fredag den 9. november 2012

Edison 2012 - Flere veje til digital dannelse

Edison-projektperioden i Vejle Kommune, afsluttes med en messe og finale, der afholdes d. 12. og 13. november i Spinderihallerne i Vejle! Edison-projektet er også et fantastisk udtryk for blandt andet digitale aktiviteter i Vejle Kommune.

Men hvad er Edison?

Edison er et nationalt projektorienteret undervisningsforløb om innovation for elever på 6. og 7. klassetrin. Eleverne arbejder med kreativitet, innovation og entrepreneurship. De udvikler koncepter og produkter, der kan løse problemer eller øge livskvaliteten for en større samfundsgruppe. 

Undervisningsprogrammet er ledet af Fonden for Entreprenørskab/Young Enterprise og kører synkront i flere kommuner over hele landet. Der arbejdes i hele landet i små projektgrupper, som alle tager udgangspunkt i samme tema eller problemstilling udstukket af Fonden for Entreprenørskab.

Edison og Vejle Digitale Skoler

Edison-messen 2011
Edison ligger i god tråd med Vejle Digitale Skoler og i øvrigt digitale aktiviteter i Vejle Kommune. Rent teknologisk har projektet også stort potentiale, når 500 elever i 6. eller 7.klasse i Vejle Kommune i ca. halvanden måned arbejder med at opfinde. 

Projekt-Edison er innovations- og entreprenørskabsundervisning, hvor eleverne lærer at udvikle nye innovative idéer, koncepter og produkter, som skaber værdi for mennesker og samfund indenfor projektrammen. Disse koncepter og produkter kunne i mange sammenhænge for eksempel være digitale løsninger! I år er Edison-temaet 'Bedre By'.

Nu har projektperioden så kørt i snart halvanden måned, og nu afsluttes den med en messe og finale, der afholdes d. 12. og 13. november i Spinderihallerne i Vejle. De fem bedst placerede elevgrupper fra begge finaler går videre til landsfinalen, som afholdes i forbindelse med Danish Entrepreneurship Award d. 14. november i Fredericia med deltagelse af skoleelever fra hele landet.

Edison-messen 2011

Ingen kommentarer:

Tilføj en kommentar