torsdag den 3. januar 2013

På vej mod "Fag og it"

Strategien Den Digitale Skole 2011-2015 blev vedtaget i BFU i oktober 2011. Vi er et år henne i forløbet. Et af temaerne i strategien er kompetenceudvikling. Hvilke initiativer er der  sat  i værk på dette område? Der har bl.a. været fokus på praksisnær kompetenceudvikling. Hvordan fortsætter og styrker vi dette perspektiv?


Kompetenceudviklingen i 2012

Uddannelse & Læring i Vejle Kommune har i 2012 iværksat en lang række tilbud om digital kompetenceudvikling for pædagogisk personale i kommunen (lærere, pædagoger, ledere). Se dem her. Det har  været  både  formelle tilbud (oplæg, kurser, workshops) og uformelle tilbud (læring gennem kommunikation og videndeling i fysiske og virtuelle netværk, herunder blogs og andre videndelingsplatforme)

Tilbuddene har omfattet tre typer af  kompetenceudvikling: 

1. Ud-af-huset kurser (bl.a. workshops i Learning Lab)
2. Praksisnære kurser og inspiration (bl.a. uddannelse af spydspidslærere og blog med idéer
3. Videndeling (fysisk og virtuelt, herunder Vejle Digitale Skoler og Facebook)

Vi har tænkt de tre former for kompetenceudvikling i et kontinuum (Se nedenfor). Går man mod venstre, bliver kompetenceudviklingen mere og mere formel. Går man mod højre bliver den mere uformel. I midten blander kan man de to.  


Kontinuum mellem ud-af-huset-kurser og videndeling. Klik - se stor

Kompetenceudviklingen 2013

Se tilbuddene om digital kompetenceudvikling i kataloget Fælles om udvikling for skoleåret 2013-14

Der vil i nær fremtid blive præsenteret et katalog over tilbud i Learning Lab for foråret 2013.

På vej mod Fag & it i grundskolen

Vi er på vej mod et større fagdidaktisk fokus på it. Over det meste af landet er man ovre de første eksperimenter eller undersøgelser af it's almendidaktiske muligheder. Der efterspørges et stærkere fokus på, hvordan it kan udvikle folkeskolens fag og derigennem støtte og styrke elevernes læring. For skolens pædagogiske personale, skoleledere og eksperter tæt på regeringen giver det mening at have fokus på fag og it.

I Uddannelse & Lærings digitaliseringsgruppe har vi diskuteret muligheden for at etablere netværk, der har fokus på Fag & it på tværs skolerne. Deltagerne skal inspirere hinanden i konkrete anvendelser af it indenfor forskellige fag (dansk, matematik, natur&teknik, fremmedsprog mv.). Her vil det være oplagt at uddanne fagdidaktiske it-spydspidser, som kan inspirere kolleger på skolerne og hente inspiration fra andre skoler. Vi uddanner allerede spydspidser - men de bør  have endnu mere fokus på fagdidaktisk anvendelser af it.

Dansk & it i grundskolen

Vi har fået en enestående mulighed for at udbyde et særligt tilrettelagt modul i Masteruddannelsen i Ikt og Læring (MIL). Modulet vil have fokus på Dansk & it i grundskolen. Det foregår i Vejle og starter i februar og slutter i maj/juni. Hensigten er på sigt at udbyde flere sådanne moduler - også i andre fag ( matematik, natur&teknik, fremmedsprog).

Vi har i skrivende stund 6 studerende på modulet Dansk & it i grundskolen, og der plads til flere.

Se en kort beskrivelse af modulet.

Ingen kommentarer:

Tilføj en kommentar