onsdag den 23. januar 2013

eBussen - et rullende lærings- og læsecenter

Vejle Bibliotekerne og Uddannelse & Læring har fået tilsagn om støtte fra Udviklingspuljen under Kulturstyrelsen til projekt eBussen. Projektet starter i februar.

eBussen bliver et rullende uformelt lærings- og læsecenter for engagerende digitale og face-2-face oplevelser. eBussen bemandes af et korps af it-kompetente børn og unge (eKorpset), der sammen med bibliotekarer og lærere planlægger og gennemfører aktiviteter på skoler, i SFO'er, daginstitutioner samt andre mere utraditionelle steder, hvor børn er samlet. Ingen bliver i tvivl om, at eBussen er noget særligt i Vejle Kommune, og at den før, under og efter sine besøg bidrager til små og store børns lyst til at  læse (herunder selv producere) tekster, hvor lyd, billede, film og net er en integreret del af læseoplevelsen.

eBussens aktiviteter henvender sig til børn i alderen 3-15 år i Vejle Kommune, henholdsvis børn i daginstitution, sfo og skole, samt børn i andre relevante sammenhænge. eKorpset, der sammen med biblotekarer og lærere skal rundt med bussen, er af børn og unge (6.-10. klasse).

Projektet samarbejder med Vognmand Søren Bo Kristensen og Microsoft Danmark.

Ingen kommentarer:

Tilføj en kommentar