onsdag den 26. september 2012

Dansksimulatoren i TV2 Nyhederne

Dansksimulatoren, der har Thomas Kryger Hansen som projektleder, har været i TV2 Nyhederne 26. septemberer kl. 19. Thomas er ansat i VIFIN, der er deltager i Vejle Digitale Skoler. Læs mere om Dansksimulatoren her - eller se TV 2 nyhedsindslaget

Undervisningsteknologi i Bevægelse


VIFIN har udarbejdet en evaluerende rapport, der tager udgangspunkt i den proces, det arbejde der har fundet sted og den projektansøgning, der er blevet lavet i forbindelse med projektet 'Undervisningsteknologi i Bevægelse'.

Fra Rapportens indledning:

Under navnet Undervisningsteknologi i Bevægelse har VIFIN fra 2011-1212 gennemført et projekt sammen med Center for Specialundervisning af Voksne i Vejle (CSV) og Vejle Kommunale Ungdomsskole (Ungdomsskolen).


Projektet har skabt et forum for de involverede deltagere i en vidensdeling om og en udforskning af lettilgængelige internet- og mobilbaserede værktøjer til undervisning af og støtte til følgende målgrupper:
  • unge flygtninge/indvandrere i sprogklasserne på Ungdomsskolen
  • elever i værkstedsklasserne på Ungdomsskolen
  • voksne kursister på CSV med sproglige eller orienteringsmæssige problemer, ofte på grund af hjerneskader 
  • elever på CSV, der er i gang med særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse
Med ansøgningen ”Undervisningsteknologi i bevægelse - det teknologiske og pædagogiske samspil mellem interaktive tavler og mobile enheder” blev der i august 2011 søgt midler til dette projekt, som sigtede mod at skabe kompetenceudvikling på skoleområdet...


tirsdag den 25. september 2012

Actvise Forum Theatre: Innovative metoder i arbejdet med unge

Torsdag og fredag d.4. og 5. oktober afholder Actvise Forum Theatre en afsluttende international konference i København. Konferencens fokus er innovative metoder i  arbejdet med unge.

Der vil være spændende oplægsholdere fra både Danmark, Finland, England og Østrig og masser af mulighed for at få ny inspiration til det daglige arbejde.

Der vil i løbet af de to dage være både workshops og præsentationer fra både partnere på projektet og fra andre projekter i Europa, der beskæftiger sig med unge. Konferencen vil foregå på engelsk.

Det er gratis at deltage, og du kan stadig nå at tilmelde dig.

Se mere om Actvise Forum Theatre, som UU Vejle og VIFIN er med i.

Teknologi med omtanke

Mette Juul er folkeskolelærer og billedkunstner. I dette skoleår er Mette huskunstner på Vejle Midtbyskole (uge 45-47), Vinding Skole (49-51) og Ødsted Skole (2-4). De tre skoler og Mette har fået støtte til projektet gennem Kunstrådet. I foråret 2012 lavede Mette og skolerne et kursus og pilotprojekt i Learning Lab, som havde fokus på, hvordan mindfullness, den mundtlige fortælling og mobilen kunne spille sammen.

Mette Juel, folkeskolelærer og billedkunstner
Vejle Digitale Skoler (VDS) har interviewet Mette om projektet "Teknologi med omtanke".

VDS: Hvad er Mindfulness?

Mette: Mindfulness er  at være opmærksom på det, man gør, mens man gør det. Mindfulness er også opmærksomhedsøvelser, som skaber rum og ro til at modtage undervisning.

VDS: Hvorfor tænker I mindfulness og den mundtlige fortælling sammen?

Mette: Når man laver en mundtlig fortælling, så er man faktisk "mindfull". Mindfulness kræver af børn, at de er modige og tør slippe sig selv fri, når de fortæller. Man skal overgive sig til fantasien. Når man sidder i klassen er der altid en vis form for konkurrence mellem børnene. De vil gerne præstere noget bestemt. Mindfulness og øvelser giver mulighed for, at børnene får bedre adgang til deres fantasi. Fantasien mestrer de  jo  i virkeligheden rigtig godt,  men nogle gange bliver de begrænset i at udfolde den, bl.a. til gavn for deres læring.

VDS: Hvilken rolle spiller mobiltelefonen i projektet?

Mette: Mobilen er en hverdagsteknologi, som børnene hele tiden har på sig og har helt styr på. De er vant til at blive "underholdt" på den, og de er delvis også vant til at være kreative med den. Børnene skal optage improviserede fortællinger i lyd og/eller billeder og film. Børnene skal bruge mobilens lyd, billeder og film til  at skabe fortællinger. Man kan sige, at mobilen giver børnene mulighed for at se verden omkring sig på nye måder.

VDS: Tak skal du have, Mette. Og held lykke med det spændende projekt.

Du kan få kontakt til Mette via hendes Facebookside.

mandag den 24. september 2012

Optimer brugen af din Facebookside

Når vi til daglig anvender Facebook, tænker vi ikke over, hvordan det egentlig fungerer. Vi bruger det bare. Men hvis man har en side på Facebook (Facebook Page), har man en lidt større udfordring. For så bliver det pludselig relevant at sætte sig ind i, hvordan man bedst udnytter det potentiale, der ligger i at have en Facebook-side og nogle brugere af denne side.

Jeg har skrevet et par sider om, hvad man skal være opmærksom på, når man kommunikerer gennem en Facebook-side. Der er ekstremt mange parametre, man kan 'skrue på', når man gerne vil have mere ud af sin Facebook-side, men jeg har samlet de overskrifter, som jeg mener er de vigtigste, som udgangspunkt.

Jeg har taget udgangspunkt i Vejle Digitale Skolers Facebook-side, men det hele kan ses helt generelt for konkret brug.

søndag den 23. september 2012

Det Mobile Vejle 2. oktober

Der er netværksmøde i Det Mobile Vejle 2. oktober i Spinderihallerne. Alle er velkomne. Se programmet


Kom og hør Microsoft fortælle om Windows 8 tablets. Hør også Sundhedsafdelingen og Stadsarkivet fortælle om et spændende samarbejde om to nye ruter gennem Vejle - i lyd, billede, film og tekst på smartphone og tablet. Der er rig lejlighed til at  netværkværke med nogle af Vejle Kommunes mest inkarnerede mobil- og tabletbrugere - på en lang række fagområder, herunder skoleområdet.


fredag den 21. september 2012

FLUID - iPad i undervisningen

Torsdag den 20. september var der et spændende arrangement i Fredericia. Bag arrangementet stod FLUID og emnet var 'iPad i undervisningen':

"Mange steder investeres der lige nu i iPads til brug i undervisningen. Men er iPads detbedste valg, når man skal indkøbe nyt it-udstyr til undervisningen? Hvilke pædagogiske muligheder og begrænsninger følger med valget af netop iPads – og fi ndes der alternativer til iPads? 

På FLUIDs seminar den 20. september, i Fredericia, forholder vi os til iPads i undervisningen ud fra pædagogiske og didaktiske overvejelser. Der vil være indlæg fra både teoretiekere og praktikere, som har gjort sig de første erfaringer med iPads i undervisningen,og der vil være rig mulighed for at diskutere de pædagogiske fordele og ulemper ved iPads."

Bente Meyer holder oplæg
Bente Meyer, lektor v. Institut for Læring og Filosofi, Aalborg Universitet i København, var en af oplægsholderne, og her fortalte hun om sit arbejde med og forskning i at integrere iPads i undervisningen.

Bente Meyers forsknings- og udviklingsprojektet er knyttet til Vejle Kommunes skoleudviklingsprojekt 'Skolen i Bevægelse'. På Midtbyskolen i Vejle har elever i 7. klasse fået udleveret en iPad, som de skal bruge i 100 dage. Projektet kører indtil foråret 2013.
Se Bente Meyers Power Point præsentation her.

Du kan se flere billeder fra FLUID-arrangementet her.

Læs mere om projektet her

onsdag den 19. september 2012

Smartphones til Spotlight Festival

Spotlight er en årlig tilbagevendende kulturfestival i uge 38 for, med og af børn og unge i Vejle Kommune.

Temaet for årets Spotlight Festival er "En anderledes verden" - og det skal forstås så bredt som muligt. Andre verdener kan både tænkes i forhold til ens egen verden rent geografisk, kulturelt og samfundsmæssigt.  Det kan også tænkes i forhold til at udfordre sit eget tankefelt ved at bruge fantasi og forestillingsevne og forestille sig helt anderledes verdener, end dem vi kender til - og det er kun fantasien, der sætter grænsen.

Til Spotlight 2012 vil det være muligt at se ind i en anden  verden - en verden som ikke længere er, som den var engang. Dette er muligt gennem moderne teknologi og smartphones.


Mærk suset fra Vejles historie

Få et kig ind i historien med billeder, film og tekst på smartphone eller tablet og oplev stederne, som de ser ud i dag samtidigt.  Vejle Stadsarkiv og Vejle Kommunes Sundhedsafdeling har lavet to mobile ruter i Vejle: En 5,3 km. lang rute i Vejles ”Vilde Vest” Vestbyen og en lille rute for de mindste  i Vejle midtby, hvor du kan høre historier om røvere, midgårdsormen og meget andet.

Hvis du selv har en smartphone eller tablet, skal du hente Endomondos gratis-app i App Store eller i Google Play. I forbindelse med Spotlight kan du booke en smartphone hos lindk@vejle.dk.

Vejledningen til, hvordan du bruger app’en, findes: her

Du kan vælge mellem:

  • Mobilbyvandring i en anderledes verden – rettet mod børnehavebørn
  • Vestbyen – en mobil byvandring – fra 6. årgang og op


tirsdag den 18. september 2012

Smartphones og 2D-koder i Dagtilbud i Vejle

Martin Florival Andersen, der er 2. års kontorelev i Børne og Unge Forvaltningen, har skrevet en opgave om  Muligheden for brug af Smartphones i Dagtilbudsafdelingen i Vejle Kommune.

Læs opgaven her! Måske kan du blive inspireret.Martin skriver i indledningen til sin opgave:

"Grunden til at jeg valgte emnet digitalisering med muligheden for brug af Smartphones i dagtilbud er, at jeg deltog i et møde med digitaliseringsgruppen for hele børn og unge forvaltningen. På mødet blev der diskuteret frem og tilbage om nye og smarte digitaliseringsprojekter. Et af oplæggene handlede om brugen af mobile QR-koder. Jeg fandt dette emne interessent, og tænkte, at dette måtte kunne bruges i hele Kommunen samt i dagtilbud. Samtidig er hele Vejle Kommunes overordnede kanalstrategi også at der skal digitaliseres mere, for at kunne optimerer og dermed opnå besparelser i sidste ende."


Scan QR-koden til venstre, og se en en side på Vejle.dk eller scan koden til højre og se en film om dagtilbud i Vejle på Youtube.
Brug/download app'en 'Scanlife', som du kan scanne koderne med på din smartphone.Du kan selv nemt lave QR-koder, som kan scannes med en mobiltelefon, på http://www.mobisticks.dk/ - en hjemmeside som VIFIN i Vejle Kommune står bag.

torsdag den 6. september 2012

Oplæg i Learning Lab i efteråret 2012

Så er programmet for oplæg i Learning Lab i efteråret på plads. Allerede fra d.26. september kan I komme og blive inspireret af og prøve ny IT og nye medier, som kan bruges i arbejdet med Den Digitale Skole.

Uddannelse & Læring tilbyder en lang række oplæg, hvor I kan møde eksperter, der brænder for formidling og læring gennem it og medier. De vil introducere jer til en eller flere digitale emner, som I sammen vil udforske, diskutere og i nogle tilfælde afprøve. Eksperterne kommer både fra Vejle Kommune og fra andre steder.

Arrangementerne er gratis at deltage i, men I skal tilmelde jer, for at være med. Tilmelding foregår eller først-til-mølle-princippet, og skal ske senest 14 dage før oplægget afholdes.Klik her for at se, hvordan I tilmelder jer.

Klik her for at se programmet for de kommende oplæg i Learning Lab. Du kan se, om de forskellige oplæg er fuldt booket på learninglab.skoleblogs.dk. Du kan hente en pdf med en beskrivelse af efterårets aktiviteter i Learning Lab. Klik her

onsdag den 5. september 2012

Temadag om Den Digitale Skole 19. november

Teamdag for skoleledere, it-konsulenter og læringscentermedarbedejdere  19. november kl. 8.30 – 15 i Spinderihallerne.

Strategien ”Den Digitale Skole” nærmer sig sit første år. Den blev vedtaget i Børne- og Familieudvalget i oktober sidste år.  Skolelederne i Vejle Kommune inviteres til en temadag om Den Digitale Skole sammen med skolens it-vejleder og en læringscentermedarbejder.Professor Birgitte Holm Sørensen kommer og deler sin viden om pædagogisk it med os. Skolerne får mulighed for at fortælle og vise eksempler fra konkrete erfaringer med Den Digitale Skole. Flere og flere skoler i Vejle kommune har nemlig allerede konkrete erfaringer med strategiens 7 temaer (Klik på ovenstående billede og se de temaerne). 

Temadagens indhold og organisering


Skoler byder ind med oplæg på dagen. Vi ved allerede, at der arbejdes med  iPads, mobiler, smartboards, spændende og nyttige programmer, læringsplatforme, nye organisationsformer, it-patruljer, praksisnær kompetenceudvikling, digital ledelse og meget andet.  

Hvert oplæg får 20 minutter. Hvis der er mange, der melder sig, vil  dagen blive organiseret på en sådan måde, at så mange som muligt kommer til.  Det er muligt, at en del af dagen bliver tilrettelagt som hands-on, hvor deltagerne kan prøve noget af det, skolerne arbejder med. 

En skole, der er interesseret i at deltage med oplæg / demonstration, kan sende en mail til Line Krogh, der er praktikant i Uddannelse & Læring. Skriv 5-10 linier om 1) hvad I vil fortælle / vise 2) hvordan det har haft betydning for elever og lærere på jeres skole og 3) hvilke fremtidige pædagogiske muligheder I ser i denne teknologi for skolen . Har I spørgsmål, så kontakt Mads Bo-Kristensen

Processen frem til d. 19. november
  • 6. september: Skolelederne præsenteres for dagen og konceptet på skoleledermøde. 
  • 3. oktober: Deadline for tilmelding af skole til oplæg / demonstration  (Forslag sendes til Line Kroghh,  Uddannelse & Læring). 
  • 1. november: Temadagens program sendes til skolelederne 
  • 19. november: Temadag Den Digitale Skole, Pakkeriet i Spinderihallerne i Vejle.  

Temadagen foregår i "Pakkeriet" i Spinderihallerne

mandag den 3. september 2012

Tre inspirations- og udvekslingsdage

4. september afholdes den første af tre udvekslings- og inspirationsdage om Den Digitale Skole. Det foregår  i  Learning Lab, Skolegade 1. De to næste dage ligger 6. november og 8. januar.  Dagene repræsenterer et blandt flere tilbud om digital kompetenceudvikling for lærere i Vejle Kommune.


Deltagerne kommer fra  Petersmindeskolen, Bredsten-Gadbjerg Skole, Fællesskolen Give-Givskud-Elkjær, Egtved Skole, Smidstrup-Skærup Skole, Gauerslund Skole, Højen Skole. Fra Skolegade deltager Arno Vesterholm, Hans Grue og Mads Bo-Kristensen. 

Se en beskrivelse af de tre udvekslings- og inspirationsdage i Uddannelse & Lærings katalog Fælles om læring  (s. 30).  

Programmet for første dag (4.9.) kan du se her. Deltagerne skal tilbage på deres skoler, hvor de hver især og i fællesskab indgår i digitale aktiviteter.  Se beskrivelsen af aktiviteterne her

Fra bloggen Digital Kompetenceudvikling