onsdag den 31. oktober 2012

Temadagen Den Digitale Skole 19. november


Kære Skoleledere i Vejle Kommune

Ang. temadagen Den Digitale Skole d. 19. november 2012

Vi har nu fået indholdet for dagen på plads, og her følger en oversigt over, hvad I kan forvente at se og høre om d.19/11 i Spinderihallerne.  Specifikke tider for de forskellige oplæg og workshops kommer inden dagen.  Det samme gør en kort uddybende tekst om hver.

Deltagere: Skoleledere, it-vejledere og en læringscentermedarbejder fra hver skole
Tid: 19. november kl. 8:30 - 15
Sted: Spinderihallerne

Se hele brevet med oversigt over oplæg og workshops

Fælles oplæg

Workshops
Temadagen Den Digitale Skole har tidligere været omtalt her på bloggen

mandag den 29. oktober 2012

Samarbejde om ”It i en læringskultur”


University College Lillebælt (UCL) og Vejle Kommune (VK) har udarbejdet en fælles programerklæring for It i en læringskultur (1. maj 2012). Erklæringen danner baggrund for et videre samarbejde, hvor der er et særligt fokus på:
 • At identificere, hvordan vi bedst muligt kan anvende UCL og VKs ressourcer i forhold til at understøtte og udvide repertoiret af muligheder for anvendelse af it i skolernes læringsmiljøer
 • At identificere og udvikle konkrete samarbejdsprojekter, hvor lærere og lærerstuderende samarbejder om og udvikler it didaktiske kompetencer.

7. januar mødes UCL og VK i Learning Lab i Skolegade. Se program og baggrund 

Deltagerne er:

UCL Uddannelsesdirektør Jørgen Thorslund
CFU-leder, Simon Hempel-Jørgensen 

Chef for området for læringsressourcer, Ambrosia Hansen
Uddannelseschef, læreruddannelsen i Jelling, Ulla Riisbjerg Thomsen
Videncenterleder, Læremiddel.dk, Thomas Illum Hansen
Projektleder, Ph.D., Læremiddel.dk, Marie Falkesgaard Slot
Studieleder Michael Schmidt, Læreruddannelsen i Jelling

Chef for Uddannelse & Læring, Anette Jensen
Vicechef for Uddannelse & Læring, Hans Aa. Sørensen
Ledende it-konsulent, Arno Vesterholm
Ledende skolebibliotekskonsulent, Karsten Boll
Skoleleder på Grejsdalens Skole, Uffe Carlsen
Skoleleder på Højen Skole, Henning Lauridsen (repræsentant for It-ledernetværket i VK)
Skoleleder på Smidstrup-Skærup Skole, Lance Anthony Luscombe (repræsentant for It-ledernetværket i VK)
It-konsulent Hans Grue

It-vejleder på Fælleshåbsskolen, Steen Juhl Møller
Pædagogisk konsulent i Uddannelse & Læring, Lars Jespersen
Chefkonsulent Mads Bo-Kristensen

Formand for Vejle Lærerkreds, Rikke Vagn-Hansen 
Medlem af Vejle Lærerkreds, Erik Refsgaard
En repræsentant for de lærerstuderende

torsdag den 25. oktober 2012

Formel og uformel kompetenceudvikling 2012

Uddannelse & Læring i Vejle Kommune har i 2012 iværksat en række tilbud om digital kompetenceudvikling for pædagogisk personale i kommunen (lærere, pædagoger, ledere). Det har  været  både  formelle tilbud (oplæg, kurser, workshops) og uformelle tilbud (læring gennem kommunikation og videndeling i fysiske og virtuelle netværk, herunder blogs og andre videndelingsplatforme).Tilbuddene i 2012 har omfattet: 
 • 31 workshops i Learning Lab (april - november)
 • En række korte lokale kurser og oplæg
 • Inspiration til “praksisnær digital kompetenceudvikling” på skolerne (bl.a. via bloggen Digital Kompetenceudvikling )
 • Den Digitale Skole (kursus for spydspidslærere på 6 skoler)
 • Kommunikation og Web
 • Web 2- Beviset (i samarbejde med CFU)
 • Teknologi med omtanke - Den mundtlige fortælling, mindfulness og mobil
 • Uddannelse af spydspidslærere på Vejle Midtbyskole
 • Undervisningsteknologi i Bevægelse - kompetenceudvikling (VIFIN, CSV og Ungdomsskolen)
 • Temadag om Den Digitale Skole for skoleledere, it-vejledere og læringscentermedarbejdere
 • Temaeftermiddag i samarbejde med Skoleteknologisk netværk: “Vejle Digitale Skoler”
 • Teknologi med omtanke (huskunstner-forløb med elever og lærere på tre skoler i efteråret 2012)
 • It-patruljer på flere og flere skoler, hvor elever bl.a. underviser lærere i brug af it.
 • Det Mobile Vejle – et netværk om mobil information, vejledning og læring
 • Konference og workshops om mobilen i undervisningen
 • Skoleteknologisk netværk (møder og arrangementer med invitation til og deltagelse af skoler)
 • Skoler og læreres deltagelse i Microsofts pædagogiske netværk
 • Seminarer og konferencer udenfor Vejle Kommune - formidlet af Uddannelse & Læring
 • Information og opdatering på det digitale område via Læringscenterkontorets blog
 • Online information og interaktion via Fællesnet Vejle
 • Online information og mulighed for interaktion via Vejle Digitale Skoler + Vejle Digitale Skoler på Facebook.
En række af disse tilbud er blevet til i samarbejde med VIFIN

Herudover foregår der en række kompetenceudviklingsaktiviteter, som skolerne selv eller sammen har taget initiativ til. Et eksempel herpå er it-ledernetværket, som skoleledere har etableret på tværs af kommunens skoler. 

Stadig flere lærere og pædagoger på skolerne klæder sig selv og hinanden på til at planlægge, gennemføre og evaluere undervisning og læring med it.
  Erfaringen viser, at skoler,  lærere og pædagoger gør brug af både formelle og uformelle tilbud om digital kompetenceudvikling. Paletten af tilbud har i 2012 været bred - der har været noget for enhver smag og tilgang til udvikling af egne og hinandens didaktiske kompetencer i Den Digitale Skole (se evt. Vejle Kommunes strategi Den Digitale Skole 2011-2015)

Vi lever i en tid, hvor teknologien konstant udvikler sig. It-mangfoldigheden eller it-kompleksiteten er stadig stigende. Skolerne har behov for, at deres lærere og pædagoger hele tiden udvikler deres it-didaktiske kompetencer. Men personalet kan ikke vide lige meget om det hele. Det synes dog at være i  en skoles interesse, at den samlet set har en betydelig fond af viden gennem de enkelte lærere og pædagogers it-didaktiske styrker, interesser og viden og samspillet mellem dem.

Digital kompetenceudvikling vil gavne både elever og det pædagogiske personale selv og så vil det kunne bidrage til en stærk og bæredygtig digital kultur (eller it-kultur) på skolen.

Udfordringen i 2013 (og skoleåret 2013-14) bliver at sikre, at så mange ledere, lærere og pædagoger som muligt oplever, at de hver især og sammen er godt på vej mod målsætningerne i Vejle Kommunes vision for Den Digitale Skole i 2015

tirsdag den 23. oktober 2012

Microsoft Skolenetværksmøde i Horsens


Microsofts pædagogiske Netværk holder møde d.29. oktober i Festsalen, Lindvigsvej 4, 8700 Horsens. En række skoler i Vejle Kommune deltager i netværket. Kom og hør om, hvad der sker i netværket rundt om i landet og tag inspiration med hjem! NB! Tilmelding senest d. 25/10 på tlf.: 76294000 eller til a-vimidd@microsoft.com

fredag den 12. oktober 2012

Smidstrup-Skærup Skole

Se artiklen i Vejle Amts Folkeblad om, hvordan Smidstrup-Skærup Skole anvender iPads til bedre inklusion  i undervisningen. Læs også om, hvordan skolen inddrager elever som it-eksperter, der kan hjælpe lærere og andre elever med it.

Læs de to artikler herVil du vide mere, så kontakt skoleleder Lance Anthony Luscombe


Læs evt. også om forsknings- og udviklingsprojektet iPads i en skole i bevægelse på Vejle Midtbyskole. Projektet har fokus på inklusion og undervisningsdifferentiering på 7. årgang.

Bemærk: Ønsker du at kommentere eller diskutere dette indlægs tema, så  kan du gøre det på Vejle Digitale Skolers Facebook-side

mandag den 8. oktober 2012

Børnekulturportalen i Vejle Kommune

Vejledigitaleskoler.net og detmobilevejle.dk er kommet med på børnekulturportalen. Bag portalen står Børnekulturnettet. De har skabt et netværk af professionelle, der arbejder med eller formidler børne kultur;

"Børnekulturportalen er en portal, hvor man som underviser, pædagog, kulturformidler, kunstner m.m. kan få inspiration og skabe overblik over tilbud, som du kan have glæde af i dit arbejde med børnekultur – for, med og af børn. 
Det er også her, at du kan dele dine gode oplevelser og erfaringer samt inspirere andre til, hvordan kunst og kultur kan blive en naturlig del af børns hverdag." 

Se VejleDigitaleSkoler og DetMobileVejle på portalen!

tirsdag den 2. oktober 2012

Spændende oplæg i oktober

I løbet af oktober vil der være flere spændende oplæg i Learning Lab. Der er stadig masser af ledige pladser, så tilmed dig et eller flere arrangementer allerede nu. Du kan også tilmelde dig oplægget d.10. oktober, selvom fristen er overskredet - for der er stadig masser af ledige pladser!

Tilmeld dig pr. mail til LISOK@vejle.dk. Mailen skal indeholde oplægsdato, navn, institution, email-adresse og evt. telefonnummer.

Du kan også se en oversigt over alle oplæg i Learning Lab i resten af 2012.

Oplæg i Learning Lab i oktober:

Onsdag d. 10. oktober 2012, kl. 14-16
Børns digitale bevidsthed – for lærere    
Målgruppe: Undervisere

Tirsdag d. 23. oktober 2012kl. 14-16
Facebook - Kom godt i gang
Målgruppe: Alle i institutioner i Kommunen som skal have en Facebook side        

Tirsdag d. 30. oktober 2012kl. 13-15.30
Dansk og IT 
Målgruppe: Undervisere i faget på skolerne


Se om oplæggene er fuldt booket på http://learninglab.skoleblogs.dk./

mandag den 1. oktober 2012

Skoleteknologisk Netværk og Vejle Digitale Skoler

Tirsdag d.30. oktober fra kl.12.00 til 15.30 inviterer Skoleteknologisk Netværk til et arrangement i digitaliseringens tegn. I samarbejde med Vejle Digitale Skoler kan du opleve en eftermiddag med oplæg om Vejle Kommunes ambitiøse digitale strategi på skoleområdet, og du får indblik i konkrete eksempler og refleksioner.
Arrangementet finder sted i Auditoriet i Havneparken, Havneparken 14, 7100 Vejle.

"Kom og hør, hvordan Vejle kommunes skoler har tænkt sig at nå i
mål med at være pædagogisk og organisatorisk digitale i 2015. Dagen
byder på 8 oplæg om digitale læreformer, læremidler, infrastruktur, udstyr,
kompetenceudvikling, ledelse og kultur."Se fotos fra dagen