fredag den 21. september 2012

FLUID - iPad i undervisningen

Torsdag den 20. september var der et spændende arrangement i Fredericia. Bag arrangementet stod FLUID og emnet var 'iPad i undervisningen':

"Mange steder investeres der lige nu i iPads til brug i undervisningen. Men er iPads detbedste valg, når man skal indkøbe nyt it-udstyr til undervisningen? Hvilke pædagogiske muligheder og begrænsninger følger med valget af netop iPads – og fi ndes der alternativer til iPads? 

På FLUIDs seminar den 20. september, i Fredericia, forholder vi os til iPads i undervisningen ud fra pædagogiske og didaktiske overvejelser. Der vil være indlæg fra både teoretiekere og praktikere, som har gjort sig de første erfaringer med iPads i undervisningen,og der vil være rig mulighed for at diskutere de pædagogiske fordele og ulemper ved iPads."

Bente Meyer holder oplæg
Bente Meyer, lektor v. Institut for Læring og Filosofi, Aalborg Universitet i København, var en af oplægsholderne, og her fortalte hun om sit arbejde med og forskning i at integrere iPads i undervisningen.

Bente Meyers forsknings- og udviklingsprojektet er knyttet til Vejle Kommunes skoleudviklingsprojekt 'Skolen i Bevægelse'. På Midtbyskolen i Vejle har elever i 7. klasse fået udleveret en iPad, som de skal bruge i 100 dage. Projektet kører indtil foråret 2013.
Se Bente Meyers Power Point præsentation her.

Du kan se flere billeder fra FLUID-arrangementet her.

Læs mere om projektet her

Ingen kommentarer:

Tilføj en kommentar