torsdag den 29. november 2012

Det Mobile Vejle 4.12.

Brugerdreven (herunder elevdreven) udvikling af læringsApps og Classroom 2.0 ...Netværksmøde i Det Mobile Vejle 4. december kl. 13-15 i Spinderihallerne. Afsluttes med "Happy hour - ordet er frit". Alle er velkomne. Læs mereOnline kollaborativ læring

På temadagen om Den Digitale Skole var der mange forskellige oplæg, som man kunne vælge imellem at høre. Et af oplæggene blev hodlt af Noa fra VIFIN. Oplægget handlede om online kollaborativ undervisning.


Oplægget til dagen lød sådan:
"I workshoppen ser vi på forskellene mellem online- og tilstedeværelsesundervisning.  Derefter diskuterer vi, hvad der bør eller kan være bærende principper, når man arbejder online, og hvilke særlige muligheder online undervisning giver – enten som bærende undervisningsprincip eller som del af blendede forløb."

Nåede du ikke at høre oplægget til temadagen, var du der ikke, eller vil du bare gerne genopfriske din hukommelse, så kan du downloade powerpoint-præsentationen om online læring.

onsdag den 28. november 2012

Læselyst og bogblogs - et kulturformidlingsprojekt for og med drenge

Til temadagen om Den Digitale Skole d.19/11 stod Vivian Skibnby på 10. klassesskolen for et spændende oplæg om et projekt, der fokuserer på, at drengene også skal have lyst til at læse - også selvom det ikke foregår i en bog af papir."Videncenteret på Ungdomscenter Vejle har i flere år haft særligt fokus på læsning for drengene i 10. klasse. Vi møder hvert år en stor gruppe drenge, der i stor udstrækning har opgivet læsningen som kilde til oplevelser og gode historier. I forbindelse med dette har vi taget store skridt i den rigtige retning ved at fokusere på det litterære udvalg for drenge, læsekonkurrencer med mere. I år har vi fokus på, om det digitale univers kan gøre andet og mere for drengene i forhold til at (gen)finde læselysten."

Se mere på projektets hjemmeside.

tirsdag den 27. november 2012

Elektronisk portfolie og Prezi

Den 19. november deltog flere forskellige skoler fra Vejle Kommune med oplæg/workshops. En af de skoler, der deltog var Kirkebakkeskolen.

Temaet for skolens oplæg til temadagen var elektronisk portfolie og Prezi, og Anders Juul Thorup gav et indblik i, hvordan disse to ting kan spille sammen:
"Vi bruger programmet "Prezi" til at lave en spændende og motiverende ramme om elevernes fokusmål og portfolioarbejde."

Anders har lagt sin præsentation op, så du kan se den igen - eller se den for første gang, hvis du ikke nåede det på temadagen. Se Prezi-præsentationen.

It på begyndertrinnet

temadagen Den Digitale Skole fortalte  Birgitte Holm Sørensen om, hvordan vi kan arbejde med it på begyndertrinnet. Birgitte er professor ved Forskningslab i It og Læringsdesign, Ålborg Universitet - København.

Klik på billedet og se præsentationen

Hvordan vurderer vi digitale læremidler?

Det spørgsmål besvarede Karina Kiær på temadagen Den Digitale Skole. Karina er pædagogisk konsulent ved Center for Undervisningsmidler.

Klik på billedet og se præsentationen

torsdag den 22. november 2012

Fokus på Digital Uddannelse & Læring

Temadagen Den Digitale Skole 19.11 blev en spændende dag med  bidrag fra en lang række oplægs- og workshopholdere. 100 skoleledere, it-vejledere, læringscentermedarbejdere og enkelte andre hørte om (og prøvede at være i) Den digitale skole. Der var to fælles oplæg og 15 workshops. Se programmet.

It-ledernetværket og Uddannelse & Lærings digitaliseringsgruppe satser på at gentage dagen næste næste efterår. Til den tid vil der være gået to år, siden strategien Den Digitale Skole 2011-2015 blev vedtaget i Børne- og Familieudvalget . Det bliver spændende at se, hvordan skoler, lærere og pædagoger vælger at præsentere deres digitale initiativer og pædagogiske landevindinger.


Se flere fotos af fotograf Tine Hvolby -  Fottoco.dk

Husk, du altid kan se mere på Vejle Digitale Skolers Facebook.side

tirsdag den 20. november 2012

BOYD - Bring Your Own Device

Eleverne i overbygningen (7.-9. klasse) på Mølholm Skole har i dette skoleår medbragt deres egne computere.

temadagen Den Digitale Skole 19.11.12 fortalte skoleleder Kristian Pedersen om erfaringerne.  Klik på billedet og se præsentationen


Se også...

Mølholm Skoles Principper for lokal implementering af digitaliseringsstrategien
Brev til forældrene: Digitalisering af Mølholm Skole 7.  – 9. klasse.

"Skolebestyrelsen forventer, at en øget brug af it og digitale læremidler på én gang vil kunne hæve kvaliteten af undervisningen og lette det daglige arbejde. Vi forventer også at øget brug af digitale læremidler kan hæve kvaliteten af læringen for den enkelte elev. It og digitale læremidler vil gøre det lettere at gennemføre differentieret undervisning og gøre det lettere at inkludere elever med specielle behov i den almindelige undervisning." Fra Mølholm Skoles Principper for lokal implementering af digitaliseringsstrategien

Se Vejle Kommunes strategi Den Digitale Skole 2011-2015

onsdag den 14. november 2012

Program for temadag om Den Digitale Skole

Til alle, der deltager i temadagen på mandag (19.11.) i Spinderihallerne.

Der er meldt 100 personer til dagen (skoleledere, it-vejledere, læringscentermedarbejdere og andre).

I kan nu se hele programmet, indholdet af de forskellige oplæg/workshops samt en oversigt over, hvor de forskellige oplæg vil finde sted.
Hent programmet for dagen her.

Derudover kan I se, hvornår de enkelte oplæg/workshops vil finde sted.
(Vi tager forbehold for ændringer i programmet.)

Vi glæder os til at se jer i Spinderihallerne på mandag fra 08.30 - 15.00!

Temadagen har også tidligere været omtalt på bloggen.

Digital bevidsthed i daginstitutioner

Maja Schurmann fra kidsandmedia.dk holdt oplæg om Digital bevidsthed i daginstitutioner. Det foregik i Learning Lab i Skolegade.

Maja Schurmann
22 var mødt frem til oplæg og diskussion med udgangspunkt i Majas dagsorden:
  • Intro til børns digitale barndom
  • Digitale medier i daginstitutionerne
  • Indarbejdning i daginstitutionen
  • Gode forholdsregler
  • Dialog
  • Pause
  • Gode råd til sikre skridt
  • Digital færdsel
  • Bevidsthed og samtale
  • Opsamling

I skole via videokonference - og tablets

Bente Meyer, der samarbejder med Vejle Kommune om forskning i pædagogisk anvendelse af iPads på Vejle Midtbyskole, deltog i præsentationen af Varde Kommunes store satsning - nemlig telepresence og iPads til undervisning på tværs af skoler.


Tre mindre skoler i Varde Kommune har siden sommerferien eksperimenteret med telepresence og iPads til undervisning på tværs af skolerne. Tirsdag var der for første gang hul igennem til verden udenfor.

Læs mere her

fredag den 9. november 2012

Edison 2012 - Flere veje til digital dannelse

Edison-projektperioden i Vejle Kommune, afsluttes med en messe og finale, der afholdes d. 12. og 13. november i Spinderihallerne i Vejle! Edison-projektet er også et fantastisk udtryk for blandt andet digitale aktiviteter i Vejle Kommune.

Men hvad er Edison?

Edison er et nationalt projektorienteret undervisningsforløb om innovation for elever på 6. og 7. klassetrin. Eleverne arbejder med kreativitet, innovation og entrepreneurship. De udvikler koncepter og produkter, der kan løse problemer eller øge livskvaliteten for en større samfundsgruppe. 

Undervisningsprogrammet er ledet af Fonden for Entreprenørskab/Young Enterprise og kører synkront i flere kommuner over hele landet. Der arbejdes i hele landet i små projektgrupper, som alle tager udgangspunkt i samme tema eller problemstilling udstukket af Fonden for Entreprenørskab.

Edison og Vejle Digitale Skoler

Edison-messen 2011
Edison ligger i god tråd med Vejle Digitale Skoler og i øvrigt digitale aktiviteter i Vejle Kommune. Rent teknologisk har projektet også stort potentiale, når 500 elever i 6. eller 7.klasse i Vejle Kommune i ca. halvanden måned arbejder med at opfinde. 

Projekt-Edison er innovations- og entreprenørskabsundervisning, hvor eleverne lærer at udvikle nye innovative idéer, koncepter og produkter, som skaber værdi for mennesker og samfund indenfor projektrammen. Disse koncepter og produkter kunne i mange sammenhænge for eksempel være digitale løsninger! I år er Edison-temaet 'Bedre By'.

Nu har projektperioden så kørt i snart halvanden måned, og nu afsluttes den med en messe og finale, der afholdes d. 12. og 13. november i Spinderihallerne i Vejle. De fem bedst placerede elevgrupper fra begge finaler går videre til landsfinalen, som afholdes i forbindelse med Danish Entrepreneurship Award d. 14. november i Fredericia med deltagelse af skoleelever fra hele landet.

Edison-messen 2011

mandag den 5. november 2012

Inspirations- og udvekslingsdag 6. november

Lærere fra otte skoler mødes 6. november til endnu en inspirations- og udvekslingsdag i Learning Lab. Første dag var 4. september.

Se programmet for 6. november.

Der arbejdes bl.a. med Skoletube og Google Apps. De indeholder såkaldt funktionelle* læremidler, som elever og lærere kan producere digitalt indhold med.

Elever og lærere i Vejle Kommune har adgang læremidler i SkoleTube

Elever og lærere i Vejle Kommune har adgang til Google Apps
* Funtionelle læremidler er en af tre typer læremidler, skolerne benytter sig af. Besøg Laeremiddeltjek.dk og se en definition af de tre typer læremidler. (Se under overskriften "Hvad er læremidler?"). 

Digitale medier og klassiske genrer i Augmented Reality

Sammen med Koldingbibliotekerne har Jacob Knudsen fra VIFIN udviklet en helt ny Renæssancekrimi til SmartPhone app Layar Reality Browser. Krimien hedder Stol på ingen!

Formålet med projektet har været at eksperimentere at kombinere krimigenren med nye digitale muligheder. Samtidig har det været et ønske at inddrage brugerne på en mere aktive, legende og lærende måder i selve oplevelsen og at flytte aktiviteten udenfor i byen rum.Læs mere, hvis du tør...

torsdag den 1. november 2012

Elever besøger Den Digitale Kommune


Elever fra Hældagerskolen besøgte Learning Lab 1. november. Vejle Kommunes web-koordinator, Gitte Karring, viste rundt i Den Digitale Kommune. Det er Vejle kommune nemlig.

Eleverne prøvede selv at flytte adresse, blive gift, få EU-sygesikringsbevis, anmelde huller i vejen og mange andre ting. Det kan den "selvbetjente" borger allerede i dag. Eleverne var glade for, at det kun var et spil-univers, hvor de kunne prøve sig frem. 

Vejle Kommune bliver endnu mere digital i fremtiden.Til slut diskuterede Gitte fremtidens Digitale Kommune med eleverne. Hvordan skal fremtidens Digitale Kommue se ud, for at unge menneske kan bruge og få glæde af den? Gitte fik et par gode råd med hjem.