torsdag den 21. juni 2012

iPads i en Skole i Bevægelse


23. august uddeles iPads til 7. klasse på Midtbyskolen i Vejle. Det sker som led i forsknings- og udviklingsprojektet "iPads i en skole i bevægelse: Mine første 100 dage med iPad".

Midtbyskolen gør sig klar til 23. august

Projektet fokuserer  på, hvordan iPads kan medvirke til at støtte forskellige elevers læring med henblik på undervisningsdifferentiering og inklusion i skolen. Baggrunden for dette fokus er Midtbyskolens og Vejle Kommunes ønske om at støtte diversitet og inklusion, herunder at skabe ny viden om, hvordan forskellige elever lærer med iPads, og hvordan iPads kan bidrage til nye måder at organisere læring på.

Lektor, ph.d., Bente Meyer fra Aalborg Universitet leder forskningsprojektet.

Lektor Bente Meyer fra Aalborg Universitet
Lærerne er gået igang med at forberede sig til forløbet med 7. klasse. De mødtes 14. juni med Jakob Steensig, der bl.a. har hjulpet Odder Kommunes lærere med at komme igang med iPads.

Didaktisk iPad-ekspert, Jakob Steensig 
Her kan du hente en kort projektbeskrivelse. Vil du vide mere om projektet på Midtbyskolen, så kontakt afdelingsleder Henrik Havnsgaard Christensen. Se evt. også  Bente Meyers præsentation på Det Mobile Vejles netværksmøde 6. juni

Ingen kommentarer:

Tilføj en kommentar