torsdag den 28. februar 2013

Lommefilmsfortællinger i dansk

Mette Juel har nu afsluttet projektet "Teknologi med omtanke" på tre skoler i Vejle Kommune. Kulturstyrelsen har ydet støtte til, at Mette kunne undervise på Ødsted, Vinding og Midtby Skole. Emnet har været lommefilmsfortællinger i danskfaget - krydret med øvelser i mindfulness. Eleverne har lånt en smartphone (hvis de ikke havde en selv) og har kunnet benytte iPads. Vi har spurgt Mette om hendes erfaringer i projektet.

Eleverne brugte smartphones og iPads til deres fortællinger

Vejle Digitale Skoler (VDS): Hvad har du lavet ude på de tre skoler?

Børnene har arbejdet med den improviserede fortælling. De har arbejdet med, hvad en god fortælling er, og hvordan man formidler den. De har brugt smarthones og iPads til at fastholde og bearbejde fortællingerne.

Den improviserede fortælling er en måde for det enkelte barn at dykke ned i deres eget fortælleunivers. Den enkelte barn bliver udfordret i at fortælle intuitivt. Fortællingen kommer fra et særligt sted inde i dem selv - dvs. noget, der ikke er alt for påvirket af de omgivelser de bevæger sig i. Børnene bliver lidt mere modige, end når de skal sidde og skrive fortællingen. Der er simpelthen ting, der kommer med, som aldrig vil se dagens lys, hvis man tog udgangspunkt i det skrevne. 


Børnene er blevet præsenteret for en masse øvelser. Det er øvelser som sætter gang i fantasien. Alle øvelser skaber et udgangspunkt for hvordan man fortæller en god historie.
Børnene har brugt smartphones og iPads til skabe deres fortællinger. De har delt fortællingerne med hinanden.

Mette Juel, billedkunstner og fortæller 


VDS: Har I gjort nogle erfaringer i projektet, som du vil fremhæve?

Det er meget vigtigt at arbejde grundigt med forforståelse, dvs. at børnene får en forståelse for, hvad en god fortælling er. En god fortælling skal have et point-of-no return, skal røre os osv, så lytteren og/eller beskuren kan identificere sig med den. Det kan her være en stor hjælp at anvende - som vi har gjort - mindfulness øvelser til at skabe fokus på tanker og være nærværende i det man laver - både alene og i gruppen.

Vi oplevede at processen var meget vigtig for børnene. Alle de små resultater (små kortfilm) var de stolte af at præsentere for hinanden. Det var vigtigt at kunne inddrage mobilen i deres læring - en genstand som normalt ikke hører til i et klasseværelse. Børnene syntes det var cool, at få lov til at arbejde med mobilen i danskundervisningen.

Lærerne har oplevet, at nogle af de fagligt svage elever, er kommet på banen med den mundtlige fortælling og mobilen eller iPaden. På en skole ville et par drenge lave historien om Titanic (en historie med drama, kærlighed, jalousi, angst osv.). De lavede en båd af papir og satte den i en vandpyt. De havde nogle få (dogme)regler de skulle følge. De skulle ikke forholde sig til en masse formelle ting, som i den skriftlige fortælling og andre steder. De lavede en fantastisk film, som også optog de andre børn. De formåede med meget få virkemidler at udtrykke noget, der er meget stærkt.

Det har været vigtigt, at opgaverne har været særdeles strukturerede, sådan at børnene indenfor rammerne har kunnet udfolde deres fantasi. Man kan sige, at vi har haft nogle dogmeregler som har været meget produktive. Jeg har i projektet også været i en modtageklasse. Her var det interessant at opleve, hvordan man godt kan skabe et fællesskab på trods af forskellige sproglige, faglige og kulturelle forudsætninger.


VDS: Hvorfor er det godt at få en billedkunstner ind udefra?

Som lærer og elev har man nogle faste roller. Læreren kender begrænsingner, men det gør én udefra ikke. Man kan udfordre børnene på en helt anden måde. Ubevidst ved børnene godt, at jeg ikke kender deres begrænsninger, så når de siger "det kan jeg ikke", så kan jeg udfordre dem på et helt andet plan. Vi har ikke de roller, som læreren og eleven normalt har.
Det er bl.a. her, at børnene opdager, hvordan de kan gøre brug af mindfulness både i hverdagen og derhjemme. Et eksempel er "monkey-mind", som er "din indre kommentator - dig selv når du er værst". Du lægger nogle begrænsninger på dig selv. Børnene kunne sige til hinanden "Hey, tag nu din monkey-mind ned af skulderen!" Derudover har Mette som hun selv siger, nok også en anden og mere kunstnerisk "skør" vinkel på at skabe fortællinger i danskfaget.

Ingen kommentarer:

Tilføj en kommentar