mandag den 21. januar 2013

Webinar om e-ledelse på skoler og i daginstitutioner

22. januar afholdes første webinar i B&U. Emnet er "E-ledelse - i daginstitutioner og på skoler". Webinaret  afholdes i Microsoft Lync.Her kan du få adgang til den PowerPoint, der inddrages.

Webinaret har forsøgskaraktér og er led i et udviklingsarbejde i B&U, der søger nye og fleksible veje til  ledelsesmæssig, pædagogisk og administrativ  digital kompetenceudvikling. Der arbejdes i forvejen med forskelige kompetenceudviklingsformer i relation til "Den digitale kommune", herunder "Den digitale skole". Se en oversigt over forskellige kompetenceudviklingsintiatver i relation til strategien Den Digitale Skole 2011-15

Deltagere i udviklingsgruppen: Tove Merete Christensen, Niels Ole Ankerstjerne, Michael Eriksen, Anne Dyrberg (It- og Analyse), Anne Merete Linde og Mads Bo-Kristensen.

Ingen kommentarer:

Tilføj en kommentar