mandag den 29. oktober 2012

Samarbejde om ”It i en læringskultur”


University College Lillebælt (UCL) og Vejle Kommune (VK) har udarbejdet en fælles programerklæring for It i en læringskultur (1. maj 2012). Erklæringen danner baggrund for et videre samarbejde, hvor der er et særligt fokus på:
  • At identificere, hvordan vi bedst muligt kan anvende UCL og VKs ressourcer i forhold til at understøtte og udvide repertoiret af muligheder for anvendelse af it i skolernes læringsmiljøer
  • At identificere og udvikle konkrete samarbejdsprojekter, hvor lærere og lærerstuderende samarbejder om og udvikler it didaktiske kompetencer.

7. januar mødes UCL og VK i Learning Lab i Skolegade. Se program og baggrund 

Deltagerne er:

UCL Uddannelsesdirektør Jørgen Thorslund
CFU-leder, Simon Hempel-Jørgensen 

Chef for området for læringsressourcer, Ambrosia Hansen
Uddannelseschef, læreruddannelsen i Jelling, Ulla Riisbjerg Thomsen
Videncenterleder, Læremiddel.dk, Thomas Illum Hansen
Projektleder, Ph.D., Læremiddel.dk, Marie Falkesgaard Slot
Studieleder Michael Schmidt, Læreruddannelsen i Jelling

Chef for Uddannelse & Læring, Anette Jensen
Vicechef for Uddannelse & Læring, Hans Aa. Sørensen
Ledende it-konsulent, Arno Vesterholm
Ledende skolebibliotekskonsulent, Karsten Boll
Skoleleder på Grejsdalens Skole, Uffe Carlsen
Skoleleder på Højen Skole, Henning Lauridsen (repræsentant for It-ledernetværket i VK)
Skoleleder på Smidstrup-Skærup Skole, Lance Anthony Luscombe (repræsentant for It-ledernetværket i VK)
It-konsulent Hans Grue

It-vejleder på Fælleshåbsskolen, Steen Juhl Møller
Pædagogisk konsulent i Uddannelse & Læring, Lars Jespersen
Chefkonsulent Mads Bo-Kristensen

Formand for Vejle Lærerkreds, Rikke Vagn-Hansen 
Medlem af Vejle Lærerkreds, Erik Refsgaard
En repræsentant for de lærerstuderende

Ingen kommentarer:

Tilføj en kommentar