torsdag den 25. oktober 2012

Formel og uformel kompetenceudvikling 2012

Uddannelse & Læring i Vejle Kommune har i 2012 iværksat en række tilbud om digital kompetenceudvikling for pædagogisk personale i kommunen (lærere, pædagoger, ledere). Det har  været  både  formelle tilbud (oplæg, kurser, workshops) og uformelle tilbud (læring gennem kommunikation og videndeling i fysiske og virtuelle netværk, herunder blogs og andre videndelingsplatforme).Tilbuddene i 2012 har omfattet: 
 • 31 workshops i Learning Lab (april - november)
 • En række korte lokale kurser og oplæg
 • Inspiration til “praksisnær digital kompetenceudvikling” på skolerne (bl.a. via bloggen Digital Kompetenceudvikling )
 • Den Digitale Skole (kursus for spydspidslærere på 6 skoler)
 • Kommunikation og Web
 • Web 2- Beviset (i samarbejde med CFU)
 • Teknologi med omtanke - Den mundtlige fortælling, mindfulness og mobil
 • Uddannelse af spydspidslærere på Vejle Midtbyskole
 • Undervisningsteknologi i Bevægelse - kompetenceudvikling (VIFIN, CSV og Ungdomsskolen)
 • Temadag om Den Digitale Skole for skoleledere, it-vejledere og læringscentermedarbejdere
 • Temaeftermiddag i samarbejde med Skoleteknologisk netværk: “Vejle Digitale Skoler”
 • Teknologi med omtanke (huskunstner-forløb med elever og lærere på tre skoler i efteråret 2012)
 • It-patruljer på flere og flere skoler, hvor elever bl.a. underviser lærere i brug af it.
 • Det Mobile Vejle – et netværk om mobil information, vejledning og læring
 • Konference og workshops om mobilen i undervisningen
 • Skoleteknologisk netværk (møder og arrangementer med invitation til og deltagelse af skoler)
 • Skoler og læreres deltagelse i Microsofts pædagogiske netværk
 • Seminarer og konferencer udenfor Vejle Kommune - formidlet af Uddannelse & Læring
 • Information og opdatering på det digitale område via Læringscenterkontorets blog
 • Online information og interaktion via Fællesnet Vejle
 • Online information og mulighed for interaktion via Vejle Digitale Skoler + Vejle Digitale Skoler på Facebook.
En række af disse tilbud er blevet til i samarbejde med VIFIN

Herudover foregår der en række kompetenceudviklingsaktiviteter, som skolerne selv eller sammen har taget initiativ til. Et eksempel herpå er it-ledernetværket, som skoleledere har etableret på tværs af kommunens skoler. 

Stadig flere lærere og pædagoger på skolerne klæder sig selv og hinanden på til at planlægge, gennemføre og evaluere undervisning og læring med it.
  Erfaringen viser, at skoler,  lærere og pædagoger gør brug af både formelle og uformelle tilbud om digital kompetenceudvikling. Paletten af tilbud har i 2012 været bred - der har været noget for enhver smag og tilgang til udvikling af egne og hinandens didaktiske kompetencer i Den Digitale Skole (se evt. Vejle Kommunes strategi Den Digitale Skole 2011-2015)

Vi lever i en tid, hvor teknologien konstant udvikler sig. It-mangfoldigheden eller it-kompleksiteten er stadig stigende. Skolerne har behov for, at deres lærere og pædagoger hele tiden udvikler deres it-didaktiske kompetencer. Men personalet kan ikke vide lige meget om det hele. Det synes dog at være i  en skoles interesse, at den samlet set har en betydelig fond af viden gennem de enkelte lærere og pædagogers it-didaktiske styrker, interesser og viden og samspillet mellem dem.

Digital kompetenceudvikling vil gavne både elever og det pædagogiske personale selv og så vil det kunne bidrage til en stærk og bæredygtig digital kultur (eller it-kultur) på skolen.

Udfordringen i 2013 (og skoleåret 2013-14) bliver at sikre, at så mange ledere, lærere og pædagoger som muligt oplever, at de hver især og sammen er godt på vej mod målsætningerne i Vejle Kommunes vision for Den Digitale Skole i 2015

Ingen kommentarer:

Tilføj en kommentar