torsdag den 28. februar 2013

Lommefilmsfortællinger i dansk

Mette Juel har nu afsluttet projektet "Teknologi med omtanke" på tre skoler i Vejle Kommune. Kulturstyrelsen har ydet støtte til, at Mette kunne undervise på Ødsted, Vinding og Midtby Skole. Emnet har været lommefilmsfortællinger i danskfaget - krydret med øvelser i mindfulness. Eleverne har lånt en smartphone (hvis de ikke havde en selv) og har kunnet benytte iPads. Vi har spurgt Mette om hendes erfaringer i projektet.

Eleverne brugte smartphones og iPads til deres fortællinger

Vejle Digitale Skoler (VDS): Hvad har du lavet ude på de tre skoler?

Børnene har arbejdet med den improviserede fortælling. De har arbejdet med, hvad en god fortælling er, og hvordan man formidler den. De har brugt smarthones og iPads til at fastholde og bearbejde fortællingerne.

Den improviserede fortælling er en måde for det enkelte barn at dykke ned i deres eget fortælleunivers. Den enkelte barn bliver udfordret i at fortælle intuitivt. Fortællingen kommer fra et særligt sted inde i dem selv - dvs. noget, der ikke er alt for påvirket af de omgivelser de bevæger sig i. Børnene bliver lidt mere modige, end når de skal sidde og skrive fortællingen. Der er simpelthen ting, der kommer med, som aldrig vil se dagens lys, hvis man tog udgangspunkt i det skrevne. 


Børnene er blevet præsenteret for en masse øvelser. Det er øvelser som sætter gang i fantasien. Alle øvelser skaber et udgangspunkt for hvordan man fortæller en god historie.
Børnene har brugt smartphones og iPads til skabe deres fortællinger. De har delt fortællingerne med hinanden.

Mette Juel, billedkunstner og fortæller 


VDS: Har I gjort nogle erfaringer i projektet, som du vil fremhæve?

Det er meget vigtigt at arbejde grundigt med forforståelse, dvs. at børnene får en forståelse for, hvad en god fortælling er. En god fortælling skal have et point-of-no return, skal røre os osv, så lytteren og/eller beskuren kan identificere sig med den. Det kan her være en stor hjælp at anvende - som vi har gjort - mindfulness øvelser til at skabe fokus på tanker og være nærværende i det man laver - både alene og i gruppen.

Vi oplevede at processen var meget vigtig for børnene. Alle de små resultater (små kortfilm) var de stolte af at præsentere for hinanden. Det var vigtigt at kunne inddrage mobilen i deres læring - en genstand som normalt ikke hører til i et klasseværelse. Børnene syntes det var cool, at få lov til at arbejde med mobilen i danskundervisningen.

Lærerne har oplevet, at nogle af de fagligt svage elever, er kommet på banen med den mundtlige fortælling og mobilen eller iPaden. På en skole ville et par drenge lave historien om Titanic (en historie med drama, kærlighed, jalousi, angst osv.). De lavede en båd af papir og satte den i en vandpyt. De havde nogle få (dogme)regler de skulle følge. De skulle ikke forholde sig til en masse formelle ting, som i den skriftlige fortælling og andre steder. De lavede en fantastisk film, som også optog de andre børn. De formåede med meget få virkemidler at udtrykke noget, der er meget stærkt.

Det har været vigtigt, at opgaverne har været særdeles strukturerede, sådan at børnene indenfor rammerne har kunnet udfolde deres fantasi. Man kan sige, at vi har haft nogle dogmeregler som har været meget produktive. Jeg har i projektet også været i en modtageklasse. Her var det interessant at opleve, hvordan man godt kan skabe et fællesskab på trods af forskellige sproglige, faglige og kulturelle forudsætninger.


VDS: Hvorfor er det godt at få en billedkunstner ind udefra?

Som lærer og elev har man nogle faste roller. Læreren kender begrænsingner, men det gør én udefra ikke. Man kan udfordre børnene på en helt anden måde. Ubevidst ved børnene godt, at jeg ikke kender deres begrænsninger, så når de siger "det kan jeg ikke", så kan jeg udfordre dem på et helt andet plan. Vi har ikke de roller, som læreren og eleven normalt har.
Det er bl.a. her, at børnene opdager, hvordan de kan gøre brug af mindfulness både i hverdagen og derhjemme. Et eksempel er "monkey-mind", som er "din indre kommentator - dig selv når du er værst". Du lægger nogle begrænsninger på dig selv. Børnene kunne sige til hinanden "Hey, tag nu din monkey-mind ned af skulderen!" Derudover har Mette som hun selv siger, nok også en anden og mere kunstnerisk "skør" vinkel på at skabe fortællinger i danskfaget.

torsdag den 21. februar 2013

Møde i digitaliseringsgruppen 22. februar

Digitaliseringsgruppen mødes 22.2 i Learning Lab kl. 12 -14.

Dagsorden:
  1. Smart University Vejle - orientering
  2. BYOD - Bring Your Own Device. Hvad er status og de næste skridt?
  3. It, fag og netværk - Hvad er status?
  4. Konkretisering af Digitaliserinsstrategien frem mod 2015
  5.  Oplæg på skoleledermøde 4.4 – status på digialiseringsstrategien og præsentation af en konkretisering, herunder forbindelser til PLC (”Hvilke tegn skal der være på, at vi i de følgende faser og totalt set er i mål med 2011-15 strategien”)
  6.  Status på infrastruktur
  7. Learning Lab har fået en selvstændig blog http://learninglabvejle.dk/ . Hvordan kan vi gøre (endnu mere) opmærksom på bloggen og Learning Labs aktiviteter?
  8. Evt. 
Skoleleder Kristian Pedersens oplæg på temadagen Den Digitale Skole


onsdag den 20. februar 2013

Vejle kommune udtaler sig om "Den Digitale Skole"

Direktør i Børn og Unge, Claus Svold, og Skoleleder på Mølholm Skole, Kristian Pedersen, udtaler sig om Den Digitale Skole i Nyhedsmagasinet Danske Kommuner (31. januar 2013)

Læs interviewene - henvend jer til skolens leder, der d.d. har fået dem tilsendt elektronisk. 


”Det er klart, at når 150 elever tager deres egne computere med hjemmefra, så kan det ikke undgå at skabe nogle problemer.” Skoleleder på Mølholm Skole, Kristian Pedersen.

tirsdag den 19. februar 2013

"Vejle jubler: Her starter universitet"

Det var overskriften, da TV SYD bragte nyheden om den første universitetsundervisning i Vejle Kommune. Se stationens historie her

Dan Skjerning, formand for BFU, byder de første studerende velkommen
Se den pressemeddelse, som Uddannelse & Læring udsendte 19.2.

tirsdag den 12. februar 2013

På vej mod et universitet i Vejle?


Pressemeddelelse fra Vejle Kommune sendt kl. 12:46 tirsdag d. 12. februar 2013På vej mod et universitet i Vejle. Universitet og kommune udbyder mastermodul

Vejle Kommune, nærmere bestemt Uddannelse & Læring, udbyder i samarbejde med Aalborg Universitet nu et mastermodul målrettet kommunens folkeskolelærere.

Det er første gang at der i Vejle Kommune-regi udbydes universitetsundervisning på højeste niveau. Undervisningen, som er et led i masteruddannelsen IKT og Læring, starter på mandag d. 18. februar, kl. 10.00. Pressen inviteres til åbningen hvor udvalgsformand Dan Skjerning (A) taler.

Faget der udbydes hedder ”IKT, didaktisk design og dansk”, og er et såkaldt særligt tilrettelagt modul. Det skal styrke lærernes evne til at bruge IT i danskundervisningen.

På vej mod universitet i Vejle?

”Faget understøtter Vejle kommunes strategi ”Den Digitale Skole”, fortæller formand for Børne- og Familieudvalget, Dan Skjerning (A). ”I Vejle Kommune ønsker vi at styrke lærernes evne til at løfte undervisningen i folkeskolen digitalt. Vi har en ambitiøs digitaliseringsstrategi, og ved at hente dette universitetsfag til byen, får kommunens lærere mulighed for at dygtiggøre sig, helt tæt på deres daglige praksis.”

”Det har været et længere værende ønske at få et universitet her til byen. Der er vi ikke helt endnu, men vi er et skridt på vejen”, siger Dan Skjerning, som glæder sig over, at det er lykkedes at få et universitetsfag til Vejle. I fremtiden er der planer om at udbyde flere moduler der retter sig mod folkeskolens lærere, bl.a. i inklusion, matematik, naturfag og fremmedsprog.

Mads Bo-Kristensen, chefkonsulent i kommunen, har stået for kontakten til Aalborg Universitet. Han fremhæver betydningen af, at en stor kommune som Vejle etablerer tætte samarbejder med universiteter: ”Vejle Kommune har et rigtig godt samarbejde med Aalborg Universitet, der er blandt de førende indenfor forskning og uddannelse i IT i grundskolen. En model med universitetsundervisning i Vejle med tilhørende online studier vil man komme til at se mere af – også indenfor andre områder i Vejle kommune. Der er pt. gang i sonderinger af potentialerne i kommunen. En realisering af disse potentialer vil kunne gøre Vejle til ’universitetsby’ i en spændende og perspektivrig blanding af fysiske og online (eller virtuelle) aktiviteter” slutter Mads Bo-Kristensen.

Undervisningen foregår dels i Learning Lab (i kommunens administrationsbygning, Skolegade 1) dels via online undervisning.

Kontaktinformation:
Mads Bo-Kristensen, chefkonsulent i Uddannelse & Læring, mail: madbo@vejle.dk og tlf.: 4111 1619
Dan Skjerning (A), formand for Børne- og familieudvalget, Vejle Kommune, mail: daskj@vejle.dk og tlf.: 4043 9565

Direkte link til pressemeddelelsen

torsdag den 7. februar 2013

It-patuljer mødes til ToolCamp 20. marts

It-patruljerne i Vejle Kommune mødes til ToolCamp 20. marts på Smidstrup-Skærup Skole kl. 9 - 14.30

Se tidligere omtale af denne ToolCamp

Tilmeld jer senest torsdag d. 21. februar. Send jeres tilmelding til Line Krogh i Skolegade.

Der er stor interesse om ToolCampen, så I skal tilmelde jer hurtigst muligt. Der er plads til ca. 10 it-patuljer + lærer.

Programmet for dagen:

Kl. 9 - 9.30
Ankomst. it-patruljer finder deres lejr

Kl. 9.30 - 9.40
Velkomst v/ Kanon fra Skolegade

Kl. 9.40 - 10
Hvorfor er it-patruljer så vigtige? God eksempler fra hele Danmark
v/ David Garde-Tschertok (Pædagogisk uddannelseschef i Microsoft Danmark)

Kl. 10.15 - 13
Konkurrence (oplæg sendes ud inden ToolCampen).

Kl. 13 - 14
Fremlæggelse for dommerpanelet

Kl 14.15
Kåring af dagens vinder.

Har I spørgsmål, så skriv til Lance Luscombe eller Mads Bo-Kristensen

mandag den 4. februar 2013

Skolerigsdag 2013 – Vejle var med

Kids n' Tweens var med på Skolerigsdag 2013 . Du kan læse mere om Skolerigsdag i programmet.  

Vejle Digitale Skoler var også repræsenteret. Bente Meyer og Mads  Bo-Kristensen holdt temamøde om Fremmedsprog & It. Se indlægget på deres blog fremstillet til workshoppen på temamødet: www.sprogit.blogspot.dk .