mandag den 18. marts 2013

Tanker om læringscentrenes funktion i fremtiden

Vi har modtaget dette indlæg fra Henriette Jacobsen, der er lærer UngdomsCenter Vejle og læringsvejleder på skolens Læringscenter/Videnscenter. Henriette Jacobsen er ved at tage en Master i Ikt & Læring. og er en af initiativtagerne til et fagligt netværk omkring kulturfag på tværs af skoler i Vejle Kommune.


"Hvis læringscentrerne skal have en relevant funktion, og støtte op omkring skolens pædagogiske udvikling kræver det, at vi ændrer vores roller fra at være læringscentermedarbejdere til læringscenterfaciltatorer.

Vi skal facilitere
Vi skal have fokus på at facilitere en social tilgang til videndeling af IT og medier i de forskellige team, der er på en skole. Viden forbliver ofte tavs, passiv i form af deling i diverse mapper på lærerintra, på læringscenterets platform eller noget, der sker hen over skranken. Viden skal gøres aktiv, gøres bæredygtig, et faktum læringscentrerne skal forholde sig til. Vejledning er ikke tilstrækkeligt.

Læringscentrerne skal være agenter for den dannelse vidensamfundet, fremtidens samfund har brug for: samarbejde, videndeling, kreative medarbejdere, innovation, procesorienteret medarbejdere….

Vi skal have øje for, at vi gennem forskellige former for processer skal være med til at udvikle stærke praksisfællesskaber, netværk internt på skolerne. Den traditionelle orienterende formidling skal erstattes af en mere dialogbaseret, legende og kommunikativ tilgang, hvor viden deles, forankres og den didaktiske tilgang kommer i spil blandt kollegerne.

Web 2,0 teknologier er ikke bare værktøjer
De muligheder, der følger med nye teknologier er, at man både kan lege og lære samtidig. Det er disse muligheder vi skal have fokus på i videndelingsprocesserne med vores kolleger. De processer, der skal iværksættes omkring nye medier, teknologier blandt kollegerne, skal afspejle den læringsproces vi ønsker ske blandt eleverne.

Det analoge må ikke gå i glemmebogen
Det er vigtigt at vi fortsat får styrket læselysten og den gode læseoplevelse. Vi skal passe på, at vi ikke mister den del af vores kulturarv, som har med læsning og den gode læseoplevelse at gøre. Det handler om relationsarbejde og dialogen omkring litteraturen.

Vi har lavet en blog, der har fokus på drenges læsning. IT har været brugt som arbejdsredskaber til at den digitale litteraturformidling, hvor drengene selv har valgt de værktøjer, som de fandt relevante i forhold til deres anmeldelser. Det allervigtigste har været dialogen omkring det læste. Omkring litteratursamtalen og den digitale formdiling af bøgerne er der opstået et fællesskab, som har betydet, at drengene indbyrdes har udveklset læseoplevelser og anbefalet bøger til hinanden.

Man skal huske at dyrke det fysiske rum, samværet og den gode læseoplevelse samtidig med det digitale fokus.

Next practice
Derfor er det vigtigt, at læringscentrerne bliver klædt på i fællesskab til at varetage sådanne funktioner. Et fokus på next practice fremfor best practice er ligeledes afgørende. Det betyder, at centrene skal være sammensat af forskellige kompetencer og ressourcer. Det indebærer for mig at se, at læringscentrene må have følgende ressourcer:

 • Konceptudfolder
 • Innovator
 • Facilitator
 • Didaktiker
 • Tovholder
 • Konsulent
 • Designer
 • Projektvejleder
 • Superbruger
 • Forandringsagent
 • Kulturdanner

Det er de ressourcer, jeg er blevet bevidst om, at jeg som læringsvejleder må besidde. Det er ressourcer, vi i fællesskab skal have udviklet for at kunne klæde kollegerne på, så de kan danne eleverne til fremtidens samfund."

Ingen kommentarer:

Tilføj en kommentar