onsdag den 5. december 2012

IT for forældre

Hans Grue, It-konsulent i Uddannelse & Læring, har lavet en hjemmeside, en wiki, som fortæller lidt om brugen af IT på skolerne i Vejle kommune. 


Wikien er rettet mod forældre og er et første forsøg på at beskrive de ord og termer, der anvendes ved brugen af IT på Vejles skoler. Man kan læse om UNI-login, Google Apps, programmer i skyen m.m.

Der er på forsiden af wikien en beskedformular, hvor forældre kan fremsende ønsker om nye indlæg i wikien. Siden er med andre ord dynamisk og vil udvikle sig over tid. 

Adressen på wikien er http://skolehjemit.skoleblogs.dk 

Forældrene er en del af Den Digitale Skole. Udviklingen af en god digital skole er bl.a. afhængig af forældrenes viden, færdigheder og muligheder for dialog med skolen om digitale læremidler og læreformer. 

Information og viden
Forældrene skal have adgang til information om den digitale skole (wikien er et bidrag til det). Der bør løbende informeres, så forældrene kan udvikle den nødvendige viden om de digitale læremidler og læreformer, deres børn møder i skolen. Der bør muligvis satses på et minimum af ”førstegangs-information” til forældre. Vejle Midtbyskoles information til forældre i forbindelse med projektet ”Mine første 100 dage med iPad” er et eksempel på, hvordan forældre er blevet informeret om skolens nye teknologiske initiativer. Se skolens information til forældrene  her.

Færdigheder 
Forældre skal have mulighed for at udvikle "skolerelevante" digitale færdigheder. Det kunne de f.eks. få hjælp til  i begyndelsen af skoleåret. Det kunne foregå på følgende måder 

      Via skolens it-patrulje (der består af elever). Patruljen kunne tilbyde fire eftermiddage i begyndelsen af skoleåret, hvor forældre kan få grundlæggende hjælp/undervisning i centrale digitale emner (som de skal kunne for at hjælpe deres barn).
       Et eller flere forældremøder på skolen kunne indeholde 30 minutters hands-on ift læremiddel-portaler, specifikke læremidler m.m. Gerne med kobling til den pædagogik, der ligger bag disse portaler og læremidler - og de måder lærerne anvender dem på. 

Dialog
Dialog mellem skole og forældre om, hvad “der skal til” for at forældrene føler sig klædt på til at hjælpe deres børn i Den Digitale Skole.

Skolen kan også udnytte, at mange forældre arbejder med it i deres hverdag. Hvad med at inddrage forældre i elevernes anvendelse og forståelse af it i skolen? Se eksempel på "Digitale forældre" på bloggen Digital Kompetenceudvikling - fokus på praksisnær kompetenceudvikling i en skole i bevægelse


Ingen kommentarer:

Tilføj en kommentar