torsdag den 7. juni 2012

meebook på besøg i Learning Lab

3 centrale personer fra meebook lagde vejen forbi Learning Lab. Nanna Bentel, Jesper Rømer og Søren Adolph - alle partnere i meebook, fremviste deres forløbsplanlægningsplatform, hvor det er nemt at oprette, differentiere og dele undervisningsforløb.

meebook er et brugervenligt værktøj, der gør det let for undervisere at sætte tekster, billeder, forlagsmateriale, videoer og andre digitale medietyper sammen til et samlet digitalt undervisningsforløb, der automatisk distribueres til elevernes computer og iPad. meebook gør det desuden let og hurtigt at differentiere og dele materiale. Der kan ses et par demostrationsvideoer her.


Eleverne får materialet præsenteret som samlet overskueligt undervisningsforløb, med mulighed for noter, opgavebesvarelse, styring af egen progression mm. Underviseren kan nemt ændre indhold, tilføje opgaver mm i klasselokalet, så undervisningsforløbet bliver dynamisk og følger undervisningens udvikling i klassen.

Med meebook kan lærerne nøjes med at koncentrere sig om det faglige indhold og ikke bekymre sig om teknik. Tekster, dokumenter og billeder tilføjes simpelt, og man kan hele tiden se, hvordan materialet tager sig ud hos eleverne.


Distributionen til eleverne foregår ved hjælp af elevernes uni-login eller mailadresser, og kan også organiseres i mindre grupper. Indhold kan deles helt ned på elevplan, så dele af et undervisningsforløb kun er synligt for udvalgte elever.

Bruger eleverne fx iPads vil indholdet også være tilgængeligt på vej hjem i bussen. Alt indhold, der allerede er hentet, vil være tilgængeligt også når eleverne er offline.

Der kan ses flere billeder af meebook her. Der findes desuden forskelligt materiale om meebook, du kan downloade et word dokument med en lidt længere beskrivelse af, samt baggrunden for meebook, deres produktblad i pdf og deres PowerPoint præsentation fra besøget i Learning Lab.

Ingen kommentarer:

Tilføj en kommentar