mandag den 25. marts 2013

Tilskud til digitale læremidler 2013

Ministeriet for Børn og Undervisning: "Der udmøntes i 2013 yderligere 80 mio. kr. fra puljen til digitale læremidler. Hertil kommer, at kommunerne også kan anvende ubrugte midler fra udmøntningen i 2012. Midlerne skal anvendes senest 31. december 2013." Læs mere om  her

Uddannelse & Læring modtager 2 % af disse midler (kr. 1,6 mio.) og skal medfinansiere kr 1,6 mio. Vi var en af de kommuner, der fik brugt midlerne uddelt i 2012. 

mandag den 18. marts 2013

Tanker om læringscentrenes funktion i fremtiden

Vi har modtaget dette indlæg fra Henriette Jacobsen, der er lærer UngdomsCenter Vejle og læringsvejleder på skolens Læringscenter/Videnscenter. Henriette Jacobsen er ved at tage en Master i Ikt & Læring. og er en af initiativtagerne til et fagligt netværk omkring kulturfag på tværs af skoler i Vejle Kommune.


"Hvis læringscentrerne skal have en relevant funktion, og støtte op omkring skolens pædagogiske udvikling kræver det, at vi ændrer vores roller fra at være læringscentermedarbejdere til læringscenterfaciltatorer.

Vi skal facilitere
Vi skal have fokus på at facilitere en social tilgang til videndeling af IT og medier i de forskellige team, der er på en skole. Viden forbliver ofte tavs, passiv i form af deling i diverse mapper på lærerintra, på læringscenterets platform eller noget, der sker hen over skranken. Viden skal gøres aktiv, gøres bæredygtig, et faktum læringscentrerne skal forholde sig til. Vejledning er ikke tilstrækkeligt.

Læringscentrerne skal være agenter for den dannelse vidensamfundet, fremtidens samfund har brug for: samarbejde, videndeling, kreative medarbejdere, innovation, procesorienteret medarbejdere….

Vi skal have øje for, at vi gennem forskellige former for processer skal være med til at udvikle stærke praksisfællesskaber, netværk internt på skolerne. Den traditionelle orienterende formidling skal erstattes af en mere dialogbaseret, legende og kommunikativ tilgang, hvor viden deles, forankres og den didaktiske tilgang kommer i spil blandt kollegerne.

Web 2,0 teknologier er ikke bare værktøjer
De muligheder, der følger med nye teknologier er, at man både kan lege og lære samtidig. Det er disse muligheder vi skal have fokus på i videndelingsprocesserne med vores kolleger. De processer, der skal iværksættes omkring nye medier, teknologier blandt kollegerne, skal afspejle den læringsproces vi ønsker ske blandt eleverne.

Det analoge må ikke gå i glemmebogen
Det er vigtigt at vi fortsat får styrket læselysten og den gode læseoplevelse. Vi skal passe på, at vi ikke mister den del af vores kulturarv, som har med læsning og den gode læseoplevelse at gøre. Det handler om relationsarbejde og dialogen omkring litteraturen.

Vi har lavet en blog, der har fokus på drenges læsning. IT har været brugt som arbejdsredskaber til at den digitale litteraturformidling, hvor drengene selv har valgt de værktøjer, som de fandt relevante i forhold til deres anmeldelser. Det allervigtigste har været dialogen omkring det læste. Omkring litteratursamtalen og den digitale formdiling af bøgerne er der opstået et fællesskab, som har betydet, at drengene indbyrdes har udveklset læseoplevelser og anbefalet bøger til hinanden.

Man skal huske at dyrke det fysiske rum, samværet og den gode læseoplevelse samtidig med det digitale fokus.

Next practice
Derfor er det vigtigt, at læringscentrerne bliver klædt på i fællesskab til at varetage sådanne funktioner. Et fokus på next practice fremfor best practice er ligeledes afgørende. Det betyder, at centrene skal være sammensat af forskellige kompetencer og ressourcer. Det indebærer for mig at se, at læringscentrene må have følgende ressourcer:

 • Konceptudfolder
 • Innovator
 • Facilitator
 • Didaktiker
 • Tovholder
 • Konsulent
 • Designer
 • Projektvejleder
 • Superbruger
 • Forandringsagent
 • Kulturdanner

Det er de ressourcer, jeg er blevet bevidst om, at jeg som læringsvejleder må besidde. Det er ressourcer, vi i fællesskab skal have udviklet for at kunne klæde kollegerne på, så de kan danne eleverne til fremtidens samfund."

fredag den 15. marts 2013

torsdag den 7. marts 2013

Masser af aktivitet i Learning Lab

Det er ikke kun naturen, der er i fuld gang lige nu - det er Learning Lab i Skolegade også!


De første oplæg er allerede blevet gennemført, men der er endnu flere på vej. For overblikkets skyld har vi lavet en kalender, der indeholder alle de oplæg, du kan deltage i i løbet af foråret 2013 og du kan se dem allesammen på Learninglabvejle.dk.

Der er garanteret også noget for dig!

mandag den 4. marts 2013

Bredagerskolen i Politiken

Politiken 2. marts: "Når der bliver sat strøm til undervisningen

I snart halvandet år har skolelærer Helle Bull været sparringspartner og forsøgskanin på det nye digitale læringsværktøj KMD Education. Hendes anmeldelse af værktøjet er positiv, men hun ser stadig udfordringer for den digitale skole."

Læs hele artiklen her

Læs mere om KMD Education her på bloggen ("Søg på denne side")

fredag den 1. marts 2013

"Mine første 100 dage med iPad"

Præsentation af forskningsresultater. Det foregår 9. april kl. 11.30 - 14.45 på Vejle Midtbyskole, Strandgade 2. Hent programmet, hvor du også finder oplysninger om tilmelding.Kom og hør om forskningsresultaterne – mød forskeren, eleverne, lærerne og ledelsen. Vejle Midtby Skole, Uddannelse & Læring i Vejle Kommune og Aalborg Universitet har samarbejdet om at undersøge elever og læreres brug af iPads til læring og undervisning. Hvordan er de første 100 dage gået? Hvad viser forskningen? Hvad siger eleverne, lærerne og ledelsen? Forskningen har hovedsageligt haft fokus på, hvordan iPads kan medvirke til at støtte forskellige elevers læring med henblik på inklusion og undervisningsdifferentiering i skolen.