mandag den 28. januar 2013

Gang i Learning Lab igen!

Så er vi ved at have rystet julen godt og grundigt af os, og nu er det ved at være tid til, at få gang i oplæggene i Learning Lab igen.

Der var utroligt mange spændende oplæg i løbet af efteråret 2012, og denne gang kommer der endnu flere! Du kan vælge og vrage mellem en helt masse forskellige oplæg, og der er helt sikkert noget at lære.Vi tager hul på denne sæson allerede på tirsdag d.5. februar med et oplæg for it-vejledere. Oplægget hedder "Teknikkursus for it-vejledere" og afholdes af Hans Grue, Arno Vesterholm og Ulrik Nielsen fra Uddannelse & Lærings it-afdeling.

De overordnede indholdspunkter i oplægget bliver:

 • Den nye servers opbygning
 • SCCM (udrulningsserveren og principperne bag en udrulning)
 • Scripts og deres funktion
 • Policies på computeren
 • Printere og udrulning af disse
 • UNI-login og UNI-sync
 • Fejlfinding på computere, netværk, switche og printere

Hvis du ikke har mulighed for at deltage på tirsdag fra kl. 13-15, så har du chancen igen både d.5. marts og d.9. april!

Tilmelding skal ske pr. mail til Line Krogh. Skriv dit navn og den skole du kommer fra samt datoen for det oplæg, du gerne vil tilmeldes.

Vi glæder os til at komme i gang!torsdag den 24. januar 2013

Nationalt Geogebra Netværksmøde på Kollerup Skole

Fremtidens matematik og fremtidens matematikundervisning vil være flettet sammen med den teknologiske udvikling. Men hvilke veje går matematikken og matematikundervisningen?

Det er et spørgsmål, som Netværket Dansk Geogebra Institut stiller på en dag med oplæg og workshops på Kollerup Skole. 


Kollerup Skole ligger i naturskønne omgivelser


Tid
23. maj. Kl. 12 - 16 Sted Kollerup Skole, Vejle Kommune Målgrupper:
Matematiklærere, matematikvejledere (faglige vejledere), skoleledere, gymnasielærere Oplæg
Professor Steen Markovsen, DTU: “Fremtidens matematik og fremtidens matematikundervisning”
Rikke Teglskov: "Hvordan kan Geogebra være med til at udvikle morgendagens samfundsborgere?" Program og tilmelding. Klik her

Geogebra Netværket Vil du vide mere om Netværket Dansk Geogebra Institut (eller tilmelde dig det), så kontakt Lektor Morten Misfeldt, Forskningslab i It og Læringsdesign, AAU. Alle er velkomne!

onsdag den 23. januar 2013

eBussen - et rullende lærings- og læsecenter

Vejle Bibliotekerne og Uddannelse & Læring har fået tilsagn om støtte fra Udviklingspuljen under Kulturstyrelsen til projekt eBussen. Projektet starter i februar.

eBussen bliver et rullende uformelt lærings- og læsecenter for engagerende digitale og face-2-face oplevelser. eBussen bemandes af et korps af it-kompetente børn og unge (eKorpset), der sammen med bibliotekarer og lærere planlægger og gennemfører aktiviteter på skoler, i SFO'er, daginstitutioner samt andre mere utraditionelle steder, hvor børn er samlet. Ingen bliver i tvivl om, at eBussen er noget særligt i Vejle Kommune, og at den før, under og efter sine besøg bidrager til små og store børns lyst til at  læse (herunder selv producere) tekster, hvor lyd, billede, film og net er en integreret del af læseoplevelsen.

eBussens aktiviteter henvender sig til børn i alderen 3-15 år i Vejle Kommune, henholdsvis børn i daginstitution, sfo og skole, samt børn i andre relevante sammenhænge. eKorpset, der sammen med biblotekarer og lærere skal rundt med bussen, er af børn og unge (6.-10. klasse).

Projektet samarbejder med Vognmand Søren Bo Kristensen og Microsoft Danmark.

HR besøger Learning Lab

HR besøger Learning Lab i Skolegade 24.1.
 • Hvad er Learning Lab i Skolegade?
 • Hvorfor et Learning Lab som led i strategien Den Digitale Skoler 2011 - 15?
 • Hvordan anvender  pædagogisk personale, ledere, elever og andre Learning Lab?
Klik på præsentationen


mandag den 21. januar 2013

Webinar om e-ledelse på skoler og i daginstitutioner

22. januar afholdes første webinar i B&U. Emnet er "E-ledelse - i daginstitutioner og på skoler". Webinaret  afholdes i Microsoft Lync.Her kan du få adgang til den PowerPoint, der inddrages.

Webinaret har forsøgskaraktér og er led i et udviklingsarbejde i B&U, der søger nye og fleksible veje til  ledelsesmæssig, pædagogisk og administrativ  digital kompetenceudvikling. Der arbejdes i forvejen med forskelige kompetenceudviklingsformer i relation til "Den digitale kommune", herunder "Den digitale skole". Se en oversigt over forskellige kompetenceudviklingsintiatver i relation til strategien Den Digitale Skole 2011-15

Deltagere i udviklingsgruppen: Tove Merete Christensen, Niels Ole Ankerstjerne, Michael Eriksen, Anne Dyrberg (It- og Analyse), Anne Merete Linde og Mads Bo-Kristensen.

Spil-baseret matematik i Vejle

Uddannelse & Læring og Vejle Digitale Skoler har fået kontakt til Martin Skarregaard, der har skrevet opgave på Aalborg Universitet om fortælle-baserede matematikspil i 3.klasse. Han og studiekammerater har lavet et konkret spil som er anvendt i dataindsamlingen. De andre, der har har været med til at lave opgaven, er Daniel H. Christensen, Nikolaj Thomasen, Nadia A. G. Rasmussen og Josefine A. Winding.

Opgaven stiller spørgsmålet: "How can we, through a narrative based computer game, support 3rd grade math?”.

Martin Skarregaard kommer til Vejle og præsenterer gruppens undersøgelser, erfaringer og konklusioner. Det kommer til at foregå i Learning Lab - dato meldes ud senere.

Uddannelse & Læring er optaget af, hvordan it kan være med til at styrke og udvikle fagenes didaktik (se indlægget På vej mod Fag & IT her på bloggen). VIFIN i Vejle er ligeledes optaget af, hvordan narrative spil ("serious games") kan understøtte fag. Med DanskSimulatoren er der på baggrund af grundige undersøgelser, skabt en platform (med bl.a. talegenkendelse), hvor tosprogede voksne kan lære dansk som andetsprog.

fredag den 18. januar 2013

Digitaliseringsgruppens møde 18.1.

Uddannelse & Lærings digitaliseringsgruppe holder møde med følgende dagsorden: 
 1. Præsentation af forskningsresultater: “iPads i en skole i bevægelse - Mine første 100 dage med iPad” (9.4. på Vejle Midtbyskole)
 2. ToolCamp for it-patruljer i Vejle Kommune 20.3.13 (På Smidstrup-Skærup Skole)
 3. National Geogebra netværksdag 23.5 (På Grejsdal Skole).
 4. Interaktiv teststlegeplads (“Infinity”) på Vinding Skole
 5. Valgmodul i Masteruddannelse med start i februar (Fremmødedagene afholdes i Learning Lab)
 6. Udrulning af det trådløse - status
 7. Nedlæggelse af servere på skolerne - status
 8. Mulige konkretiseringer af Strategien Den Digitale Skole (pejlemærker)
 9. Netværksdannelser med fokus på FAG og IT på og mellem skolerne
 10. Netværket "Inklusion & It" på tværs af forvaltninger

onsdag den 16. januar 2013

Vinding Skole laver interaktiv legeplads

Vinding Skole etablerer en interaktiv legeplads i samarbejde med firmalet PlayAlive og Uddannelse & Læring.Legepladsen Infinity etableres med baggrund i erfaringer fra forløb på skoler i Vejle og Learning Lab i Skolegade.  Der skal fortsat udvikles spil - det skal Vinding Skole være med til. Andre skoler inviteres til at besøge Vinding skole og være med.

Der er flere formål med Infinity: 
 • Vinding Skole ønsker en adgang til at arbejde innovativt med bl.a. it. 
 • En anderledes måde at arbejde med it på, hvilket skolen i forvejen er meget optaget af (der etableres en legeplads "it i alting", hvor eleverne er med til at udvikle spil, leg og bevægelse). 
 • En ny, spændende og lærerig legeplads for skolens elever
 • En mulighed for at arbejde innovativt direkte i samarbejde med en lokal virksomhed
 • Skolen og det lokale idrætscenter kan begge få glæde af legepladsen, der ansporer til nye former for og eksperimenter med spil, leg og bevægelse
 • Alle skoler i Vejle får en mulighed for at besøge og afprøve legepladsen (krop, leg og bevægelse m.m. ) 
 • En lokal virksomhed får en unik mulighed for en udviklingslegeplads i lokalområdet
 • Det giver en lokal virksomhed en konkurrencefordel - man kan forbedre sine produkter. 
 • En lokal virksomhed få en eksklusiv mulig for brugerdreven innovation. 

søndag den 6. januar 2013

It i en læringskultur

7. januar mødes repræsentanter for Univiersity College Lillebælt (UCL) og Udannelse & Læring (U&L). Temaet er It i en læringskultur - Fokus på lærere og lærerstuderendes didaktiske it-kompetencer i en skole i bevægelse / forandring. Der har før været skrevet om temaet og deltagere her på bloggen.
Program 7. januar 

13 - 13.30       Let frokost - og præsentation af deltagerne
13.30 - 14       Oplæg "It i en læringskultur"
·         Jørgen Thorslund, UCL - se oplæg Partnerskab
·         Mads Bo-Kristensen, U&L - se oplæg Den Digitale Skole 2011-15

14 - 15            Identificering af konkrete indholdselementer og beskrivelse heraf
·         Kort oplæg til drøftelse - Jørgen Thorslund
·         Gruppedrøftelse
·         Plenum – udveksling af gode konkrete idéer

15 - 15.40       Konkretisering af programsamarbejdet

·         Kort oplæg til drøftelse – Mads Bo-Kristensen
·         Gruppedrøftelse
·         Succeskriterier for programsamarbejdet og partnerskabet
·         Rolleafklaring og afdækning af programsamarbejdets aktørers ressourcer.
·         Rammer for samarbejdet

15.40 – 16       Plenum og afrunding – aftaler og næste skridt

Se deltagere

fredag den 4. januar 2013

Udvekslings- og inspirationsdag 8. januar

Lærere fra otte skoler mødes for tredje og sidste gang til en  en inspirations- og udvekslingsdag i Learning Lab. De andre dage var 4. september og 6. novemberDagens program: 

9.00-9.20: Morgenkaffe og dagens program

9.20 -10.00: Præsentation af digitale undervisningsforløb

10.00 - 11.00 Forøget fokus på fag og didaktik i 2013 og 2014  - hvordan gøre dette i praksis?

 • Hvorfor forøget fokus på fag og didaktik?
 • Hvornår er skolerne i mål? Pejlemærker
 • Hvilken struktur skal ligge bag? Læringscenter - ledelse - spydspidsfaglærere?
 • Hvordan formidle til kolleger? Hjemmesider? På hvilket niveau?
 • Oprettelse af netværk - IT-netværk - faglige netværk?
 • Leder af læringscenterkontoret, Karsten Boll, deltager i dette punkt.
11.00 -12.00 Skoleleder Frank Jensen fra UngdomsCenter Vejle
Drøftelse af nogle af de dilemmaer man som ildsjæl og lærer står i på skolen. Ift til kolleger og ledere, når man brænder for at udvikle skolen pædagogisk digitalt. Nogle spørgsmål: Hvad er den Digitale Skole for mig som skoleleder? Hvilke visioner har jeg (og lærerne) på min skole? Hvad er et godt samarbejde mellem ledelse og medarbejdere om udvikling af Den Digitale Skole? Hvordan møder jeg som skoleleder mine it-kyndige og mindre kyndige medarbejdere?

12.00 - 12.45 Frokost


12.45 - 13.30 Platforme - inklusion

 • Viden og erfaringer - kognitivt, socialt og fysisk udfordrede elever
13.30 - 14.30: Hvad rører der sig i underskoven
 • Pinterest
 • Open street map
 • m.fl.
14.30 - 15.00: Kaffe og evaluering


/ Arno, Hans og Mads

torsdag den 3. januar 2013

På vej mod "Fag og it"

Strategien Den Digitale Skole 2011-2015 blev vedtaget i BFU i oktober 2011. Vi er et år henne i forløbet. Et af temaerne i strategien er kompetenceudvikling. Hvilke initiativer er der  sat  i værk på dette område? Der har bl.a. været fokus på praksisnær kompetenceudvikling. Hvordan fortsætter og styrker vi dette perspektiv?


Kompetenceudviklingen i 2012

Uddannelse & Læring i Vejle Kommune har i 2012 iværksat en lang række tilbud om digital kompetenceudvikling for pædagogisk personale i kommunen (lærere, pædagoger, ledere). Se dem her. Det har  været  både  formelle tilbud (oplæg, kurser, workshops) og uformelle tilbud (læring gennem kommunikation og videndeling i fysiske og virtuelle netværk, herunder blogs og andre videndelingsplatforme)

Tilbuddene har omfattet tre typer af  kompetenceudvikling: 

1. Ud-af-huset kurser (bl.a. workshops i Learning Lab)
2. Praksisnære kurser og inspiration (bl.a. uddannelse af spydspidslærere og blog med idéer
3. Videndeling (fysisk og virtuelt, herunder Vejle Digitale Skoler og Facebook)

Vi har tænkt de tre former for kompetenceudvikling i et kontinuum (Se nedenfor). Går man mod venstre, bliver kompetenceudviklingen mere og mere formel. Går man mod højre bliver den mere uformel. I midten blander kan man de to.  


Kontinuum mellem ud-af-huset-kurser og videndeling. Klik - se stor

Kompetenceudviklingen 2013

Se tilbuddene om digital kompetenceudvikling i kataloget Fælles om udvikling for skoleåret 2013-14

Der vil i nær fremtid blive præsenteret et katalog over tilbud i Learning Lab for foråret 2013.

På vej mod Fag & it i grundskolen

Vi er på vej mod et større fagdidaktisk fokus på it. Over det meste af landet er man ovre de første eksperimenter eller undersøgelser af it's almendidaktiske muligheder. Der efterspørges et stærkere fokus på, hvordan it kan udvikle folkeskolens fag og derigennem støtte og styrke elevernes læring. For skolens pædagogiske personale, skoleledere og eksperter tæt på regeringen giver det mening at have fokus på fag og it.

I Uddannelse & Lærings digitaliseringsgruppe har vi diskuteret muligheden for at etablere netværk, der har fokus på Fag & it på tværs skolerne. Deltagerne skal inspirere hinanden i konkrete anvendelser af it indenfor forskellige fag (dansk, matematik, natur&teknik, fremmedsprog mv.). Her vil det være oplagt at uddanne fagdidaktiske it-spydspidser, som kan inspirere kolleger på skolerne og hente inspiration fra andre skoler. Vi uddanner allerede spydspidser - men de bør  have endnu mere fokus på fagdidaktisk anvendelser af it.

Dansk & it i grundskolen

Vi har fået en enestående mulighed for at udbyde et særligt tilrettelagt modul i Masteruddannelsen i Ikt og Læring (MIL). Modulet vil have fokus på Dansk & it i grundskolen. Det foregår i Vejle og starter i februar og slutter i maj/juni. Hensigten er på sigt at udbyde flere sådanne moduler - også i andre fag ( matematik, natur&teknik, fremmedsprog).

Vi har i skrivende stund 6 studerende på modulet Dansk & it i grundskolen, og der plads til flere.

Se en kort beskrivelse af modulet.