fredag den 4. januar 2013

Udvekslings- og inspirationsdag 8. januar

Lærere fra otte skoler mødes for tredje og sidste gang til en  en inspirations- og udvekslingsdag i Learning Lab. De andre dage var 4. september og 6. novemberDagens program: 

9.00-9.20: Morgenkaffe og dagens program

9.20 -10.00: Præsentation af digitale undervisningsforløb

10.00 - 11.00 Forøget fokus på fag og didaktik i 2013 og 2014  - hvordan gøre dette i praksis?

  • Hvorfor forøget fokus på fag og didaktik?
  • Hvornår er skolerne i mål? Pejlemærker
  • Hvilken struktur skal ligge bag? Læringscenter - ledelse - spydspidsfaglærere?
  • Hvordan formidle til kolleger? Hjemmesider? På hvilket niveau?
  • Oprettelse af netværk - IT-netværk - faglige netværk?
  • Leder af læringscenterkontoret, Karsten Boll, deltager i dette punkt.
11.00 -12.00 Skoleleder Frank Jensen fra UngdomsCenter Vejle
Drøftelse af nogle af de dilemmaer man som ildsjæl og lærer står i på skolen. Ift til kolleger og ledere, når man brænder for at udvikle skolen pædagogisk digitalt. Nogle spørgsmål: Hvad er den Digitale Skole for mig som skoleleder? Hvilke visioner har jeg (og lærerne) på min skole? Hvad er et godt samarbejde mellem ledelse og medarbejdere om udvikling af Den Digitale Skole? Hvordan møder jeg som skoleleder mine it-kyndige og mindre kyndige medarbejdere?

12.00 - 12.45 Frokost


12.45 - 13.30 Platforme - inklusion

  • Viden og erfaringer - kognitivt, socialt og fysisk udfordrede elever
13.30 - 14.30: Hvad rører der sig i underskoven
  • Pinterest
  • Open street map
  • m.fl.
14.30 - 15.00: Kaffe og evaluering


/ Arno, Hans og Mads

Ingen kommentarer:

Tilføj en kommentar