torsdag den 21. februar 2013

Møde i digitaliseringsgruppen 22. februar

Digitaliseringsgruppen mødes 22.2 i Learning Lab kl. 12 -14.

Dagsorden:
  1. Smart University Vejle - orientering
  2. BYOD - Bring Your Own Device. Hvad er status og de næste skridt?
  3. It, fag og netværk - Hvad er status?
  4. Konkretisering af Digitaliserinsstrategien frem mod 2015
  5.  Oplæg på skoleledermøde 4.4 – status på digialiseringsstrategien og præsentation af en konkretisering, herunder forbindelser til PLC (”Hvilke tegn skal der være på, at vi i de følgende faser og totalt set er i mål med 2011-15 strategien”)
  6.  Status på infrastruktur
  7. Learning Lab har fået en selvstændig blog http://learninglabvejle.dk/ . Hvordan kan vi gøre (endnu mere) opmærksom på bloggen og Learning Labs aktiviteter?
  8. Evt. 
Skoleleder Kristian Pedersens oplæg på temadagen Den Digitale Skole


Ingen kommentarer:

Tilføj en kommentar