tirsdag den 5. juni 2012

KMD Education klar i skoleåret 2012-13

Vejle Kommune deltager fortsat i udviklingen af  KMD Education. En række skoler, lærere og elever har afprøvet og givet feedback på denne læringsplatform, der samtidig er en distributionskanal for digitale læremidler. KMD Education udvikles løbende og arbejdet sammen med skoler i Vejle Kommune fortsætter i skoleåret 2012-13.

Klik på billedet og se en kort film om platformen.

Klik på billedet og se film om platformen

Læs mere om KMD Education her

Den Fællesofftentlige Digitaliseringsstrategi 2011-2015 indeholder 12 fokusområder. Det tredje fokusområde i strategien handler om folkeskolen og har overskriften "Folkeskolen skal udfordre den digitale generation". For at udfordre den digitale generation vil regeringen, KL og kommunerne tage fire initiativer og  investere 1 mia. kroner. Af dem kommer 500 mio kr. fra regeringen.

Det første af de fire initiativer på skoleområdet drejer sig om støtte til indkøb af digitale læremidler. I strategien står der om dette initiativ (s. 23) :

"For at øge efterspørgslen på digitale læremidler og dermed understøtte markedet  afsættes midler til indkøb af digitale  læremidler. Regeringen og kommunerne vil samtidig skabe rammer for, at der inden udgangen af 2012 etableres en eller flere markedsbaserede distributionsplatforme (fx en slags ”app-stores”), der kan gøre adgangen til de digitale læremidler for lærere og elever nem og overskuelig."   

KMD Education er en sådan distributionsplatform. 

Ingen kommentarer:

Tilføj en kommentar