torsdag den 20. december 2012

Ideer til uddannelse med eVejledningeneVejledning er et tilbud til alle, der har brug for vejledning om uddannelse og job.
Her kan du få svar på spørgsmål om ungdomsuddannelse, videregående uddannelse og efter- og videreuddannelse.

eVejledning kan hjælpe dig med idéer til uddannelsesvalg og med at få overblik over muligheder.
Du bliver vejledt digitalt, og kan komme i kontakt med eVejledningen på både mail, chat, telefon, sms og facebook. eVejledning har åbent dag, aften og weekend.

Du kan læse mere om og kontakte eVejledningen på www.evejledning.dk

søndag den 16. december 2012

Skolen på forsiden

Michael Eriksen holder oplæg i Learning Lab

I løbet af efteråret har der været flere oplæg i Learning Lab – oplæg der har kunnet ruste skolens personale til det videre arbejde med Den Digitale Skole.

I den forbindelse har Michael Eriksen – kommunikationsmedarbejder i Vejle Kommune holdt to oplæg om kommunikationshåndtering på Vejle kommunes folkeskoler, for det er vigtigt, at skolen har en plan, hvis den for eksempel havner på forsiden – uanset om det er positivt eller negativt.

Med oplægget ”Skolen på forsiden” fik deltagerne redskaber til at skrive en god pressemeddelelse. På kurset introduceredes de forskellige nyhedskriterier, og der blev givet et indblik i journalistens hverdag og dagens mediebillede. Alt dette er vigtigt, hvis skolen eksempelvis ønsker at brande sig gennem medierne på bestemte kompetencer.

Michaels andet oplæg handlede om krisekommunikation – for hvad gør man, hvis ens skole pludselig ryger en tur gennem mediemøllen? Deltagerne til oplægget lærte hvordan man håndterer kriser ud fra en kommunikativ synsvinkel; at sætte en dagsorden og imødegå kriser.

I næste runde af oplæg i Learning Lab gentager Michael sit oplæg om skolen på forsiden, hvor man også vil kunne lære om blandt andet krisekommunikation.
Kataloget for oplæg i Learning Lab i foråret 2013 vil blive offentliggjort i januar, og du vil kunne se de mange oplæg på http://www.vejledigitaleskoler.net/p/learning-lab.html

onsdag den 12. december 2012

Learning Lab i Skolegade

Elever, lærere, pædagoger og ledere: 
 • Afprøver, undersøger, reflekterer over nye teknologier
 • Udvikler (måske) nye teknologiske praksisser
 • Er sammen om det 
 • Møder eksperter 
 • Deler viden – også når de kommer ”hjem” 
Se præsentation (for Toplederforum) af Learning Lab - klik på billedet


tirsdag den 11. december 2012

Invitation til ToolCamp for it-patruljer

Microsoft, Vejle, Billund og Silkeborg kommuner samarbejder om at udvikle og inspirere it-patruljer på skolerne i de tre kommuner.Parterne har etableret et tværkommunalt samarbejde med fokus på digitale patruljer – strukturering af videndelingen af elevernes it viden og kompetencer. Det er forløbig en 2-årig indsats, som starter med en stor elevevent– en såkaldt TOOLCAMP. I Vejle Kommune foregår TOOLCAMP'en på Smidstrup-Skærup Skole 20. marts 2013, kl. 9 – 14. 

Konferencier bliver Microsofts uddannelseschef, David Garde-Tschertok, der har gæstet Vejle Kommune flere gange, bl.a. på Hornstrup Centeret oktober 2011.

Program og tilmelding følger. Har I spørgsmål, så kontankt Mads Bo-Kristensen (Uddannelse & Læring) eller Lance Anthony Luscombe (Smidstrup-Skærup Skole). 

Hvad er en  TOOLCAMP ?  Få mere at vide - klik her


Formel og uformel kompetenceudvikling 2012

Uddannelse & Læring i Vejle Kommune har i 2012 iværksat en række tilbud om digital kompetenceudvikling for pædagogisk personale i kommunen (lærere, pædagoger, ledere). Det har  været  både  formelle tilbud (oplæg, kurser, workshops) og uformelle tilbud (læring gennem kommunikation og videndeling i fysiske og virtuelle netværk, herunder blogs og andre videndelingsplatforme).Tilbuddene i 2012 har omfattet: 
 • 31 workshops i Learning Lab (april - november)
 • En række korte lokale kurser og oplæg
 • Inspiration til “praksisnær digital kompetenceudvikling” på skolerne (bl.a. via bloggen Digital Kompetenceudvikling )
 • Den Digitale Skole (kursus for spydspidslærere på 6 skoler)
 • Kommunikation og Web
 • Web 2- Beviset (i samarbejde med CFU)
 • Uddannelse af spydspidslærere på Vejle Midtbyskole
 • Undervisningsteknologi i Bevægelse - kompetenceudvikling (VIFIN, CSV og Ungdomsskolen)
 • Temadag om Den Digitale Skole for skoleledere, it-vejledere og læringscentermedarbejdere
 • Temaeftermiddag i samarbejde med Skoleteknologisk netværk: “Vejle Digitale Skoler”
 • Teknologi med omtanke (huskunstner-forløb med elever og lærere på tre skoler i efteråret 2012)
 • It-patruljer på flere og flere skoler, hvor elever bl.a. underviser lærere i brug af it.
 • Det Mobile Vejle – et netværk om mobil information, vejledning og læring
 • Konference og workshops om mobilen i undervisningen
 • Skoleteknologisk netværk (møder og arrangementer med invitation til og deltagelse af skoler)
 • Skoler og læreres deltagelse i Microsofts pædagogiske netværk
 • Seminarer og konferencer udenfor Vejle Kommune - formidlet af Uddannelse & Læring
 • Information og opdatering på det digitale område via Læringscenterkontorets blog
 • Online information og interaktion via Fællesnet Vejle
 • Online information og mulighed for interaktion via Vejle Digitale Skoler + Vejle Digitale Skoler på Facebook.
En række af disse tilbud er blevet til i samarbejde med VIFIN

Herudover foregår der kompetenceudvikling, som skolerne selv eller sammen har taget initiativ til. Et eksempel herpå er it-ledernetværket, som skoleledere har etableret på tværs af kommunens skoler. Et andet er Ungdomscenter Vejles samarbejde med Aalborg Universitets om faglige moduler i Masteruddannelsen i IKT og Læring (MIL)

søndag den 9. december 2012

Kom og hør om FP7 - et EU-program om IKT

13. december inviterer EuroCenter / Styrelsen for Forskning og Innovation, Vejle Kommune og VIFIN til informationsmøde om EU-programmet FP7’s indkaldelse 11 IKT (informations- og kommunikationsteknologi). Det foregår i Spinderihallerne i Vejle, kl. 13-15.


Kom og bliv introduceret til rammeprogrammet med særlig fokus på temaet om informations- og kommunikationsteknologi. Det kan virke overvældende at give sig i kast med at skrive en ansøgning til FP7.

Igennem dette informationsmøde opnår du indsigt i, hvordan ansøgningsprocessen bliver så god som mulig, samt hvor du kan søge hjælp. Christian Holstein fra EuroCenter kommer og fortæller om forskningsprogrammet.

Se programmet 

Tilmeld dig på VIFIN's hjemmeside (under "Aktuelt").

torsdag den 6. december 2012

"Hvad bruger du din iPad til?"

"Hvad bruger du din iPad til?" Læs artiklen i LokalAvisen/Budstikken fra 27.11.12 og få svaret fra fire elever i 7. klasse på Vejle Midtbyskole. De er med i Vejle Kommune og Aalborg Universitets forskningsprojekt iPads i en skole i bevægelse: Mine første 100 dage med iPad

http://vejle.lokalavisen.dk/100-elever-har-faaet-deres-egen-ipad-/20121129/artikler/711279277/2087
Klik og læs artiklen i Lokalavisen Budstikken Vejle
Projektet afsluttes først i det nye år, hvor Lektor, ph.d. Bente Meyer, fremlægger sine resultater. Projektet har bl.a. fokus på, hvordan iPads kan støtte undervisningsdifferentiering og inklusion.

Se evt. også bloggen iPads i en skole i bevægelse

Vejle Digitale Skoler er opstået bl.a. i en erkendelse af, at IT er og bør forstås i sin mangfoldighed. iPads er et flere mulige læringsmedier, andre er andre typer af tablets, bærbare computere og smartphones. Vi kan og skal ikke "styre", om eleverne bruger tablets eller bærbare - og om de ser fordele i smartphones til bestemte læringsaktiviteter. Det skal give mening for den enkelte elev.

onsdag den 5. december 2012

IT for forældre

Hans Grue, It-konsulent i Uddannelse & Læring, har lavet en hjemmeside, en wiki, som fortæller lidt om brugen af IT på skolerne i Vejle kommune. 


Wikien er rettet mod forældre og er et første forsøg på at beskrive de ord og termer, der anvendes ved brugen af IT på Vejles skoler. Man kan læse om UNI-login, Google Apps, programmer i skyen m.m.

Der er på forsiden af wikien en beskedformular, hvor forældre kan fremsende ønsker om nye indlæg i wikien. Siden er med andre ord dynamisk og vil udvikle sig over tid. 

Adressen på wikien er http://skolehjemit.skoleblogs.dk 

Forældrene er en del af Den Digitale Skole. Udviklingen af en god digital skole er bl.a. afhængig af forældrenes viden, færdigheder og muligheder for dialog med skolen om digitale læremidler og læreformer. 

Information og viden
Forældrene skal have adgang til information om den digitale skole (wikien er et bidrag til det). Der bør løbende informeres, så forældrene kan udvikle den nødvendige viden om de digitale læremidler og læreformer, deres børn møder i skolen. Der bør muligvis satses på et minimum af ”førstegangs-information” til forældre. Vejle Midtbyskoles information til forældre i forbindelse med projektet ”Mine første 100 dage med iPad” er et eksempel på, hvordan forældre er blevet informeret om skolens nye teknologiske initiativer. Se skolens information til forældrene  her.

Færdigheder 
Forældre skal have mulighed for at udvikle "skolerelevante" digitale færdigheder. Det kunne de f.eks. få hjælp til  i begyndelsen af skoleåret. Det kunne foregå på følgende måder 

      Via skolens it-patrulje (der består af elever). Patruljen kunne tilbyde fire eftermiddage i begyndelsen af skoleåret, hvor forældre kan få grundlæggende hjælp/undervisning i centrale digitale emner (som de skal kunne for at hjælpe deres barn).
       Et eller flere forældremøder på skolen kunne indeholde 30 minutters hands-on ift læremiddel-portaler, specifikke læremidler m.m. Gerne med kobling til den pædagogik, der ligger bag disse portaler og læremidler - og de måder lærerne anvender dem på. 

Dialog
Dialog mellem skole og forældre om, hvad “der skal til” for at forældrene føler sig klædt på til at hjælpe deres børn i Den Digitale Skole.

Skolen kan også udnytte, at mange forældre arbejder med it i deres hverdag. Hvad med at inddrage forældre i elevernes anvendelse og forståelse af it i skolen? Se eksempel på "Digitale forældre" på bloggen Digital Kompetenceudvikling - fokus på praksisnær kompetenceudvikling i en skole i bevægelse


mandag den 3. december 2012

It-ledernetværket

Ledelsesrepræsentanter fra skolerne i Vejle Kommune dannede i foråret 2012 et netværk med fokus på ledelse af Den Digitale Skole. Se hvem der sidder i styregruppen og få en kort præsentation af netværket her


søndag den 2. december 2012

Faglige moduler i Masteruddannelsen i IKT og Læring (MIL)

UngdomsCenter Vejle samarbejder med Forskningslab i It og Læringsdesign ved Aalborg Universitet - København. Hensigten er at uddanne centerets lærere i fagdidaktisk anvendelse af it.


De masterstuderende lærere på UngdomsCenter Vejle.
Klik på billedet og se Frank Jensens præsentation af uddannelsen
Lærerne tager et særlig tilrettelagt modul "Web 2.0 og Læring i Grundskolen" i Masteruddannelsen i Ikt og Læring (MIL) Modulet foregår i Vejle - på centeret. Lærerne har fokus på henholdsvis dansk og matematik og er færdig med modulet 18.1.2012. De indledte deres uddannelsen 1.9.2012.

Se skoleleder Frank Jensens præsentation af forløbet for skoledelere, it-vejledere og læringscentermedarbejdere på temadagen Den Digitale Skole. Klik på billedet af lærerne på UngdomsCenter Vejle og se Franks prezi-præsentation.