarbejde med Professor Birgitte Holm Sørensen fra Aalborg Universitets afdeling i København. Modulet bliver lagt på Ungdomscenter Vejle. Hvis du vil vide mere, så kontakt skoleleder Frank Jensen.

fredag den 15. juni 2012

Giv eleven ordet - sjov og interaktiv læring


For nylig var Christine Rom fra Atea forbi Learning Lab og startede ud med at konstatere:

Svaret er ikke altid ja eller nej!

Herunder er Christine Roms beskrivelse af dagen.

"Jeg  synes overskriften for denne dag, skal være ”Flyt læringen ud af klasseværelset”. Hos Atea ønsker vi, at arbejde for en mere aktiv skolegang!

I dag bruger flere og flere skoler værktøjer som læringsstile og læringsmiljøer, når undervisningen skal tilrettelægges. Denne positive udvikling, vil Atea gerne hjælpe til at viderudvikle. Derfor arbejder vi med elev-respons-systemer der både giver mulighed for en mere aktiv undervisning, hvor alle elever bliver hørt, og ikke mindst kan vi flytte noget af undervisning ud af klasseværelset.Det er vigtigt at identificere hvordan vi lærer bedst. For når vi befinder os i situationer, hvor der er mulighed for at lære, ændrer og udvikler vores hjerne sig. Nu slår flere og flere forskere på, at en aktiv tilgang til læring, uanset læringsstil, er den mest idelle måde at tilegne sig ny viden på. Når vi deltager aktivt i en læringssituation, oplever vi emnet på en anden måde og har nemmere ved at genkalde den tilegnede viden senere hen.

Derfor arbejdede vi med ActivExpression 2 som drengene første time løste gåder og spørgsmål på, mens de løb rundt på gangene omkring Learning Lab. Første time fungerede som et stjerneløb, hvor drengene løb ud til forskellige poster og løste opgaven på deres ActivExpression 2 . Når de havde løst opgaven, og jeg kunne se svaret på den interaktive digitale tavle fik drengene en ledetråd til et eventyr de skulle gætte.Derefter arbejde vi med musik og refleksive opgaver, hvor drengene arbejdede individuelt med hver deres ActivExpression 2. Vi analyserede ”Fluen på væggen” af UFO og Yehpa og drengene kom med deres svar på forskellige spørgsmål til sangen. Her var formålet blandt andet at understøtte så mange aspekter af de forskellige læringsstile som muligt. Vi hørte musik, så musikvideoer, arbejdede med tekst , billeder og bevægelse. Drengene havde under hele dagen mulighed for aktiv bevægelse, og fordi opgaven blev stillet på deres ActivExpression 2, havde de mulighed for at gå rundt i Learning Lab og svare i deres egen tempo. 

Herfter arbejdede vi med reklamer og så to versioner af Pepsi reklamer. Vi diskuterede reklamerne i plenum og drengene kom med input via deres ActivExpression 2, så alle blev hørt og kom med deres holdning til reklamerne.En rigtig spændende dag, med fire super engagerede elever, der kastede sig ud i noget nyt uden at tøve!"

Atea har i øjeblikket tilbud på 24 ActivExpression 2 enheder til kr. 9000,- eks. moms.

Der kan ses flere billeder fra workshoppen her.

Google Apps

Alle undervisere og elever på skolerne i Vejle kommune har nu via deres UNI-login adgang til Google Apps.
UNI-login har i denne sammenhæng formen skolekomnavn@apps.vejle.dk. 

Google Apps er en cloudbaseret platform, hvor brugeren har adgang til en række applikationer.

Med Google Apps ligger det hele i skyen, så elevernes produktioner altid kan ske fra en hvilken som helst computer, der har adgang til internettet. Google Apps er første skidt mod Skolen i skyen, hvor de funktioner, vi alle kender fra Office, nu er tilgængelige online.Når man er logget ind via browseren Chrome og www.google.dk, finder man under menupunkt Dokumenter Googles kontorprogrammer: Dokument, Præsentation, Regneark, Formular og Tegning.
Menupunktet Dokumenter kommer i nærmeste fremtid til at hedde Google Drev.

Fælles for programmerne er, at de produkter, man arbejder med, gemmes løbende og automatisk og at man kan dele sine produkter med alle andre på Vejle kommunes skoler.

Ved delingen kan andre gives tilladelse til selv at redigere, til at kommentere eller til blot at se dokumentet. I en revisionsoversigt kan man se alle de ændringer, et dokument har undergået. Ligeledes kan man se, hvem der har lavet ændringerne og vende tilbage til en tidligere udgave af dokumentet.

Til tekstbehandlingsprogrammet Dokument kan uploades filer fra Microsoft Office, som man kan arbejde videre med i Googles Dokument.
Dokumenter, der er udarbejdede i Dokument, kan downloades til ens computer i forskellige formater såsom .doc, .pdf, .rtf eller som websider i .html.

Et færdigt dokumenter kan også lægges frem som en hjemmeside med en Google url.

Samme udvekslingsmuligheder ligger i Regneark, hvor ens produkt kan downloades til Excel (Officepakken), som .pdf og som .csv.
Fra Microsofts regnearksprogram Excel kan ligeledes uploades regneark til Google Apps, om end excelark med mange faneblade og formler iflg. blogindlæg på Internettet giver problemer.

Programmet Formular er et program til at lave spørgeark i forskellige formater, bl.a som multiplechoice.

Når man er logget på Google Apps, har man også adgang til en kalenderfunktion, som kan synkroniseres med ens private.
Der er desuden en e-mailfunktion (Gmail), hvorfra man som underviser kan sende mails til hele klasser ad gangen og til kolleger, men også til brugere udenfor den lukkede skolegruppe.

Endelig er der i Google Apps også mulighed for at lave websites, både fra bunden af, men også ved at anvende forskellige skabeloner.

Lærere har også adgang til Google+, en pendant til Facebook, men hvor der også er mulighed for at lave ´hangouts´ med ens kolleger.

Google Apps udvikles løbende og vil få flere og flere funktionaliteter. Denne skoleversion har ingen reklamer.

tirsdag den 12. juni 2012

Google Apps i Learning Lab

Der var stort besøg i Learning Lab af lærere fra flere skoler, da Hans Grue og Arno Vesterholm fra Uddannelse & Læring - IT afholdte workshop i Google Apps.


Dette er blot en af fire workshops i juni måned, som alle er blevet fyldt med interesserede lærere og noget kunne tyde på at der skal flere workshops til, da flere og flere skoler begynder at benytte sig af Google Apps.


Der var stor iver blandt lærerne og de kom hurtigt i gang med at oprette, dele og redigere dokumenter. Og ikke kun lærerne blev klogere, også Arno og Hans lærte noget nyt, som de kan tage med til næste workshop.


Efter at være blevet præsenteret for de mange muligheder, der ligger i Google Apps vendte de mange lærere tilbage til deres skole med en viden om og et ønske om at bruge Google Apps i undervisningen.

mandag den 11. juni 2012

Tablets på Ungdomscenter Vejle

Se Lars Mathiesen fortælle om, hvordan han bruger iPads på Ungdomscenter Vejle. Se  oplæg her (varighed: 17 minutter)

Lars gav sit oplæg på netværksmøde i Det Mobile Vejle 6. juni. Se også, hvordan andre institutioner i Vejle Kommune anvender tablets. Klik her

torsdag den 7. juni 2012

meebook på besøg i Learning Lab

3 centrale personer fra meebook lagde vejen forbi Learning Lab. Nanna Bentel, Jesper Rømer og Søren Adolph - alle partnere i meebook, fremviste deres forløbsplanlægningsplatform, hvor det er nemt at oprette, differentiere og dele undervisningsforløb.

meebook er et brugervenligt værktøj, der gør det let for undervisere at sætte tekster, billeder, forlagsmateriale, videoer og andre digitale medietyper sammen til et samlet digitalt undervisningsforløb, der automatisk distribueres til elevernes computer og iPad. meebook gør det desuden let og hurtigt at differentiere og dele materiale. Der kan ses et par demostrationsvideoer her.


Eleverne får materialet præsenteret som samlet overskueligt undervisningsforløb, med mulighed for noter, opgavebesvarelse, styring af egen progression mm. Underviseren kan nemt ændre indhold, tilføje opgaver mm i klasselokalet, så undervisningsforløbet bliver dynamisk og følger undervisningens udvikling i klassen.

Med meebook kan lærerne nøjes med at koncentrere sig om det faglige indhold og ikke bekymre sig om teknik. Tekster, dokumenter og billeder tilføjes simpelt, og man kan hele tiden se, hvordan materialet tager sig ud hos eleverne.


Distributionen til eleverne foregår ved hjælp af elevernes uni-login eller mailadresser, og kan også organiseres i mindre grupper. Indhold kan deles helt ned på elevplan, så dele af et undervisningsforløb kun er synligt for udvalgte elever.

Bruger eleverne fx iPads vil indholdet også være tilgængeligt på vej hjem i bussen. Alt indhold, der allerede er hentet, vil være tilgængeligt også når eleverne er offline.

Der kan ses flere billeder af meebook her. Der findes desuden forskelligt materiale om meebook, du kan downloade et word dokument med en lidt længere beskrivelse af, samt baggrunden for meebook, deres produktblad i pdf og deres PowerPoint præsentation fra besøget i Learning Lab.

tirsdag den 5. juni 2012

KMD Education klar i skoleåret 2012-13

Vejle Kommune deltager fortsat i udviklingen af  KMD Education. En række skoler, lærere og elever har afprøvet og givet feedback på denne læringsplatform, der samtidig er en distributionskanal for digitale læremidler. KMD Education udvikles løbende og arbejdet sammen med skoler i Vejle Kommune fortsætter i skoleåret 2012-13.

Klik på billedet og se en kort film om platformen.

Klik på billedet og se film om platformen

Læs mere om KMD Education her

Den Fællesofftentlige Digitaliseringsstrategi 2011-2015 indeholder 12 fokusområder. Det tredje fokusområde i strategien handler om folkeskolen og har overskriften "Folkeskolen skal udfordre den digitale generation". For at udfordre den digitale generation vil regeringen, KL og kommunerne tage fire initiativer og  investere 1 mia. kroner. Af dem kommer 500 mio kr. fra regeringen.

Det første af de fire initiativer på skoleområdet drejer sig om støtte til indkøb af digitale læremidler. I strategien står der om dette initiativ (s. 23) :

"For at øge efterspørgslen på digitale læremidler og dermed understøtte markedet  afsættes midler til indkøb af digitale  læremidler. Regeringen og kommunerne vil samtidig skabe rammer for, at der inden udgangen af 2012 etableres en eller flere markedsbaserede distributionsplatforme (fx en slags ”app-stores”), der kan gøre adgangen til de digitale læremidler for lærere og elever nem og overskuelig."   

KMD Education er en sådan distributionsplatform. 

Tablets i den mobile kommune

Alle er velkomne på netværksmødet i Det Mobile Vejle 6. juni kl. 13-15

Sted: Auditoriet i Slagteriet, Havneparken 2.

Temaet  denne gang er tabletcomputere - med særligt fokus på iPads. Oplæggene er:
  • Vejle forskningsprojektet ”iPads i en skole i Bevægelse: Mine første 100 dage med iPad” (v. Bente Meyer, Lektor Ålborg Universitet)
  •  iPads i skolen (v. Lars Mathiesen, lærer på Ungdomscenter Vejle, 10.kl).
  • iPads i daginstitutioner (v. Birte Berg Kurre, leder af den integrerede institution Mariehønen i Jelling)
  •  iPads på biblioteket (v. Lone Ulvbjerg, bibliotekar på Vejle Bibliotek

I kan også møde Peter Arvedlund fra Microsoft. Peter kan bl.a. fortælle om, hvordan den kommende Windows 8 vil fungere med andre typer tablets. 

Der vil være adgang til at prøve forskellige typer af tabletcomputere og diskutere muligheder og udfordringer i relation til vores forskellige fagområder. Har I en iPad eller lignende, så tag den med.

Har du spørgsmål til arrangementet, kan du kontakte Thomas Østerlund Mortensen