søndag den 6. januar 2013

It i en læringskultur

7. januar mødes repræsentanter for Univiersity College Lillebælt (UCL) og Udannelse & Læring (U&L). Temaet er It i en læringskultur - Fokus på lærere og lærerstuderendes didaktiske it-kompetencer i en skole i bevægelse / forandring. Der har før været skrevet om temaet og deltagere her på bloggen.
Program 7. januar 

13 - 13.30       Let frokost - og præsentation af deltagerne
13.30 - 14       Oplæg "It i en læringskultur"
·         Jørgen Thorslund, UCL - se oplæg Partnerskab
·         Mads Bo-Kristensen, U&L - se oplæg Den Digitale Skole 2011-15

14 - 15            Identificering af konkrete indholdselementer og beskrivelse heraf
·         Kort oplæg til drøftelse - Jørgen Thorslund
·         Gruppedrøftelse
·         Plenum – udveksling af gode konkrete idéer

15 - 15.40       Konkretisering af programsamarbejdet

·         Kort oplæg til drøftelse – Mads Bo-Kristensen
·         Gruppedrøftelse
·         Succeskriterier for programsamarbejdet og partnerskabet
·         Rolleafklaring og afdækning af programsamarbejdets aktørers ressourcer.
·         Rammer for samarbejdet

15.40 – 16       Plenum og afrunding – aftaler og næste skridt

Se deltagere

Ingen kommentarer:

Tilføj en kommentar