torsdag den 21. juni 2012

Moduler i innovativ og faglig anvendelse af it


Masteruddannelsen i Ikt og Læring (MIL) udbyder i efteråret 2012 som noget nyt syv moduler særligt målrettet folkeskolen.

Seks moduler har et fagspecifikt fokus rettet mod innovativ og udviklingsorienteret anvendelse af ikt i undervisningen inden for henholdsvis engelsk, dansk, matematik, naturfag, billedkunst og religion.
Det syvende modul handler om Ikt og projektledelse i skoleudvikling.

Modulerne gennemføres fra september 2012 til januar 2013 med to seminarer (ét i Aalborg og ét i København) samt netstøttet undervisning.

Bag masteruddannelsen i Ikt og Læring står Aalborg Universitet, Aarhus Universitet, Copenhagen Business School og Roskilde Universitet.

Læs mere her

Ungdomscenter Vejles lærere tager et særlig tilrettelagt MIL-modul. Det gør de i efteråret 2012 i samarbejde med Professor Birgitte Holm Sørensen fra Aalborg Universitets afdeling i København. Modulet bliver lagt på Ungdomscenter Vejle. Hvis du vil vide mere, så kontakt skoleleder Frank Jensen.

Ingen kommentarer:

Tilføj en kommentar